město Žatec
Královské město

Studie

Dreherův pivovar

Studie využití brownfieldu - Dreherův pivovar

Datum: 18. 9. 2023

Cílem studie je návrh využití areálu s přilehlými pozemky v návaznosti na místní, regionální i nadregionální vazby.
Celá studie se skládá ze tří základních částí - Analytického zhodnocení současného stavu, Návrhové části a Implementační části.

ZUŠ

Rozšíření výukových prostor Základní umělecké školy v Žatci

Datum: 12. 9. 2023

Rekonstrukce bývalé uhelné kotelny ve Studentské ulici. Technologická budova se nachází v bezprostředním sousedství školy, jejíž výukové prostory jsou
nedostatečné.

Návrh vstup Hřbitov

Obnova městského hřbitova v Žatci

Datum: 12. 9. 2023

Městský hřbitov v Žatci (též Hřbitov u svatého Antonína) se nachází na jihovýchodním okraji města mezi ulicemi Pražská a Šafaříkova. Současná podoba vstupního prostoru postrádá řád a koncepci a nevytváří tak důstojný vstup na hřbitov.

Jitřenka

Kulturní objekt Jitřenka - čp. 1829

Datum: 12. 9. 2023

Zadání studie navazuje na předchozí diskuse o využití kulturního objektu Jitřenka a Inspekci posouzení objektu čp. 1829.

Soupis architektonických studií 2018 - 2022

Datum: 27. 7. 2022

Soupis všech architektonických studií a studií využitelnosti od roku 2018 do roku 2022.

Následná péče

Rekonstrukce a dostavba č. p. 1181 Nemocnice Žatec

Datum: 29. 6. 2022

Dostavba budovy č. p. 1181 je navržena jako třípodlažní objekt. První podlaží je kompletně určeno pro pracoviště lékařů a zázemí, druhé a třetí podlaží jako lůžková část.

Generel nemocnice

Generel rozvoje nemocnice v Žatci

Datum: 20. 1. 2022

Centralizace akutní péče, splnění požadavků spádové oblasti Žatecké nemocnice (90 - 10 tis. obyvatel).

Urgentní příjem

Studie Urgentního příjmu v Nemocnici Žatec

Datum: 20. 1. 2022

Řešení jeho umístění a začlenění do stávajících prostor. Situování a výstavba nového urgentního příjmu se předpokládá v návaznosti na stávající chirurgické oddělení.

Dočasné parkování ul. Tyršova, Žatec

Datum: 20. 1. 2022

Využití proluky pro vybudování dočasného parkování v ul. Tyršova vč. sadových úprav. 

Restaurace Chaloupka a zázemí FK Slavoj Žatec

Restaurace Chaloupka a zázemí FK Slavoj Žatec

Datum: 20. 1. 2022

Hlavním bodem pro tento návrh byla řeka Ohře a její příjemné prostředí a hřiště fotbalového klubu. Stavba měla také připomínat chaloupku dle původního a stálého názvu.

Dvořákova ulice

Revitalizace ulice Dvořákova, Žatec

Datum: 20. 1. 2022

Znázornění možností dopravního řešení v ulici Dvořákova v Žatci. Ulice se nachází v samém centru města Žatec.

Park Lipovka

Revitalizace parku ve městě - retence vody ve městě

Datum: 20. 1. 2022

Revitalizace stávajících historických městských parků a vybudování parku Lipovka nového pro rekreaci nejlidnatější část města - sídliště Jih

Rekonstrukce objektu bývalého PDA

Datum: 20. 1. 2022

Vznik loutkového divadla a komorního divadla a v přízemí vznik komerčních prostor a pasáže propojující ul. Masarykovu a náměstí Prokopa Velkého.

Hradby v Žatci

Hradby v Žatci

Datum: 20. 1. 2022

Studie Hradeb v Žatci řeší celý prostor hradeb jako uzavřený prstenec kolem centra města. Cílem je zatraktivnit tuto lokalitu a zpřístupnit jí lidem, jako živý prostor, který je součástí historického městského centra.

Městské divadlo Žatec

Městské divadlo v Žatci

Datum: 20. 1. 2022

Žatecké divadlo bylo vybudováno v letech 1848 -1849 v klasicistním slohu s novorenesančními prvky. Do seznamu kulturních památek bylo zapsáno roku 1958 pod číslem 42889/5-1607.

Lüdersdorfova vila

Lüdersdorfova vila - rekonstrukce na loutkové divadlo

Datum: 20. 1. 2022

Slavné vila továrníka Moritze Lüdersdorfa, majitele továrny na papírové krabice. Součástí vily byla i rozsáhlá zahrada - dnes letní kino.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz