Oznámení o omezení a přesunu 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Městské divadlo v Žatci

divadlo1Žatecké divadlo bylo vybudováno v letech 1848 -1849 v klasicistním slohu s novorenesančními prvky. Do seznamu kulturních památek bylo zapsáno roku 1958 pod číslem 42889/5-1607. Záměrem je k hlavní budově divadla  s jevištěm zázemím a sklady připojit budovu č.p. 30. Nejmladší přístavba provozní budovy nesplňuje kvalitativní parametry a je navrženo její odstranění a nahrazení novostavbou nového křídla. Studie zahrnuje návrhy úprav celého komplexu budov a venkovních ploch.

 

Okruhy řešených témat:

* Obnova památkové podstaty divadla

* Rozšíření provozních ploch o kavárnu, šatnu, foyer a zázemí v nové přístavbě

* Zlepšení komunikačních vazeb a zajištění bezbariérovosti (výtah)

* Kultivace architektonického působení domu

* Přesun kancelářského zázemí do domu č.p. 30 včetně ubytovacích prostor v II.NP

* Kultivace venkovních ploch , vybudování letní scény s komunikačním propojením do ul.

   Obránců Míru

* Celkové požární řešení objektů a ploch

divadlo2divadlo3divadlo4divadlo5

Půdorys 1. NP  zde ke stažení

Půdorys 2.NP  zde ke stažení

Řezy  zde ke stažení

 

Lüdersdorfova vila - rekonstrukce na loutkové divadlo

Vila na stránkách www.slavnevily.cz

Záchrana slavné vily továrníka Moritze Lüdersdorfa, majitele továrny na papírové krabice. Součástí vily byla i rozsáhlá zahrada - dnes letní kino.

Studie řeší proveditelnost loutkového divadla v prostorách vily. V přízemí se nachází vstupní hala, foyer, šatna hygienické zázemí, a vlastní sál loutkového divadlo s podiem. V patře je řešen prostor pro vodiče loutek s prostory na uložení loutek a zázemí pro loutkoherce.

 

 

 

Půdorys 1.NP zde ke stažení

Půdorys 2.NP zde ke stažení

Řez vilou zde ke stažení

Podrobnější informace o Lüdersdorfově vile a její historii ZDE

 

Odpočinková zóna pro seniory

Cílem návrh je vytvořit atraktivní prostor pro seniory z přilehlého DPS. Funkčně jde především o rozličná posezení (ve stínu i na slunci) doplněné v zadní části rehabilitační a fitness prvky. Vstupy do oploceného prostoru jsou ze stávajícího chodníku (1m branka a 3m brána pro vjezd údržby). Povrchy chodníku (šířky 2m) jsou navrhovány z velkoformátové dlažby. Dominantním prvkem prostoru jsou navrhované prvky architektury - altán a pergola, které spolu s lavičkami a vyvýšenými záhony vytváří prostory pro setkávání. Celý prostor je doplněn o výsadbu nových stromů zajišťujících do budoucna zastínění v letních měsících. Keřové výsadby jsou situované především v okrajových částech podél oplocení. V pohledově exoponovaných místech podél pergoly a v okolí altánu jsou navrženy výsadby trvalek.

Studie DPS Písečná

Zprávy