město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (1.02 MB)

07. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s. (346.7 kB)

08. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o. (772.17 kB)

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. (657.12 kB)

10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – st. p. č. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731 a p. p. č. 524-2 k. ú. Žatec (1.24 MB)

11. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 5570-10, 5570-19 a st. p. č. 1213-2, 1213-1 k. ú. Žatec (710.29 kB)

12. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1959-3, 1959-6 a 1959-7 k. ú. Žatec (1.4 MB)

13. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec (1.02 MB)

14. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1702-28 k. ú. Žatec (1.22 MB)

15. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 - st. p. č. 3113 k. ú. Žatec (714.35 kB)

16. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 5890-2, 5890-7, 5890-30 k. ú. Žatec (1.74 MB)

17. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 10.01. a 19.01.2022 (375.67 kB)

18. Financování investičních projektů města Žatec (4.24 MB)

19. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – snížení příspěvku zřizovatele na rok 2021 (120.15 kB)

20. Dotace pro rok 2022 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit (1.07 MB)

21. Nabídka společnosti MOSKVA s.r.o. (9.9 MB)

22. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 10593 pro obec a k. ú. Žatec (10.15 MB)

23. Nabídka převodu nemovitostí – areál č. p. 2929 ul. Podměstí v Žatci (5.76 MB)

24. Směna části pozemku v k. ú. Bezděkov u Žatce (5.54 MB)

25. Prodej části pozemku p. p. č. 367-5 v k. ú. Žatec (10.13 MB)

26.  Prodej pozemku p. p. č. 6167-10 v k. ú. Žatec (8.33 MB)

27. Předkupní právo na pozemek p. p. č. 4598-3 v k. ú. Žatec (2.41 MB)

28. Exekuce č. j. 120 EX 9804-09 (4.51 MB)

29. Smlouva o využití obecního systému zavedeného městem Žatec pro nakládání s komunálním odpadem (187.43 kB)

30. Ukončení Smlouvy o zabezpečení nakládání s komunálními odpady Města Žatce v rámci činnosti p. o. Technické služby města Žatec (2.2 MB)

31. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora města Žatec uzavřené dne 07.03.2019 (387.41 kB)

32. Podání žádostí o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 (909.87 kB)

33. Žádost o příspěvek ze SFDI na projekt „Páteřní cyklostezka Ohře – trasa Litoměřice – (Boč) – Perštejn, úsek č. 2 “ (1.8 MB)

34. Rozpočtové opatření na zajištění projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace – Restaurace Chaloupka a zázemí klubu FK Slavoj Žatec“ (67.06 kB)

35. Zápis z jednání kontrolního výboru (110.96 kB)

36. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva obce (254.18 kB)

37. Statut Sociálního fondu Města Žatec (3.96 MB)

38. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (5.69 MB)

39. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

40. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz