město Žatec
Královské město

Historie

9. století n.l. - zahájení osidlování dnešního katastru města
1004 - První písemná zpráva o Žatci v kronice Thietmara Merseburského
1099 - Na hradě v Žatci strávil vánoce Břetislav II. s budoucím polským panovníkem Boleslavem III.
1111 - Správcem Žatce je Soběslav, bratr knížete Vladislava I.
1248 - Žatec je poprvé uveden jako středověké město
1261 - Žatečtí právovárečníci získali právo vařit pivo
1265 - Přemysl Otakar II. udělil městu významná privilegia
1335 - Jan Lucemburský udělil žatecké městské škole právo volit rektora a učitele
1348 - První písemná zpráva o chmelnici v Žatci
1405 - Řemeslníci natrvalo vytěsnili patriciát ze správy města
1414 - Papež vyhlásil nad městem klatbu
1421 - Žatec odrazil vojska II. křížové výpravy
1539 - Zavedení zvláštního pečetidla, zaručujícího originalitu žateckého chmele
1567 - Město má 700 obydlených domů a téměř 5.000 obyvatel
1582 - Město postihla veliká povodeň při níž se utopilo asi 150 lidí
1602 - Nejstarší vyobrazení Žatce a jeho chmelnic od Jana Willenberga
1619 - Žatec navštívil „zimní král“ Fridrich Falcký
1621 - Poprava Maxmiliána Hošťálka na Staroměstském náměstí
1767 - V Žatci jsou 4 pivovary a 20 sladoven
1788 - Žatec se stal sídlem krajského úřadu a požár zničil 284 domů
1801 - Uveden do provozu Měšťanský pivovar na Žižkově náměstí
1827 - Přes Ohři postaven řetězový most - první svého druhu v Čechách
1833 - Byl založen chmelařský spolek na ochranu kvality chmele
1860 - Vznik žateckého chmelného trhu
1884 - Založena Známkovna chmele města Žatce
1929 - V Žatci vystoupila Josephine Baker - taneční hvězda pařížského Folies Bergere
1930 - Ve městě žije 18.100 obyvatel
1934 - Ve městě je registrováno 161 chmelařských firem a 53 balíren chmele
1997 - Slavnostní otevření Chmelařského muzea
2004 - Oslavy Milénia města

V historických pramenech se jméno Žatce uvádí poprvé v kronice Thietmara Meserburského v r. 1004. Další písemné zprávy z 11. - 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko. Vznik feudálního města je završen listinou z r. 1265, kterou král Přemysl Otakar II. uděluje Žatci důležitá privilegia. Zdrojem prosperity města byla zejména řemesla, zemědělství a obchod. Později se Žatec prosadil jako centrum známé chmelařské oblasti. Zanedbatelná není ani kulturní historie města - zejména jeho Latinská škola. Kolem r. 1400 zde jako rektor působil Jan ze Žatce, autor literárního německého díla "Oráč z Čech". Pod jeho vedením se žatecká městská škola stala jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších v Čechách. V 15. století patřil Žatec k oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod hradbami města poražena vojska II. křížové výpravy. V 16. století se Žatec řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je zachycena na vedutě kreslíře Jana Willenberga z r. 1602. Důsledkem třicetileté války byl nejen hospodářský pokles ale i odchod mnoha obyvatel Žatce do emigrace. Mění se náboženský a národnostní ráz města. Přesto zůstal Žatec střediskem kraje až do r. 1850, poté byl sídlem okresního hejtmanství. Historický střed města, který byl v r. 1961 vyhlášen městskou památkovou rezervací, je souborem významných staveb a architektonických slohů od doby románské po secesi.

Další informace najdete na:
www.muzeumzatec.cz

Přehled starostů od r.1945

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz