město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (1.14 MB)

07. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s. (1.42 MB)

08. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o. (491.06 kB)

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. (574.55 kB)

09a Informace z představenstva Žatecké regionální nemocnice a.s. (9.98 MB)

09b Informace k transformaci Žatecké regionální nemocnice a.s. z pohledu zakladatele - Města Žatec (155.54 kB)

10. Záměr prodat bytové jednotky v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci (30.56 MB)

11. Nabytí pozemků v k. ú. Velichov u Žatce z majetku ČR – Státního statku Křivoklát v likvidaci, IČO 00132551 (10.43 MB)

12. Prodej pozemku p. p. č. 7454 v k. ú. Žatec (3.22 MB)

13. Prodej části pozemku p. p. č. 6191-1 a pozemku p. p. č. 6189-3 v k. ú. Žatec (26.08 MB)

14. Žádost společnosti ES Reality s.r.o. (4.78 MB)

15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování separovaného sběru komunálního odpadu mezi Městem Žatec a TSMŽ s.r.o. (448.98 kB)

16. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů se společností Elektrowin a.s. (243.79 kB)

17. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 6419-1 a 1702-32 k. ú. Žatec (440.59 kB)

18. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 599-2, 599-3, 599-25, 599-28 k. ú. Žatec (551.25 kB)

19. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 6011-4, 6011-7 k. ú. Žatec (2.17 MB)

20. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 799-1 k. ú. Žatec (491.94 kB)

21. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 448-2, 448-1, 7348 k. ú. Žatec (619.45 kB)

22. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 5502-8 k. ú. Žatec (581.14 kB)

23. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 4470-9 k. ú. Žatec (597.9 kB)

24. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 1412-13, 1413-5, 1412-7 k. ú. Žatec (994.62 kB)

25. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 254-2 k. ú. Velichov u Žatce (551.03 kB)

26. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – změna textové části (346.52 kB)

27. Změna č. 10 Územního plánu Žatec (527.08 kB)

- příloha (473.88 kB)

28. Rozpočtové opatření – daň z příjmu PO hrazená obcí (105.73 kB)

29. Rozpočtové opatření – DPH (480 kB)

30. Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2022 (2.89 MB)

31. Rozpočtové opatření – financování investičních projektů prostřednictvím úvěru (FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU) (802.52 kB)

32. Rozpočtové opatření –zapojení dotace – Rekonstrukce zázemí nohejbalového kurtu ul. Studentská v Žatci (897.75 kB)

33. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt „Modernizace školních družin“ – ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny (1.57 MB)

34. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt „Odborná učebna kybernetiky“ – Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny (1.46 MB)

35. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt „Dílny a polytechnika“ – Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny (1.47 MB)

36. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny (9.2 MB)

37. Účelová dotace – CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec (2.65 MB)

38. Rozpočtové opatření – akce „Revitalizace areálu ZŠ Petra Bezruče v Žatci“ – architektonická studie (75.57 kB)

39. Rozpočtové opatření na akci „Projektová dokumentace – Urgentní příjem Nemocnice Žatec“ (86.72 kB)

40. Rozpočtové opatření na akci Startovací byty v bývalé posádkové věznici, Žatec, třída Obránců míru č. p. 1925 – dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby (88.11 kB)

41. Rozpočtové opatření – „Město Žatec – Veřejné osvětlení Libočanská cesta“ (185.55 kB)

42. Rozpočtové opatření – „Páteřní cyklostezka Ohře, úsek č. 6“ (788.67 kB)

43. Rozpočtová opatření – uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce 2022 (113.55 kB)

44. Rozpočtové opatření – „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“ – část „B1“ (113.38 kB)

45. Rozpočtové opatření – Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci (104.78 kB)

46. Rozpočtové opatření – „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci“ (115.66 kB)

47. Informace k projektu „Obnova hruškové aleje v ul. Volyňských Čechů“ – financování pěstební péče (1.31 MB)

48. Participativní rozpočet (750.19 kB)

49. Zápis z jednání kontrolního výboru (322.04 kB)

50. Docházka členů zastupitelstva města 2018 – 2022 (698.34 kB)

51. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (7.52 MB)

52. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

53. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz