město Žatec
Královské město

Studie

Revitalizace ulice Dvořákova, Žatec

Zpracovatel: Designprojekt, Ing Břetislav Sedláček

Předmětem studie je znázornění možností dopravního řešení v ulici Dvořákova v Žatci. DvořákovaUlice se nachází v samém centru města Žatec. Řešená lokalita začíná po odbočení do jednosměrné komunikace z ul. Obránců Míru do ulice Dvořákova (u č.p. 6) a končí při vyústění ulice Dvořákova na náměstí Svobody (u č.p. 10), součástí je také část Dvořákovi ulice kolem městského divadla a za divadlem.
Současná dopravní situace v ulici Dvořákova je neutěšená. Řidiči neparkují v souladu s dopravními předpisy a v mnoha případech parkují tak, že není zajištěn dostatečně široký průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.

Cílem studie bylo jistit:

Kolik parkovacích míst je ve Dvořákově ulici v současné době, bez ohledu na předpisy (tak, jak se tam nyní parkuje).
Zpracovat variantu dopravního řešení, kde bude řešena úprava parkování dopravním značení, tzn., parkování podle předpisů - vyznačit parkovací místa, posléze stanovit kolik by v této variantě bylo parkovacích míst.
Ostatní varianty prověří co největší počet parkovacích míst, popř. prověří vytvoření pěší či obytné zóny a omezení dopravy.

Varianty řešení:

Dvořákova - obytná zóna

Dvořákova pěší zóna

 

Hradby v Žatci

Zpracovatel: Šmídová Landscape Architekts, s.r.o.

hradbyStudie Hradeb v Žatci řeší celý prostor hradeb jako uzavřený prstenec kolem centra města. Cílem je zatraktivnit tuto lokalitu a zpřístupnit jí lidem, jako živý prostor, který je součástí historického městského centra.

Předmětem studie je řešení prostoru kolem hradeb historického jádra města Žatec. Jedná se o svažité plochy pod hradebními a opěrnými zdmi, které jsou na západní straně vymezené
ulicí Nákladní, z jižní ulicí Pod Střelnicí a na východě lokalitou Červenka.
Hlavním požadavkem je podpora silných charakterů v území a jejich rozvoj jako celku,
určení problematických míst a hledání způsobů jejich zprostupnění tak, aby se mohly
zapojit do okolní struktury města a zároveň vyhovovaly principům památkové péče.
Studie řeší uspořádání cest, mobiliáře, osvětlení a zeleně v celkovém konceptu a jednotné materiálové linii.
V dlouhodobém plánu se předpokládá postupná realizace záměru ve třech etapách.

infolinie  pivovar  vyhlídka2  vyhlídka 1

Infolinie                           Pod pivovarem              Vyhlídka pod Divadlem    Vyhlídka var 2

vyhlídka 3  kuželna

Vyhlídka u kuželny  Kavárna u autobus. nádraží

Ke stažení:

Skici       situace koncept    vybraná místa   

Vizualizace    kuželna     vyhlídka kuželna   vyhlídka pod divadlem   vyhlídka varianta 2                                    vyhlídka pivovar   infolinie

                                 

Startovací byty pro mladé v bývalé věznici čp. 1925

Zpracovatel: Arcom Design, s.r.o., Ing. arch. Libor Habanec

vizualizace 1Studie se zabývala architektonickým řešením budovy čp. 1925, která se nachází skryta před zraky na dvoře přístupném z úzké uličky kolmé na Obránců míru (naproti Komerční bance).
Stávající stav stavby je dosti zanedbaný, odpovídá tomu, že je již delší dobu bez využití. Nicméně stavba byla postavena s ohledem na funkční využití postavena velmi fortelně. Její současný vzhled je však dosti depresivní.
Návrh předpokládá využití stávajících šířek a rytmu okenních otvorů, které vychází z již zmíněného rytmu nosných prvků. Okenní otvory jsou protaženy dolů až po nízké parapety, aby propouštěly dostatek denního světla a fasády působily přívětivě. V přízemí na východní straně jsou vytvořeny větší otvíravé výkladce do kavárny, zásobovací vstup a vstup do domu. Na západní a jižní fasádě je použit v malém rozsahu prvek luxfer, který připomíná původní řešení fasád vězení. Zábradlí v okenních otvorech jsou tvořena nerezovými sítěmi. Střech je v hřebenové části doplněna ateliérovým oknem ve střešní rovině a malými vikýři opláštěnými plechem v barvě použité červené keramické krytiny. Výtahová šachta je symetricky přistavěna k severní fasádě a tvoří uzavřený blok s omítanou fasádou. Fasáda je omítaná v jedné světle šedé barvě s vápenným finálním nátěrem, aby bylo dosaženo autentického historického efektu. Okna budou dřevěná tmavé přírodní dřevo.

Zastavěná plocha 261,4 m2
Obestavený prostor 4 480 m3
Celková užitná plocha objektu 904,6 m2

Počet bytů:
1.NP              1 byt + 1 komerční prostor
2.NP              4 byty
3.NP              4 byty
Podkroví       2 byty
Celkem       11 bytů

vizualizace 2Situacevizualizace 3

Půdorys 1. NP         1NP

Půdorys 2. NP         2NP

Půdorys 3. NP         3NP

Půdorys podkroví   4NP

 

Městské divadlo v Žatci

divadlo1Žatecké divadlo bylo vybudováno v letech 1848 -1849 v klasicistním slohu s novorenesančními prvky. Do seznamu kulturních památek bylo zapsáno roku 1958 pod číslem 42889/5-1607. Záměrem je k hlavní budově divadla  s jevištěm zázemím a sklady připojit budovu č.p. 30. Nejmladší přístavba provozní budovy nesplňuje kvalitativní parametry a je navrženo její odstranění a nahrazení novostavbou nového křídla. Studie zahrnuje návrhy úprav celého komplexu budov a venkovních ploch.

Okruhy řešených témat:

* Obnova památkové podstaty divadla

* Rozšíření provozních ploch o kavárnu, šatnu, foyer a zázemí v nové přístavbě

* Zlepšení komunikačních vazeb a zajištění bezbariérovosti (výtah)

* Kultivace architektonického působení domu

* Přesun kancelářského zázemí do domu č.p. 30 včetně ubytovacích prostor v II.NP

* Kultivace venkovních ploch , vybudování letní scény s komunikačním propojením do ul.

   Obránců Míru

* Celkové požární řešení objektů a ploch

divadlo2  divadlo3  divadlo4  divadlo5

Půdorys 1. NP  zde ke stažení

Půdorys 2.NP  zde ke stažení

Řezy  zde ke stažení

 

Lüdersdorfova vila - rekonstrukce na loutkové divadlo

Vila na stránkách www.slavnevily.cz

Záchrana slavné vily továrníka Moritze Lüdersdorfa, majitele továrny na papírové krabice. Součástí vily byla i rozsáhlá zahrada - dnes letní kino.

Studie řeší proveditelnost loutkového divadla v prostorách vily. V přízemí se nachází vstupní hala, foyer, šatna hygienické zázemí, a vlastní sál loutkového divadlo s podiem. V patře je řešen prostor pro vodiče loutek s prostory na uložení loutek a zázemí pro loutkoherce.

Půdorys 1.NP zde ke stažení

Půdorys 2.NP zde ke stažení

Řez vilou zde ke stažení

Podrobnější informace o Lüdersdorfově vile a její historii ZDE

 

Odpočinková zóna pro seniory

Cílem návrh je vytvořit atraktivní prostor pro seniory z přilehlého DPS. Funkčně jde především o rozličná posezení (ve stínu i na slunci) doplněné v zadní části rehabilitační a fitness prvky. Vstupy do oploceného prostoru jsou ze stávajícího chodníku (1m branka a 3m brána pro vjezd údržby). Povrchy chodníku (šířky 2m) jsou navrhovány z velkoformátové dlažby. Dominantním prvkem prostoru jsou navrhované prvky architektury - altán a pergola, které spolu s lavičkami a vyvýšenými záhony vytváří prostory pro setkávání. Celý prostor je doplněn o výsadbu nových stromů zajišťujících do budoucna zastínění v letních měsících. Keřové výsadby jsou situované především v okrajových částech podél oplocení. V pohledově exoponovaných místech podél pergoly a v okolí altánu jsou navrženy výsadby trvalek.

Studie DPS Písečná

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz