Oznámení o omezení a přesunu 

 

Z důvodu nemoci dnes 16.12.2019 MATRIKA NEÚŘADUJE. Omlouváme se za případné komplikace.

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Nemocnice Žatec - změna termínu čerpání a vyúčtování dotace

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

10. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

11. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - st. p. č. 4487, p. p. č. 2762-19 a 2762-20 k. ú. Žatec

12. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - část p. p. č. 386-24 k. ú. Bezděkov u Žatce

13. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 5655-1, 6990-5, 5659-4, 5640-8, 5555-10, 5555-8, 5580-1, 5580-251, 5580-252 k. ú. Žatec

14. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

15. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - st. p. č. 340 k. ú. Žatec

16. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 6813-1, 6813-8, 6813-9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec

17. Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec

18. Územní studie krajiny a Územní studie veřejného prostranství - informace

19. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí - Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. výzva

20. Klimatizační jednotky v areálu nemocnice - podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace

21. Investice Nemocnice Žatec, o.p.s. - zajištění standardních podmínek pro provoz akutního lůžkového zařízení - podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace

22. Chmelová abeceda - podání žádosti o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

23. Průzkum a dokumentace historických krovů městských domů v Žatci – II. etapa - podání žádosti o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

24. Úprava a překlad nominační dokumentace Žatec - město chmele a její překlad do anglického jazyka - podání žádosti o dotaci z Programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

24a Tématická mapa a interaktivní webová prezentace chmelařské krajiny okolí města Žatec a obce Zálužice-Stekník - podání žádosti o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

25. Rozpočtové opatření na akci Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec

26. Rozpočtové opatření na akci Vodovod Trnovany

27. Rozpočtové opatření - Stavební úpravy smuteční síně v Žatci

28. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2019

29. Odprodej akcií RRA Ústeckého kraje, a.s.

30. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - oprava výtahu - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

31. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

32. Zápis z jednání finančního výboru

33. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – OS ČČK Louny

34. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Vavřinec z.s.

35. III. Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce na období 2020 - 2023

36. Nabytí pozemku p. p. č. 931-2 v k. ú. Trnovany u Žatce do majetku města darem

37. Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 1193-3 a pozemku p. p. č. 1168-20 v k.ú. Bezděkov u Žatce do majetku

38. Nabídka společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. - nabýt pozemky p. p. č. 1533-2 a p. .p. č. 1535-14 v k. ú. Žatec do majetku města

39. Záměr prodat pozemek p. p. č. 6164-6 v k. ú. Žatec

40. Prodej pozemku p. p. č. 377-9 v k. ú. Bezděkov u Žatce

41. Prodej části pozemku st. p. č. 99-15 v k. ú.. Žatec

42. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Žatec

43. Směna pozemků v k. ú. Žatec

44. Kupní smlouva č. ULN-75-2019

45. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

46. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

47. Usnesení a závěr