město Žatec
Královské město

Studie

Restaurace Chaloupka a zázemí FK Slavoj Žatec

Zpracovatel: Ing. arch. Čermák, Ing. Lenka Takeda

Chaloupka 1Hlavním bodem pro tento návrh byla řeka Ohře a její příjemné prostředí a hřiště fotbalového klubu. Stavba měla také připomínat chaloupku dle původního a stálého názvu.

Vycházelo se také ze stávající budovy, která měla ve své původní podobně terasy z více stran a byla dlouhá téměř po celé šířce hřiště. Jelikož jde o bývalou plovárnu, byla tato budova postavena nad stávající terén ve výšce cca 1,2 m. Tento koncept se v novém návrhu zachoval.

Objekt se dělí na dvě části – restaurace Chaloupka a zázemí fotbalového klubu Slavoj. Obě části jsou materiálově řešeny stejně a jsou propojené tak, že mají stejný ráz a komunikují mezi sebou terasami. Hmotově jsou tyto dvě části zvýrazněny kolmo postavenými budovami se štíty mířícími ke hřišti. Změna hmoty dává celému objektu zajímavost a rozbíjí dlouhou délku hlavní části budovy. Vedle hlavní budovy je také navržen objekt s veřejným WC a sklady, který má opět sedlovou střechu mířící ke hřišti. Objekt je opět navržen ze stejného materiálu jako hlavní budova.

Lehké zastřešení teras je navrženo pro příjemnější posezení i v případě horšího počasí. Terasy dávají návrhu vzduch a možnost otevření části areálu pro veřejnost. Z východní strany je u vstupu také prostor pro dětské prvky.

Vstup do areálu fotbalového hřiště je však uzavřen vraty u pokladen a na nově navržené komunikaci u potoka dle přání klubu Slavoj.

Kolem objektu je navržena úprava zeleně a nový prostor laviček a mola s lodičkami u řeky. Kolemjdoucí si tak mohou nejen příjemné prostředí na terase, ale také na lavičkách s bližším výhledem na řeku.

Chaloupka 2

Chaloupka 3

 

Revitalizace parku ve městě - retence vody ve městě

Zpracovatel: New Visit, s.r.o.

LipovkaPředmětem studie byla revitalizace stávajících historických městských parků a vybudování parku Lipovka nového pro rekreaci nejlidnatější část města - sídliště Jih. Součástí je i zapomenutý park Bufo, který si revitalizaci také zaslouží. Hlavní myšlenkou, propojující celý projekt je zadržení vody v městské krajině - využití spodní vody ze sídliště Jih, která se jinak čerpá a pouští do řeky, a její zapojení do systému parků a veřejné zeleně.  Součástí by mělo být i vybudování zázemí v místě napojení parků Broudreho (Pod nemocnicí) a parku Bufo. 

Lipovka 1Lipovka 2

Situace:

Park Lipovka (2.31 MB)

park Bufo (833.03 kB)

Historické městské parky (1.13 MB)

 

Rekonstrukce objektu bývalého PDA

Zpracovatel: Ing. arch. Tomáš Beneš

Studie řeší možnosti umístěná scény Loutkového divadla a komorního divadla do objektu bývalého Posádkového domu armady čp. 323. Současně by zde v přízemí měly vzniknout komerční prostory a pasáž spojující Masarykovu ulici a náměstí Prokopa Velkého.

Studie: studie rekonstrukce PDA (4.55 MB)

 

Revitalizace ulice Dvořákova, Žatec

Zpracovatel: Designprojekt, Ing Břetislav Sedláček

Předmětem studie je znázornění možností dopravního řešení v ulici Dvořákova v Žatci. DvořákovaUlice se nachází v samém centru města Žatec. Řešená lokalita začíná po odbočení do jednosměrné komunikace z ul. Obránců Míru do ulice Dvořákova (u č.p. 6) a končí při vyústění ulice Dvořákova na náměstí Svobody (u č.p. 10), součástí je také část Dvořákovi ulice kolem městského divadla a za divadlem.
Současná dopravní situace v ulici Dvořákova je neutěšená. Řidiči neparkují v souladu s dopravními předpisy a v mnoha případech parkují tak, že není zajištěn dostatečně široký průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.

Cílem studie bylo jistit:

Kolik parkovacích míst je ve Dvořákově ulici v současné době, bez ohledu na předpisy (tak, jak se tam nyní parkuje).
Zpracovat variantu dopravního řešení, kde bude řešena úprava parkování dopravním značení, tzn., parkování podle předpisů - vyznačit parkovací místa, posléze stanovit kolik by v této variantě bylo parkovacích míst.
Ostatní varianty prověří co největší počet parkovacích míst, popř. prověří vytvoření pěší či obytné zóny a omezení dopravy.

Varianty řešení:

Dvořákova - obytná zóna

Dvořákova pěší zóna

 

Hradby v Žatci

Zpracovatel: Šmídová Landscape Architekts, s.r.o.

hradbyStudie Hradeb v Žatci řeší celý prostor hradeb jako uzavřený prstenec kolem centra města. Cílem je zatraktivnit tuto lokalitu a zpřístupnit jí lidem, jako živý prostor, který je součástí historického městského centra.

Předmětem studie je řešení prostoru kolem hradeb historického jádra města Žatec. Jedná se o svažité plochy pod hradebními a opěrnými zdmi, které jsou na západní straně vymezené
ulicí Nákladní, z jižní ulicí Pod Střelnicí a na východě lokalitou Červenka.
Hlavním požadavkem je podpora silných charakterů v území a jejich rozvoj jako celku,
určení problematických míst a hledání způsobů jejich zprostupnění tak, aby se mohly
zapojit do okolní struktury města a zároveň vyhovovaly principům památkové péče.
Studie řeší uspořádání cest, mobiliáře, osvětlení a zeleně v celkovém konceptu a jednotné materiálové linii.
V dlouhodobém plánu se předpokládá postupná realizace záměru ve třech etapách.

infolinie  pivovar  vyhlídka2  vyhlídka 1

Infolinie                           Pod pivovarem              Vyhlídka pod Divadlem    Vyhlídka var 2

vyhlídka 3  kuželna

Vyhlídka u kuželny  Kavárna u autobus. nádraží

Ke stažení:

Skici       situace koncept    vybraná místa   

Vizualizace    kuželna     vyhlídka kuželna   vyhlídka pod divadlem   vyhlídka varianta 2                                    vyhlídka pivovar   infolinie

 

Městské divadlo v Žatci

divadlo1Žatecké divadlo bylo vybudováno v letech 1848 -1849 v klasicistním slohu s novorenesančními prvky. Do seznamu kulturních památek bylo zapsáno roku 1958 pod číslem 42889/5-1607. Záměrem je k hlavní budově divadla  s jevištěm zázemím a sklady připojit budovu č.p. 30. Nejmladší přístavba provozní budovy nesplňuje kvalitativní parametry a je navrženo její odstranění a nahrazení novostavbou nového křídla. Studie zahrnuje návrhy úprav celého komplexu budov a venkovních ploch.

Okruhy řešených témat:

* Obnova památkové podstaty divadla

* Rozšíření provozních ploch o kavárnu, šatnu, foyer a zázemí v nové přístavbě

* Zlepšení komunikačních vazeb a zajištění bezbariérovosti (výtah)

* Kultivace architektonického působení domu

* Přesun kancelářského zázemí do domu č.p. 30 včetně ubytovacích prostor v II.NP

* Kultivace venkovních ploch , vybudování letní scény s komunikačním propojením do ul.

   Obránců Míru

* Celkové požární řešení objektů a ploch

divadlo2  divadlo3  divadlo4  divadlo5

Půdorys 1. NP  zde ke stažení

Půdorys 2.NP  zde ke stažení

Řezy  zde ke stažení

 

Lüdersdorfova vila - rekonstrukce na loutkové divadlo

Vila na stránkách www.slavnevily.cz

Záchrana slavné vily továrníka Moritze Lüdersdorfa, majitele továrny na papírové krabice. Součástí vily byla i rozsáhlá zahrada - dnes letní kino.

Studie řeší proveditelnost loutkového divadla v prostorách vily. V přízemí se nachází vstupní hala, foyer, šatna hygienické zázemí, a vlastní sál loutkového divadlo s podiem. V patře je řešen prostor pro vodiče loutek s prostory na uložení loutek a zázemí pro loutkoherce.

Půdorys 1.NP zde ke stažení

Půdorys 2.NP zde ke stažení

Řez vilou zde ke stažení

Podrobnější informace o Lüdersdorfově vile a její historii ZDE

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

tř. Obránců míru 05/2021

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz