město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (2.16 MB)

07. Správní rada Nemocnice Žatec o.p.s. (152.12 kB)

08. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec (1.02 MB)

09. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1702-28 k. ú. Žatec (1.25 MB)

10. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 07.12.2021 (2.16 MB)

11. Rozpočet Města Žatce na rok 2022 (156.35 kB)

12. Rozpočtová pravidla pro rok 2022 (232.49 kB)

13. Investiční plán města Žatce na rok 2022 – návrh (384.76 kB)

14. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2023-2024 (150.67 kB)

15. Rozpočtové opatření – DPH (177.85 kB)

16. Rozpočtové opatření – zapojení dotace – Sběrný dvůr v Žatci (1 MB)

17. Prodej pozemků p. p. č. 803-4 a p. p. č. 809-2 v k. ú. Žatec (10.82 MB)

18. Prodej části pozemku p. p. č. 942 v k. ú. Trnovany u Žatce (3.58 MB)

19. Prodej pozemku p. p. č. 820-1 v k. ú. Žatec (3.91 MB)

20. Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin (2.35 MB)

21. Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech (105.09 kB)

22. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – snížení příspěvku zřizovatele (136.64 kB)

23. Zápisy z jednání kontrolního výboru (550.34 kB)

24. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (7.67 MB)

25. Informace o postupu nominace statku „Žatec a krajina žateckého chmele“ v procesu zápisu na Seznam světového dědictví – rok 2021 (109.93 kB)

26. Diskuze, dotazy a  podněty členů zastupitelstva města

27. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz