Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Historie města Žatec

9. století n.l. - zahájení osidlování dnešního katastru města
1004 - První písemná zpráva o Žatci v kronice Thietmara Merseburského
1099 - Na hradě v Žatci strávil vánoce Břetislav II. s budoucím polským panovníkem Boleslavem III.
1111 - Správcem Žatce je Soběslav, bratr knížete Vladislava I.
1248 - Žatec je poprvé uveden jako středověké město
1261 - Žatečtí právovárečníci získali právo vařit pivo
1265 - Přemysl Otakar II. udělil městu významná privilegia
1335 - Jan Lucemburský udělil žatecké městské škole právo volit rektora a učitele
1348 - První písemná zpráva o chmelnici v Žatci
1405 - Řemeslníci natrvalo vytěsnili patriciát ze správy města
1414 - Papež vyhlásil nad městem klatbu
1421 - Žatec odrazil vojska II. křížové výpravy
1539 - Zavedení zvláštního pečetidla, zaručujícího originalitu žateckého chmele
1567 - Město má 700 obydlených domů a téměř 5.000 obyvatel
1582 - Město postihla veliká povodeň při níž se utopilo asi 150 lidí
1602 - Nejstarší vyobrazení Žatce a jeho chmelnic od Jana Willenberga
1619 - Žatec navštívil „zimní král“ Fridrich Falcký
1621 - Poprava Maxmiliána Hošťálka na Staroměstském náměstí
1767 - V Žatci jsou 4 pivovary a 20 sladoven
1788 - Žatec se stal sídlem krajského úřadu a požár zničil 284 domů
1801 - Uveden do provozu Měšťanský pivovar na Žižkově náměstí
1827 - Přes Ohři postaven řetězový most - první svého druhu v Čechách
1833 - Byl založen chmelařský spolek na ochranu kvality chmele
1860 - Vznik žateckého chmelného trhu
1884 - Založena Známkovna chmele města Žatce
1929 - V Žatci vystoupila Josephine Baker - taneční hvězda pařížského Folies Bergere
1930 - Ve městě žije 18.100 obyvatel
1934 - Ve městě je registrováno 161 chmelařských firem a 53 balíren chmele
1997 - Slavnostní otevření Chmelařského muzea
2004 - Oslavy Milénia města

V historických pramenech se jméno Žatce uvádí poprvé v kronice Thietmara Meserburského v r. 1004. Další písemné zprávy z 11. - 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko. Vznik feudálního města je završen listinou z r. 1265, kterou král Přemysl Otakar II. uděluje Žatci důležitá privilegia. Zdrojem prosperity města byla zejména řemesla, zemědělství a obchod. Později se Žatec prosadil jako centrum známé chmelařské oblasti. Zanedbatelná není ani kulturní historie města - zejména jeho Latinská škola. Kolem r. 1400 zde jako rektor působil Jan ze Žatce, autor literárního německého díla "Oráč z Čech". Pod jeho vedením se žatecká městská škola stala jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších v Čechách. V 15. století patřil Žatec k oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod hradbami města poražena vojska II. křížové výpravy. V 16. století se Žatec řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je zachycena na vedutě kreslíře Jana Willenberga z r. 1602. Důsledkem třicetileté války byl nejen hospodářský pokles ale i odchod mnoha obyvatel Žatce do emigrace. Mění se náboženský a národnostní ráz města. Přesto zůstal Žatec střediskem kraje až do r. 1850, poté byl sídlem okresního hejtmanství. Historický střed města, který byl v r. 1961 vyhlášen městskou památkovou rezervací, je souborem významných staveb a architektonických slohů od doby románské po secesi.

Další informace najdete na:
www.muzeumzatec.cz

Přehled starostů od r.1945