Oznámení o omezení a přesunu 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Rozpočtové opatření - Sběrný dvůr odpadů města Žatec

08. Rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce 2019

09. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

10. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

11. Usnesení a závěr