Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

mapapředstavuje dodávku několika druhů mobilních kontejnerů na plast, sklo a bioodpad, které budou rozvezeny po území katastru města Žatce a místních částech. Dále tato akce zahrnuje osazení chytrých košů Bigbelly umístěných v památkové rezervaci a zóně, polopodzemních kontejnerů (Družstevní ulice, Volyňských Čechů, Jižní) a podzemních kontejnerů (Lučanská, Chmelařské nám., U Jezu, Hošťálkovo nám., Poděbradova, Dlouhá, Svatováclavská).

Realizace akce ve výši 9,4 mil. Kč vč. DPH je plánována od září 2018 do května 2019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

 

  bigbellPodzemnípopopodzemní

    Bigbell                                                               Podzemní kontejnery                                 Polopodzemní kontejnery

 

3. ZŠ Žatec, náměstí 28. října – stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku

Byl proveden přízemní spojovací krček s plochou střechou vedoucí mezi budovou školy a zázemím tělocvičny s bezbariérovým přístupem do tělocvičny. Na stávající přístavbě zázemí tělocvičny byl demontován celý dřevěný krov kvůli dřevomorce a byl nahrazen novým vazníkovým krovem. V zázemí byla vytvořena nová dispozice sociálního zařízení a šaten. Celý objekt byl kompletně zrekonstruován - byla vyměněna okna, dveře, střešní krytina, hromosvod, okapy, podlahové krytiny, omítky vnitřní i vnější. Provedeno bylo zateplení krovů a podlah. Vytvořen byl nový podhled v zázemí a apsidách, v tělocvičně byl naopak podhled zrušen a prostor ponechán otevřený až k hambalku, ke stávajícímu podbití krovu. Osazen byl nový hydrant, vytvořeno bylo nové vytápění s napojením na rozvod ve škole, nové vodovodní a kanalizační potrubí s napojením na kanalizaci, nové rozvody elektriky. Okolo budovy tělocvičny byla vytvořena síť drenáží.

VNĚJSÍVNITŘNÍSPRCHA

  Pohled ze dvora                                                                  Tělocvična                                                                            Sprchy

 

Technická infrasruktura Pod kamenným vrškem

Touto 3. etapou a vytvořením 18 stavebních parcel bude dokončena plánovaná akce Technická infrastruktura v Žatci v lokalitě Pod kamenným vrškem. Předmětem projektu je výstavba komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek jednotlivých parcel. Jedná se o splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a rozvody teplovodu. Rozvody elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Komunikace navazují na stávající místní komunikaci ulice Politických vězňů, Elišky Krásnohorské a Dukelská, jejich jsou prodloužením. Stavba je v souladu s územním plánem města. Realizace akce v ceně 21,2 mil Kč vč. DPH byla zahájena na podzim roku 2018 a dokončena by měla být v létě 2019. Prodej pozemků byl již zahájen.

Situace Pod kamenným vrškem

 

Městská knihovna v Žatci - kulturní památka čp. 52
 

knihovnaZ dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie(Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289) byla opravena památka čp. 52 na náměstí Svobody v Žatci, zařazená na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele), ležící v Městské památkové rezervaci Žatec, prohlášená kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg. 156019).

Stavební práce na knihovně stály 12,7 mil Kč (včetně DPH)

Stavební úpravy byly zahájeny v prosinci 2017, kolaudace proběhla v září 2018.  V rámci těchto prací bylo provedeno: oprava dřevomorkou napadených konstrukcí krovu a stropu, zesílení stropní konstrukce, výměna střešní krytiny, výměna oken, oprava fasády, nové okapní žlaby a svody, výměna světel a PVC v půjčovně, propojení oddělení pro dospělé a dětského oddělení, nové krytiny v kancelářích a přednáškovém sále, oprava vnitřních omítek, zpřístupnění hradeb a oprava prostoru na hradbách, oprava místností s klenbou přiléhajících k hradbám, oprava vnitřního dvorku.

Dále bylo v rámci rekonstrukce objektu pořízeno vnitřní vybavení - celkem za 1 987 tis. Kč:
(termín navazoval na dokončené stavební práce září 2018 - listopad 2018)

  • částečná výměna regálů, sběrný box na odevzdávání knih mimo provozní dobu v podloubí, vybavení skladů kompaktními (posuvnými) regály
  • nové počítače a tiskárna
  • elektronická ochrana knih a brány proti krádeži

 

Vstupní parter smuteční síně

V rámci rekonstrukce bylo opraveno vstupní schodiště, sjednocen původní nesourodý povrch parteru osazením kamenné dlažby, vybudován nový bezbariérový přístup - rampa, nové záhony s okrasnou zelení a vyměněny vstupní dveře. Do dveří byla osazena vitráž firmy SkloArt z Lubence, která tvoří významný prvek v interiéru a exteiéru. 

 

Průběh stavbyPrůběh stavbyPrůběh stavby

 

 

 

 

Zprávy