město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

07. Záměr prodat bytové jednotky v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci

08. Žádost společnosti pozemkypd s.r.o.

09. Prodej poloviny pozemku p. p. č. 1918-3 v k. ú. Žatec

10. Prodej pozemků p. p. č. 4222-15 a p. p. č. 4222-17 v k. ú. Žatec

11. Nabytí pozemků p. p. č. 4034-11 a p. p. č. 6941-1 vše v k. ú. Žatec do majetku města

12. Nabytí pozemku p. p. č. 76-9 v k. ú. Trnovany u Žatce do majetku města

13. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 339-14, 3767-21 k. ú. Bezděkov u Žatce

14. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 6217-16 k. ú. Žatec

15. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec

16. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 1702-27, 1702-52, 1702-63 k. ú. Žatec

17. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 4646-23, 4646-1 k. ú. Žatec

18. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – st. p. č. 5210 a p. p. č. 5628-45, č. 5628-5 k. ú. Žatec

19. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 7440, 7441, 4443-5, 6770-8, 6770-15, 6770-17 a st. p. č. 98-1 k. ú. Žatec

20. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 5890-2, 5890-7, 5890-30 k. ú. Žatec

21. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – st. p. č. 167 k. ú. Žatec

22. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 - p. p. č. 7174 k. ú. Žatec

23. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – p. p. č. 2796-11 a 2796-12 k. ú. Žatec

24. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – st. p. č. 1113-1 k. ú. Žatec

25. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – st. p. č. 3039 k. ú. Žatec

26. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – st. p. č. 857 k. ú. Žatec

27. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – st. p. č. 6140 a p. p. č. 1702-73, 1702-74 k. ú. Žatec

28. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11-13 – část p. p. č. 7160-12 k. ú. Žatec

29. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2021 a Roční závěrka

30. Dotace sportovní organizaci pro rok 2022

31. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace – Městské divadlo Žatec

32. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – nákup mycích dřezů a pracovních stolů – ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

33. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – výměna podlahových krytin – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

34. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.

35. Dědictví po zemřelém

36. Agentura pro sociální začleňování – Memorandum o spolupráci, Strategický plán sociálního začleňování města Žatce na období 2022-2026, Evaluační zpráva za období 2020-2021

ASZ_Příloha 1_Memorandum o spolupráci

ASZ_Příloha 2_Popis spolupráce

ASZ_Příloha 3_Strategický plán sociálního začleňování Žatec

ASZ_Příloha 4_Evaluační zpráva_Žatec

37. Fond regenerace Města Žatce na rok 2022

38. „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – oddělení následné péče“ – podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace

39. Informace „Zpracování studie – Generel rozvoje nemocnice Žatec“

40. Rozpočtové opatření na zajištění studie na akci „Studie využití brownfieldu Dreherův pivovar“

41. Rozpočtové opatření – „Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu v ul. Studentská Žatec“

42. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 01.06.2022

43. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

44. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

45. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz