město Žatec
Královské město

Dotační projekty

Zobrazeno 1-30 ze 36
Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem 1

Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem

Datum: 18. 8. 2021

Projekt "Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem" řeší nedostatečné vybavení jednotky SDH Žatec pro řešení mimořádných událostí vzniklých z extrémního sucha.

Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec 1

Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec

Datum: 12. 3. 2021

Obnova povrchu frekventované místní komunikace.

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec 1

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec

Datum: 12. 3. 2021

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v ul. Pražská podél silnice II/225 v úseku mezi křižovatkami s ul. Šafaříkova a O. Ševčíka, střídavě po obou stranách ulice.

Regionální technologické centrum robotiky v objektu kláštera kapucínů v Žatci 1

Regionální technologické centrum robotiky v objektu kláštera kapucínů v Žatci

Datum: 12. 3. 2021

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008393

Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci 1

Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci

Datum: 12. 3. 2021

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006752

Úprava ceremoniálních ploch a pietního místa 1

Úprava ceremoniálních ploch a pietního místa

Datum: 12. 3. 2021

Pomník, umístěný v parku před městským hřbitovem v Žatci, je věnován památce obyvatel Českého Malína ve Volyni, kteří padli za oběť německé protipartyzánské operaci v době 2. světové války.

Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci – zvýšení uživatelského komfortu  1

Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci – zvýšení uživatelského komfortu

Datum: 8. 3. 2021

Předmětem projektu je realizace doprovodných prvků na vybraném úseku cyklostezky u řeky Ohře, v intravilánu města Žatec.

Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci 1

Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Pořízením vlastních nádob o velikosti 1100 litrů za účelem třídění směsného papírového odpadu bude cíleno na snížení nákladů na odpadové hospodářství města, a to v podobě zrušení měsíčních poplatků za pronájem těchto nádob svozové společnosti. Nádoby budou vyměněny za stávající nádoby na separačních místech.

Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci 1

Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Pořízením žlutých kontejnerů o velikosti 1100 litrů za účelem třídění směsného plastu a kartonového obalu bude cíleno na snížení nákladů na odpadové hospodářství města, a to v podobě zrušení měsíčních poplatků za pronájem těchto nádob svozové společnosti. Nádoby budou vyměněny za stávající nádoby na separačních místech.

Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci 1

Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Záměrem projektu je pořízení vlastních odpadních nádob na směsné sklo a nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví 1

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví

Datum: 15. 10. 2020

Předmětem projektu " Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví " je zajištění a udržení standardního provozu Nemocnice Žatce, o.p.s.

Plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví 1

Plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví

Datum: 15. 10. 2020

Předmětem projektu je zajištění a udržení standardního provozu Nemocnice Žatce, o.p.s.

Klimatizační jednotky v areálu nemocnice 1

Klimatizační jednotky v areálu nemocnice

Datum: 15. 10. 2020

V areálu Nemocnice Žatec,o.p.s, je potřeba zajistit klimatizační jednotky do prostor lékárny (pol. A -příz.) a prostor RDG (chirurgie-ultrazvuk) .

logo

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI (ÚK IKAP A2) je spolufinancován Evropskou unií.

Datum: 16. 7. 2020

Technický klub – Přírodovědné centrum v Žatci

Integrace cizinců 1

Integrace cizinců

Datum: 27. 5. 2020

Město Žatec je realizátorem projektu INTEGRACE CIZINCŮ ŽATEC, jehož cílem je zajištění koordinačních, vzdělávacích, preventivních a osvětových aktivit v oblasti integrace cizinců v Žatci.

#

Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části

Datum: 18. 3. 2019

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01047

#

Územní studie krajiny ORP Žatec a Územní studie veřejných prostranství v Žatci (UNESCO)

Datum: 9. 1. 2019

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004658

#

Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

Datum: 21. 12. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289
(realizace projektu)

#

Žatec, ul. K. H. Máchy - sesuv svahu

Datum: 30. 8. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/0005920

#

Revitalizace památky Č.P. 1 v Žatci - Radnice města Žatec

Datum: 16. 7. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002497

#

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

Datum: 16. 7. 2018

Registrační číslo akce: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003995

#

Podpora domácího kompostování města Žatec

Datum: 29. 6. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005507

#

Sběrný dvůr v Žatci

Datum: 4. 5. 2018

Reg. číslo akce: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937

#

Lesní putování s Hopíkem - naučná stezka Holedeč

Datum: 22. 12. 2017

Registrační číslo projektu: 16/002/08520/342/000162

#

Veřejné osvětlení - nemocnice, Žatec

Datum: 22. 12. 2017

Číslo dotace: 122D22100 7305

Logo MMR

Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci

Datum: 13. 12. 2017

Registrační číslo EDS: 117D721007091

#

Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu Mateřské školy Otakara Březiny v Žatci

Datum: 8. 12. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001672

#

Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu Mateřské školy Fügnerova č.p.260 v Žatci

Datum: 8. 12. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001674

#

Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu Domu sociálních služeb v Libočanech

Datum: 8. 12. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001677

#

Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci

Datum: 29. 11. 2017

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01222

Zobrazeno 1-30 ze 36

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz