město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (1.58 MB)

07. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – st. p. č. 568-1 a p. p. č. 7126 k. ú. Žatec (1017.16 kB)

08. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 - p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec (1.02 MB)

09. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 7036-18 k. ú. Žatec (1.29 MB)

10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1702-28 k. ú. Žatec (1.25 MB)

11. Revokace usnesení Zastupitelstva města Žatce č. 163-21 ze dne 14.10.2021 (1.22 MB)

12. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení (14.72 MB)

13. Ceník za odvoz a odstranění směsných komunálních odpadů pro rok 2022 v Žatci a jeho místních částech (2.1 MB)

14. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2-2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (7.38 MB)

15. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1-2017 (6.18 MB)

16. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 10593 pro obec a k. ú. Žatec (9.7 MB)

17. Nabídka společnosti MOSKVA s.r.o. (9.35 MB)

18. Předkupní právo na pozemek p.p.č. 5640_14 v k.ú. Žatec (9.24 MB)

19. MHD - rozpočtové opatření (72.47 kB)

20. FK Slavoj Žatec – účelová investiční dotace (726.02 kB)

21. Dodatek č. 1 – Regionální muzeum K. A. Polánka (1.2 MB)

22. Účelová dotace - Spolek Mederova domu (1.72 MB)

23. Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny (1.07 MB)

24. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2021 (3.58 MB)

25. Rozpočtové opatření – „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“ (1.04 MB)

26. Rekonstrukce lesní cesty na p. p. č. 803-1 v k. ú. Lhota u Nečemic – podání žádosti o dotaci – financování (4.85 MB)

27. Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci“ (158.28 kB)

28. Prezentace výsledků vodohospodářské studie – stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem (645.64 kB)

odkaz na prezentaci:

https://chemoprojekt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/onedrive1_aquatis_cz/EibJVduaK_9Ejc0t72M6-GIBMP_cXm3j-3p2nWOHjvpC0Q?e=eyC0XV

29. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2021 (814.18 kB)

30. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (8.19 MB)

31. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

32. Usnesení a závěr

 

Podklad v souvislosti s alternativou umístění sportovní haly (3.16 MB)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz