Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

mapapředstavuje dodávku několika druhů mobilních kontejnerů na plast, sklo a bioodpad, které budou rozvezeny po území katastru města Žatce a místních částech. Dále tato akce zahrnuje osazení chytrých košů Bigbelly umístěných v památkové rezervaci a zóně, polopodzemních kontejnerů (Družstevní ulice, Volyňských Čechů, Jižní) a podzemních kontejnerů (Lučanská, Chmelařské nám., U Jezu, Hošťálkovo nám., Poděbradova, Dlouhá, Svatováclavská).

Realizace akce ve výši 9,4 mil. Kč vč. DPH je plánována od září 2018 do května 2019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

 

  bigbellPodzemnípopopodzemní

    Bigbell                                                               Podzemní kontejnery                                 Polopodzemní kontejnery

 

3. ZŠ Žatec, náměstí 28. října – stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku

Byl proveden přízemní spojovací krček s plochou střechou vedoucí mezi budovou školy a zázemím tělocvičny s bezbariérovým přístupem do tělocvičny. Na stávající přístavbě zázemí tělocvičny byl demontován celý dřevěný krov kvůli dřevomorce a byl nahrazen novým vazníkovým krovem. V zázemí byla vytvořena nová dispozice sociálního zařízení a šaten. Celý objekt byl kompletně zrekonstruován - byla vyměněna okna, dveře, střešní krytina, hromosvod, okapy, podlahové krytiny, omítky vnitřní i vnější. Provedeno bylo zateplení krovů a podlah. Vytvořen byl nový podhled v zázemí a apsidách, v tělocvičně byl naopak podhled zrušen a prostor ponechán otevřený až k hambalku, ke stávajícímu podbití krovu. Osazen byl nový hydrant, vytvořeno bylo nové vytápění s napojením na rozvod ve škole, nové vodovodní a kanalizační potrubí s napojením na kanalizaci, nové rozvody elektriky. Okolo budovy tělocvičny byla vytvořena síť drenáží.

VNĚJSÍVNITŘNÍSPRCHA

  Pohled ze dvora                                                                  Tělocvična                                                                            Sprchy

 

Technická infrasruktura Pod kamenným vrškem

Touto 3. etapou a vytvořením 18 stavebních parcel bude dokončena plánovaná akce Technická infrastruktura v Žatci v lokalitě Pod kamenným vrškem. Předmětem projektu je výstavba komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek jednotlivých parcel. Jedná se o splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a rozvody teplovodu. Rozvody elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Komunikace navazují na stávající místní komunikaci ulice Politických vězňů, Elišky Krásnohorské a Dukelská, jejich jsou prodloužením. Stavba je v souladu s územním plánem města. Realizace akce v ceně 21,2 mil Kč vč. DPH byla zahájena na podzim roku 2018 a dokončena by měla být v létě 2019. Prodej pozemků byl již zahájen.

Situace Pod kamenným vrškem

 

Městská knihovna v Žatci - kulturní památka čp. 52
 

knihovnaZ dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie(Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289) byla opravena památka čp. 52 na náměstí Svobody v Žatci, zařazená na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele), ležící v Městské památkové rezervaci Žatec, prohlášená kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg. 156019).

Stavební práce na knihovně stály 12,7 mil Kč (včetně DPH)

Stavební úpravy byly zahájeny v prosinci 2017, kolaudace proběhla v září 2018.  V rámci těchto prací bylo provedeno: oprava dřevomorkou napadených konstrukcí krovu a stropu, zesílení stropní konstrukce, výměna střešní krytiny, výměna oken, oprava fasády, nové okapní žlaby a svody, výměna světel a PVC v půjčovně, propojení oddělení pro dospělé a dětského oddělení, nové krytiny v kancelářích a přednáškovém sále, oprava vnitřních omítek, zpřístupnění hradeb a oprava prostoru na hradbách, oprava místností s klenbou přiléhajících k hradbám, oprava vnitřního dvorku.

Dále bylo v rámci rekonstrukce objektu pořízeno vnitřní vybavení - celkem za 1 987 tis. Kč:
(termín navazoval na dokončené stavební práce září 2018 - listopad 2018)

  • částečná výměna regálů, sběrný box na odevzdávání knih mimo provozní dobu v podloubí, vybavení skladů kompaktními (posuvnými) regály
  • nové počítače a tiskárna
  • elektronická ochrana knih a brány proti krádeži

 

Vstupní parter smuteční síně

V rámci rekonstrukce bylo opraveno vstupní schodiště, sjednocen původní nesourodý povrch parteru osazením kamenné dlažby, vybudován nový bezbariérový přístup - rampa, nové záhony s okrasnou zelení a vyměněny vstupní dveře. Do dveří byla osazena vitráž firmy SkloArt z Lubence, která tvoří významný prvek v interiéru a exteiéru. 

 

Průběh stavbyPrůběh stavbyPrůběh stavby

 

 

 

 

Zprávy