město Žatec
Královské město

Žatecká dočesná jinak zde

Realizace

 

Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec
Probíhající rekonstrukce střechy na ZŠ Komenského alej v Žatci. Jedná se kompletní výměnu střešní krytiny vč. podbití a výměny napadených prvků krovu dřevokaznou houbou. Rekonstrukce je plánovaná do konce dubna 2021.
pohled1      pohled 2
 
Technická infrastruktura Pod kamenným vrškem 3.etapa 
 
Rozvojová plocha pro 18 rodinných domů – dokončeny jsou komunikace, vodovod, kanalizace dešťová i splašková, horkovod, veřejné osvětlení. Lokalita byla v návaznosti na stavbu města doplněna o napojení na veřejnou elektrickou síť. Realizace byla dokončena v roce 2019. Cenové náklady na zasíťování této 3. etapy byly ve výši cca 21,5 mil. Kč vč. DPH. Pozemky byly již rozprodány.
KV1        KV2
 

Rekonstrukce prostor Městské policie v domě čp. 127 na náměstí 5. května v Žatci

  II. etapa

Jedná se o rekonstrukci přístavby čp. 127, kde budou umístěny technické prostory městské policie (umývárna a sušárna výstroje, úklidová místnost), archiv, vyšetřovací místnost a bezbariérové WC. Dvůr, který tvoří propojení mezi náměstími Hošťálkovo a 5.května bude nově předlážděn.

Foto z průběhu stavby

služebna        dvůr I        dvůr II

 

 

Rekonstrukce prostor Městské policie v domě čp. 127 na náměstí 5. května v Žatci              I. etapa

chodbaSoučástí I. etapy byla rekonstrukce služebny v přízemí (v průjezdu vpravo) a přilehlých prostor, dále schodiště do 1. patra a všechny místnosti v 1. patře (kanceláře, šatny, sociální zařízení, zázemí, technické místnosti a společenská místnost).

Součástí je kromě stavební části také vybavení místností technickým zařízením jako je ústřední vytápění vč. plynového kotle a ohřívače teplé vody, zařízení koupelen vč. doplňků, 2 kuchyňské linky, skříňky v šatnách, klimatizace v servrovně a ve služebně, vzduchotechnické zařízení v koupelnách, datové rozvody a zařízení pro napojení stávajícího zařízení MP se dvěma racky, EPS, kamerový a přístupový systém objektu. Nedílnou součástí je také vybavení nábytkem.

průjezd      průjezd

šatny

 

 

Obnova budovy radnice čp. 1  -   I. etapa

RadnicePrvní etapa obsahovala rekonstrukci sociálních zařízení, doplnění vzduchotechniky v podkroví, výměnu výtahu s doplněním o 1 stanici v podkroví, výměnu světlíku v atriu, výměnu střešní krytiny, doplnění tepelné izolace v podkroví, výměnu hromosvodu, opravu vnější omítky objektu, elektroosmózu po obvodu radnice, výměnu oken a vnějších dveří s doplněním vitráží a restaurování věžních hodin a vstupních dveří do věže.

 

 

atrium      vstup      wc      výtah

 

Obnova Nerudova náměstí v Žatci (1. etapa)

pohled1      pohled3

Záměrem bylo zajistit opravu dnes zcela nevyhovujícího povrchu historického náměstí včetně komunikací a chodníku, vybudování parkovacích stání, instalace nového veřejného osvětlení, osazení mobiliáře a zeleně.

 

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

mapapředstavuje dodávku několika druhů mobilních kontejnerů na plast, sklo a bioodpad, které budou rozvezeny po území katastru města Žatce a místních částech. Dále tato akce zahrnuje osazení chytrých košů Bigbelly umístěných v památkové rezervaci a zóně, polopodzemních kontejnerů (Družstevní ulice, Volyňských Čechů, Jižní) a podzemních kontejnerů (Lučanská, Chmelařské nám., U Jezu, Hošťálkovo nám., Poděbradova, Dlouhá, Svatováclavská).

Realizace akce ve výši 9,4 mil. Kč vč. DPH je plánována od září 2018 do května 2019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

  bigbell  Podzemní  popopodzemní

  Bigbell                                             Podzemní kontejnery                Polopodzemní kontejnery

 

3. ZŠ Žatec, náměstí 28. října – stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku

Byl proveden přízemní spojovací krček s plochou střechou vedoucí mezi budovou školy a zázemím tělocvičny s bezbariérovým přístupem do tělocvičny. Na stávající přístavbě zázemí tělocvičny byl demontován celý dřevěný krov kvůli dřevomorce a byl nahrazen novým vazníkovým krovem. V zázemí byla vytvořena nová dispozice sociálního zařízení a šaten. Celý objekt byl kompletně zrekonstruován - byla vyměněna okna, dveře, střešní krytina, hromosvod, okapy, podlahové krytiny, omítky vnitřní i vnější. Provedeno bylo zateplení krovů a podlah. Vytvořen byl nový podhled v zázemí a apsidách, v tělocvičně byl naopak podhled zrušen a prostor ponechán otevřený až k hambalku, ke stávajícímu podbití krovu. Osazen byl nový hydrant, vytvořeno bylo nové vytápění s napojením na rozvod ve škole, nové vodovodní a kanalizační potrubí s napojením na kanalizaci, nové rozvody elektriky. Okolo budovy tělocvičny byla vytvořena síť drenáží.

VNĚJSÍ         VNITŘNÍ

Pohled ze dvora                                             Tělocvična                 

                                             

Technická infrasruktura Pod kamenným vrškem

Touto 3. etapou a vytvořením 18 stavebních parcel bude dokončena plánovaná akce Technická infrastruktura v Žatci v lokalitě Pod kamenným vrškem. Předmětem projektu je výstavba komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek jednotlivých parcel. Jedná se o splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a rozvody teplovodu. Rozvody elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Komunikace navazují na stávající místní komunikaci ulice Politických vězňů, Elišky Krásnohorské a Dukelská, jejich jsou prodloužením. Stavba je v souladu s územním plánem města. Realizace akce v ceně 21,2 mil Kč vč. DPH byla zahájena na podzim roku 2018 a dokončena by měla být v létě 2019. Prodej pozemků byl již zahájen.

Situace Pod kamenným vrškem

 

Městská knihovna v Žatci - kulturní památka čp. 52

knihovnaZ dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie(Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289) byla opravena památka čp. 52 na náměstí Svobody v Žatci, zařazená na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele), ležící v Městské památkové rezervaci Žatec, prohlášená kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg. 156019).

Stavební práce na knihovně stály 12,7 mil Kč (včetně DPH)

Stavební úpravy byly zahájeny v prosinci 2017, kolaudace proběhla v září 2018.  V rámci těchto prací bylo provedeno: oprava dřevomorkou napadených konstrukcí krovu a stropu, zesílení stropní konstrukce, výměna střešní krytiny, výměna oken, oprava fasády, nové okapní žlaby a svody, výměna světel a PVC v půjčovně, propojení oddělení pro dospělé a dětského oddělení, nové krytiny v kancelářích a přednáškovém sále, oprava vnitřních omítek, zpřístupnění hradeb a oprava prostoru na hradbách, oprava místností s klenbou přiléhajících k hradbám, oprava vnitřního dvorku.

Dále bylo v rámci rekonstrukce objektu pořízeno vnitřní vybavení - celkem za 1 987 tis. Kč:
(termín navazoval na dokončené stavební práce září 2018 - listopad 2018)

  • částečná výměna regálů, sběrný box na odevzdávání knih mimo provozní dobu v podloubí, vybavení skladů kompaktními (posuvnými) regály
  • nové počítače a tiskárna
  • elektronická ochrana knih a brány proti krádeži

 

Vstupní parter smuteční síně

V rámci rekonsPrůběh stavbytrukce bylo opraveno vstupní schodiště, sjednocen původní nesourodý povrch parteru osazením kamenné dlažby, vybudován nový bezbariérový přístup - rampa, nové záhony s okrasnou zelení a vyměněny vstupní dveře. Do dveří byla osazena vitráž firmy SkloArt z Lubence, která tvoří významný prvek v interiéru a exteiéru. 

Průběh stavby     Průběh stavby

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice (2) Vánoce 2020

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz