město Žatec
Královské město

Registr řidičů je od 3.3.2021 do odvolání uzavřen

Úřední hodiny Městského úřadu Žatec pro veřejnost od 24.2.2021 zde

Dotační projekty

Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci 1

Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Pořízením vlastních nádob o velikosti 1100 litrů za účelem třídění směsného papírového odpadu bude cíleno na snížení nákladů na odpadové hospodářství města, a to v podobě zrušení měsíčních poplatků za pronájem těchto nádob svozové společnosti. Nádoby budou vyměněny za stávající nádoby na separačních místech.

Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci 1

Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Pořízením žlutých kontejnerů o velikosti 1100 litrů za účelem třídění směsného plastu a kartonového obalu bude cíleno na snížení nákladů na odpadové hospodářství města, a to v podobě zrušení měsíčních poplatků za pronájem těchto nádob svozové společnosti. Nádoby budou vyměněny za stávající nádoby na separačních místech.

Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci 1

Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Záměrem projektu je pořízení vlastních odpadních nádob na směsné sklo a nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví 1

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví

Datum: 15. 10. 2020

Předmětem projektu " Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví " je zajištění a udržení standardního provozu Nemocnice Žatce, o.p.s.

Plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví 1

Plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví

Datum: 15. 10. 2020

Předmětem projektu je zajištění a udržení standardního provozu Nemocnice Žatce, o.p.s.

Klimatizační jednotky v areálu nemocnice 1

Klimatizační jednotky v areálu nemocnice

Datum: 15. 10. 2020

V areálu Nemocnice Žatec,o.p.s, je potřeba zajistit klimatizační jednotky do prostor lékárny (pol. A -příz.) a prostor RDG (chirurgie-ultrazvuk) .

logo

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI (ÚK IKAP A2) je spolufinancován Evropskou unií.

Datum: 16. 7. 2020

Technický klub – Přírodovědné centrum v Žatci

Integrace cizinců 1

Integrace cizinců

Datum: 27. 5. 2020

Město Žatec je realizátorem projektu INTEGRACE CIZINCŮ ŽATEC, jehož cílem je zajištění koordinačních, vzdělávacích, preventivních a osvětových aktivit v oblasti integrace cizinců v Žatci.

#

Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části

Datum: 18. 3. 2019

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01047

#

Územní studie krajiny ORP Žatec a Územní studie veřejných prostranství v Žatci (UNESCO)

Datum: 9. 1. 2019

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004658

#

Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

Datum: 21. 12. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289
(realizace projektu)

#

Žatec, ul. K. H. Máchy - sesuv svahu

Datum: 30. 8. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/0005920

#

Revitalizace památky Č.P. 1 v Žatci - Radnice města Žatec

Datum: 16. 7. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002497

#

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

Datum: 16. 7. 2018

Registrační číslo akce: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003995

#

Podpora domácího kompostování města Žatec

Datum: 29. 6. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005507

#

Sběrný dvůr v Žatci

Datum: 4. 5. 2018

Reg. číslo akce: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937

#

Lesní putování s Hopíkem - naučná stezka Holedeč

Datum: 22. 12. 2017

Registrační číslo projektu: 16/002/08520/342/000162

#

Veřejné osvětlení - nemocnice, Žatec

Datum: 22. 12. 2017

Číslo dotace: 122D22100 7305

Logo MMR

Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci

Datum: 13. 12. 2017

Registrační číslo EDS: 117D721007091

#

Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu Mateřské školy Otakara Březiny v Žatci

Datum: 8. 12. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001672

#

Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu Mateřské školy Fügnerova č.p.260 v Žatci

Datum: 8. 12. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001674

#

Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu Domu sociálních služeb v Libočanech

Datum: 8. 12. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001677

#

Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci

Datum: 29. 11. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01222

#

Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

Datum: 21. 11. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289
(zahájení projektu)

#

Marketing cestovního ruchu - Žatecká chmelařská oblast - Chrám Chmele a Piva

Datum: 26. 11. 2014

Na projekt s realizací v letech 2014 a 2015 byla získána dotace ze strukturálního fondu ERDF ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však 777.160,95 Kč.

#

Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Městském úřadu Žatec

Datum: 2. 7. 2012

V červnu letošního roku byla ukončena realizace projektu č. CZ.1.04/4.1.01/57.00100 týkající se oblasti zefektivnění systému řízení vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo nastavení systému efektivnějšího vzdělávání, odborné přípravy a rozvoj zaměstnanců na Městském úřadu Žatec, a tím zvýšení výkonnosti úřadu, kvality a efektivity řízení a poskytovaných služeb občanům města.

#

Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu Města Žatec

Datum: 16. 4. 2012

V listopadu 2010 zahájilo Město Žatec nový projekt k vybudování technologického centra a zajištění vnitřní integrace úřadu. Projekt vychází ze zásadních strategických dokumentů týkajících se realizace eGovernmentu v ČR, respektive ve veřejné správě. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Město Žatec na tento projekt získalo dotaci cca 4 100 000,- Kč. Doba trvání projektu je 18 měsíců.
Zpráva o aktuálním stavu projektu
Integrovaný operační program

Revitalizace víceúčelového sportovního areálu Mládí

Datum: 13. 1. 2012

-

Chrám Chmele a Piva, CZ.1.09/4.1.00/04.0176

Datum: 17. 10. 2011

-

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz