Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Startovací byty pro mladé v bývalé věznici čp. 1925

vizualizace 1Studie se zabývala architektonickým řešením budovy čp. 1925, která se nachází skryta před zraky na dvoře přístupném z úzké uličky kolmé na Obránců míru (naproti Komerční bance).
Stávající stav stavby je dosti zanedbaný, odpovídá tomu, že je již delší dobu bez využití. Nicméně stavba byla postavena s ohledem na funkční využití postavena velmi fortelně. Její současný vzhled je však dosti depresivní.
Návrh předpokládá využití stávajících šířek a rytmu okenních otvorů, které vychází z již zmíněného rytmu nosných prvků. Okenní otvory jsou protaženy dolů až po nízké parapety, aby propouštěly dostatek denního světla a fasády působily přívětivě. V přízemí na východní straně jsou vytvořeny větší otvíravé výkladce do kavárny, zásobovací vstup a vstup do domu. Na západní a jižní fasádě je použit v malém rozsahu prvek luxfer, který připomíná původní řešení fasád vězení. Zábradlí v okenních otvorech jsou tvořena nerezovými sítěmi. Střech je v hřebenové části doplněna ateliérovým oknem ve střešní rovině a malými vikýři opláštěnými plechem v barvě použité červené keramické krytiny. Výtahová šachta je symetricky přistavěna k severní fasádě a tvoří uzavřený blok s omítanou fasádou. Fasáda je omítaná v jedné světle šedé barvě s vápenným finálním nátěrem, aby bylo dosaženo autentického historického efektu. Okna budou dřevěná tmavé přírodní dřevo.

Zastavěná plocha 261,4 m2
Obestavený prostor 4 480 m3
Celková užitná plocha objektu 904,6 m2

Počet bytů:
1.NP              1 byt + 1 komerční prostor
2.NP              4 byty
3.NP              4 byty
Podkroví       2 byty
Celkem       11 bytů

vizualizace 2Situacevizualizace 3

Půdorys 1. NP         1NP

Půdorys 2. NP         2NP

Půdorys 3. NP         3NP

Půdorys podkroví   4NP

 

Městské divadlo v Žatci

divadlo1Žatecké divadlo bylo vybudováno v letech 1848 -1849 v klasicistním slohu s novorenesančními prvky. Do seznamu kulturních památek bylo zapsáno roku 1958 pod číslem 42889/5-1607. Záměrem je k hlavní budově divadla  s jevištěm zázemím a sklady připojit budovu č.p. 30. Nejmladší přístavba provozní budovy nesplňuje kvalitativní parametry a je navrženo její odstranění a nahrazení novostavbou nového křídla. Studie zahrnuje návrhy úprav celého komplexu budov a venkovních ploch.

 

Okruhy řešených témat:

* Obnova památkové podstaty divadla

* Rozšíření provozních ploch o kavárnu, šatnu, foyer a zázemí v nové přístavbě

* Zlepšení komunikačních vazeb a zajištění bezbariérovosti (výtah)

* Kultivace architektonického působení domu

* Přesun kancelářského zázemí do domu č.p. 30 včetně ubytovacích prostor v II.NP

* Kultivace venkovních ploch , vybudování letní scény s komunikačním propojením do ul.

   Obránců Míru

* Celkové požární řešení objektů a ploch

divadlo2divadlo3divadlo4divadlo5

Půdorys 1. NP  zde ke stažení

Půdorys 2.NP  zde ke stažení

Řezy  zde ke stažení

 

Lüdersdorfova vila - rekonstrukce na loutkové divadlo

Vila na stránkách www.slavnevily.cz

Záchrana slavné vily továrníka Moritze Lüdersdorfa, majitele továrny na papírové krabice. Součástí vily byla i rozsáhlá zahrada - dnes letní kino.

Studie řeší proveditelnost loutkového divadla v prostorách vily. V přízemí se nachází vstupní hala, foyer, šatna hygienické zázemí, a vlastní sál loutkového divadlo s podiem. V patře je řešen prostor pro vodiče loutek s prostory na uložení loutek a zázemí pro loutkoherce.

 

 

 

Půdorys 1.NP zde ke stažení

Půdorys 2.NP zde ke stažení

Řez vilou zde ke stažení

Podrobnější informace o Lüdersdorfově vile a její historii ZDE

 

Odpočinková zóna pro seniory

Cílem návrh je vytvořit atraktivní prostor pro seniory z přilehlého DPS. Funkčně jde především o rozličná posezení (ve stínu i na slunci) doplněné v zadní části rehabilitační a fitness prvky. Vstupy do oploceného prostoru jsou ze stávajícího chodníku (1m branka a 3m brána pro vjezd údržby). Povrchy chodníku (šířky 2m) jsou navrhovány z velkoformátové dlažby. Dominantním prvkem prostoru jsou navrhované prvky architektury - altán a pergola, které spolu s lavičkami a vyvýšenými záhony vytváří prostory pro setkávání. Celý prostor je doplněn o výsadbu nových stromů zajišťujících do budoucna zastínění v letních měsících. Keřové výsadby jsou situované především v okrajových částech podél oplocení. V pohledově exoponovaných místech podél pergoly a v okolí altánu jsou navrženy výsadby trvalek.

Studie DPS Písečná

Zprávy