Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Startovací byty pro mladé v bývalé věznici čp. 1925

vizualizace 1Studie se zabývala architektonickým řešením budovy čp. 1925, která se nachází skryta před zraky na dvoře přístupném z úzké uličky kolmé na Obránců míru (naproti Komerční bance).
Stávající stav stavby je dosti zanedbaný, odpovídá tomu, že je již delší dobu bez využití. Nicméně stavba byla postavena s ohledem na funkční využití postavena velmi fortelně. Její současný vzhled je však dosti depresivní.
Návrh předpokládá využití stávajících šířek a rytmu okenních otvorů, které vychází z již zmíněného rytmu nosných prvků. Okenní otvory jsou protaženy dolů až po nízké parapety, aby propouštěly dostatek denního světla a fasády působily přívětivě. V přízemí na východní straně jsou vytvořeny větší otvíravé výkladce do kavárny, zásobovací vstup a vstup do domu. Na západní a jižní fasádě je použit v malém rozsahu prvek luxfer, který připomíná původní řešení fasád vězení. Zábradlí v okenních otvorech jsou tvořena nerezovými sítěmi. Střech je v hřebenové části doplněna ateliérovým oknem ve střešní rovině a malými vikýři opláštěnými plechem v barvě použité červené keramické krytiny. Výtahová šachta je symetricky přistavěna k severní fasádě a tvoří uzavřený blok s omítanou fasádou. Fasáda je omítaná v jedné světle šedé barvě s vápenným finálním nátěrem, aby bylo dosaženo autentického historického efektu. Okna budou dřevěná tmavé přírodní dřevo.

Zastavěná plocha 261,4 m2
Obestavený prostor 4 480 m3
Celková užitná plocha objektu 904,6 m2

Počet bytů:
1.NP              1 byt + 1 komerční prostor
2.NP              4 byty
3.NP              4 byty
Podkroví       2 byty
Celkem       11 bytů

vizualizace 2Situacevizualizace 3

Půdorys 1. NP         1NP

Půdorys 2. NP         2NP

Půdorys 3. NP         3NP

Půdorys podkroví   4NP

 

Městské divadlo v Žatci

divadlo1Žatecké divadlo bylo vybudováno v letech 1848 -1849 v klasicistním slohu s novorenesančními prvky. Do seznamu kulturních památek bylo zapsáno roku 1958 pod číslem 42889/5-1607. Záměrem je k hlavní budově divadla  s jevištěm zázemím a sklady připojit budovu č.p. 30. Nejmladší přístavba provozní budovy nesplňuje kvalitativní parametry a je navrženo její odstranění a nahrazení novostavbou nového křídla. Studie zahrnuje návrhy úprav celého komplexu budov a venkovních ploch.

 

Okruhy řešených témat:

* Obnova památkové podstaty divadla

* Rozšíření provozních ploch o kavárnu, šatnu, foyer a zázemí v nové přístavbě

* Zlepšení komunikačních vazeb a zajištění bezbariérovosti (výtah)

* Kultivace architektonického působení domu

* Přesun kancelářského zázemí do domu č.p. 30 včetně ubytovacích prostor v II.NP

* Kultivace venkovních ploch , vybudování letní scény s komunikačním propojením do ul.

   Obránců Míru

* Celkové požární řešení objektů a ploch

divadlo2divadlo3divadlo4divadlo5

Půdorys 1. NP  zde ke stažení

Půdorys 2.NP  zde ke stažení

Řezy  zde ke stažení

 

Lüdersdorfova vila - rekonstrukce na loutkové divadlo

Vila na stránkách www.slavnevily.cz

Záchrana slavné vily továrníka Moritze Lüdersdorfa, majitele továrny na papírové krabice. Součástí vily byla i rozsáhlá zahrada - dnes letní kino.

Studie řeší proveditelnost loutkového divadla v prostorách vily. V přízemí se nachází vstupní hala, foyer, šatna hygienické zázemí, a vlastní sál loutkového divadlo s podiem. V patře je řešen prostor pro vodiče loutek s prostory na uložení loutek a zázemí pro loutkoherce.

 

 

 

Půdorys 1.NP zde ke stažení

Půdorys 2.NP zde ke stažení

Řez vilou zde ke stažení

Podrobnější informace o Lüdersdorfově vile a její historii ZDE

 

Odpočinková zóna pro seniory

Cílem návrh je vytvořit atraktivní prostor pro seniory z přilehlého DPS. Funkčně jde především o rozličná posezení (ve stínu i na slunci) doplněné v zadní části rehabilitační a fitness prvky. Vstupy do oploceného prostoru jsou ze stávajícího chodníku (1m branka a 3m brána pro vjezd údržby). Povrchy chodníku (šířky 2m) jsou navrhovány z velkoformátové dlažby. Dominantním prvkem prostoru jsou navrhované prvky architektury - altán a pergola, které spolu s lavičkami a vyvýšenými záhony vytváří prostory pro setkávání. Celý prostor je doplněn o výsadbu nových stromů zajišťujících do budoucna zastínění v letních měsících. Keřové výsadby jsou situované především v okrajových částech podél oplocení. V pohledově exoponovaných místech podél pergoly a v okolí altánu jsou navrženy výsadby trvalek.

Studie DPS Písečná

Zprávy