město Žatec
Královské město

Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny, Žatec

Předmětem plnění této akce jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a změně v užívání stavby bývalých papíren v Žatci, resp. její spodní části.

Předmětem plnění této akce jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a změně v užívání stavby bývalých papíren v Žatci, resp. její spodní části. Stavba se nachází v centrální části Žatce v ul. Volyňských Čechů. Jižní část objektu v horní části komplexu prošla v minulosti celkovou rekonstrukcí a je nově využívána jako depozitář muzea. Ve střední části bude vybudován městský archiv (SO 01) a v severní části bude vybudována nová kuželna (SO 02). Oba stavební objekty budou provozně a stavebně odděleny. Objekt městského archivu (SO 01) a kuželny (SO 02) bude funkčně propojen pouze na úrovni podkroví (aby byla zajištěna možnost vstupu do půdních prostor). Vstup do městského archivu bude vybudován nově z ul. Volyňských Čechů. Vstup do budovy kuželny bude zachován původní a to vstup od kruhové křižovatky ul. Volyňských Čechů a ul. Komenského. Přípojky vody, splaškové kanalizace a horkovodu budou vybudovány nové. 

Budova budovaného městského archivu se nachází svou větší částí na p.p.č. 938/2, avšak svým půdorysných rozsahem se rozkládá i na p.p.č. 901/2 v k.ú. Žatec. Stavba na p.p.č. 938/2 má celkem 2 nadzemní podlaží, podkroví a jedno podlaží podzemní. Zbylá část plánovaného městského archivu se bude nacházet na p.p.č. 901/2 a bude zabírat přibližně jednu pětinu z celkového délkového rozměru. Nižší část disponuje jedním nadzemní podlaží, podkrovím a jedním podlažím podzemním. V objektu bude kromě skladovacích prostor s pojízdnými regály také kancelář se zázemím pro zaměstnance, archivářská dílna a badatelna. Plánovaný městských archiv se tedy bude nacházet uprostřed celého komplexu budov, který z jižní části sousedí s již nově vybudovaným depozitářem muzea (v provozu od r. 2015) a z části severní s nově plánovanou kuželnou. 

Budova budoucí kuželny vzniká v severní části objektu a nachází se pouze na pozemku p.č. 902/1. Tato část stavby má dvě nadzemní podlaží a nevyužívaný a stavebně neupravený půdní prostor. V novém stavu bude půdní prostor zpřístupněn pouze ze stavebního objektu SO 01, z kuželny bude půdní prostor zpřístupněn pouze sklápějícími schody ve 2.NP. Půdorysná délka 1.NP kuželny je 32,54 m, délka 2.NP kuželny je 53,49 m. Ostatní prostor 1.NP pod 2.NP je tvořen obvodovou konstrukcí a zásypem zeminou kvůli výškovému profilu přilehlého chodníku a terénu. V tomto prostoru bude vybudováno únikové schodiště z 2.NP. Schodiště bude vyústěno do ul. Volyňských Čechů. Samotná kuželkářská dráha bude umístěna v 2.NP včetně kompletního hygienického zázemí-šaten, WC a společenské místnosti. V 1.NP bude umístěna šatna a WC pro ZTP, WC pro návštěvníky a zaměstnance, dále zde bude klubovna kuželkářského klubu. V 1.NP budou také technické místnosti a místnost s dochovaným naftovým agregátem od firmy Škoda.

 

Zpracovatel projektové dokumentace:DESIGN PROJEKT - Ing. Břetislav Sedláček, Adolfa Heyduka 1114, 438 01, Žatec, IČO: 718 84 220

Zhotovitel stavby: POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky , Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Termín realizace:  březen 2022 - březen 2023

Přílohy

pohledy Archiv.pdf

pohledy Archiv.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 510,69 kB

pohledy - nový stav Kuželna.pdf

pohledy - nový stav Kuželna.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 585,17 kB

Koordinačni situační výkres archiv a kuželna.png

Koordinačni situační výkres archiv a kuželna.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 294,5 kB
Datum vložení: 27. 6. 2022 13:35
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2023 15:46
Autor:

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz