město Žatec
Královské město

Armáda

Posádka Žatec
 

Za účasti ministra obrany Miroslava Kostelky a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Pavla Štefky a dalších hostů se v Žatci v pondělí 29. března 2004 uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 4. brigády rychlého nasazení. Slavnostní akt se konal u příležitosti zahájení činnosti brigády v posádce Žatec.

4. brigáda rychlého nasazení
Brigáda vznikla jako nový svazek nařízením NGŠ ze dne 14. ledna 1994. Dne 1.7.1994 zahájila 4. brigáda rychlého nasazení (4.brn) polní výcvik. Historie brigády není příliš dlouhá, ale i za relativně krátkou dobu své existence měla brigáda možnost plnit celou řadu důležitých úkolů a podílet se na mnoha cvičeních ve spolupráci s NATO na území ČR i v zahraničí. První společné cvičení příslušníků 4.brn s příslušníky cizích armád se uskutečnilo od 14. března 1994 ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice, na které navazovala celá řada velice úspěšných vystoupení příslušníků 4.brn nejen u nás, ale i v USA, Velké Británii, Španělsku, Holandsku, Belgii, Francii, Německu, Itálii, Maďarsku. K nevojenským úkolům, které brigáda v minulosti plnila, patří pomoc při živelních katastrofách. Příslušníci brigády se podíleli na záchranných akcích při povodních v létě roku 1997 na jižní Moravě a v létě roku 1998 ve východních Čechách a také na odstraňování následků sněhové kalamity v roce 2000.

Brigáda rychlého nasazení je začleněna do sil rychlé reakce. Jedná se o takticko-operační svazek se stálou organizační strukturou, ve které jsou zahrnuty mechanizované, výsadkové, dělostřelecké, protiletadlové, průzkumné, spojovací, ženijní, chemické, zdravotní a logistické útvary a jednotky. Pro vedení boje se brigáda rychlého nasazení zpravidla posiluje a podporuje jednotkami (útvary) druhů vojsk a její bojová činnost se odporuje palbou a údery dělostřelectva, taktického a vrtulníkového letectva. Brigáda rychlého nasazení se vyznačuje vysokým stupněm připravenosti a vycvičenosti, vybavením nejmodernější výzbrojí a další technikou v rámci AČR a značnou pohyblivostí. Je předurčena k okamžitému plnění bojových a speciálních úkolů při vojenském i nevojenském ohrožení republiky, jakož i částí sil k použití mimo její území v rámci mírových sil OSN. V současnosti se brigáda připravuje na začlenění do struktur 1. obrněné divize UK v rámci sil rychlé reakce NATO (ARRC), čehož by mělo být do dosaženo do konce roku 2003.

V rámci svého předurčení může 4.brn plnit tyto úkoly:
a) v míru - poskytovat pomoc při katastrofách, živelních pohromách a rozsáhlých haváriích; podílet se na humanitárních (bezpečnostních) a jiných akcích,
b) ve stavu ohrožení - demonstrovat odhodlání k obraně státu, přikrývat vyčleněnými silami státní hranici, uskutečňovat vojenskou ochranu obyvatelstva a jeho majetku,
c) za války a v rámci obranné operace - přejít dočasně do obrany v hloubce operační sestavy, účastnit se armádního (sborového) protiúderu, vést boj a ničit důležité objekty protivníka v hloubce jeho sestavy a plnit další úkoly podle rozhodnutí velitele AČR.

K těmto úkolům patří:
- boj s výsadky protivníka v hloubce vlastního území;
- ničení důležitých objektů nebo k organizování a řízení boje malých skupin;
- průzkum;
- narušování systému velení protivníka, jeho logistického systému, k ničení
komunikací, k dobývání klíčových prostorů (objektů) a k jejich úporné obraně.


Více informací najdete na http://www.army.cz 
 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz