město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (947.1 kB)

07. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s. (8.1 MB)

08. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o. (476.63 kB)

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. (3.14 MB)

10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec (1.26 MB)

11. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 - st. p. č. 1336-1 a 1336-2 k. ú. Žatec (672.56 kB)

12. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 1702-27, 1702-52, 1702-63 k. ú. Žatec (2.16 MB)

13. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 2865-1, 2865-10, 2865-11 a st. p. č. 3774, 3775 k. ú. Žatec (925.08 kB)

14. Prodej pozemku st. p. č. 2198 v k. ú. Žatec (3.4 MB)

15. Prodej části pozemku p. p. č. 4458-8 v k. ú. Žatec (7.06 MB)

16. Prodej části pozemku p. p. č. 4508-44 v k. ú. Žatec (6.5 MB)

17. Prodej části pozemku 4221-1 v k. ú. Žatec (23.01 MB)

18. Prodej pozemku p. p. č. 6256-5 v k. ú. Žatec (7.19 MB)

19. Prodej pozemku p. p. č. 3696-5 v k. ú. Žatec (10.39 MB)

20. Prodej části pozemku p. p. č. 1402-10 a p. p. č. 1412-2 v k. ú. Žatec (3.87 MB)

21. Směna částí pozemku v k. ú. Žatec (11.01 MB)

22. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva ze dne 26.06.2018 (3.37 MB)

23. Žádost TJ Žatec - částečné prominutí zápůjčky (2.02 MB)

24. Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2022 (1.67 MB)

25. Rozpočtové opatření – kompenzační bonus pro rok 2022 (1.19 MB)

26. Rozpočtové opatření – Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci (640.45 kB)

27. Dotace sportovním organizacím pro rok 2022 (1.73 MB)

28. Dotace pro rok 2022 - ostatní organizace (451.38 kB)

29. Dotace pro rok 2022 – ostatní organizace z komise pro kulturu a cestovní ruch (495.85 kB)

30. Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2022 - ostatní organizace z KVaV (489.51 kB)

31. Zápis z jednání kontrolního výboru (297.37 kB)

32. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (8.07 MB)

33. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

34. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 06481961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Příloha

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz