město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (1.68 MB)

07. Dozorčí rada Nemocnice Žatec o.p.s. (60.09 kB)

08. Správní rada Nemocnice Žatec o.p.s. (53.38 kB)

09. Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů na území města Žatec“ a „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků na území města Žatec“ (1.78 MB)

10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec (1.02 MB)

11. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 - p. p. č. 1702-27, 1702-52, 1702-63 k. ú. Žatec (1.81 MB)

12. Změna č. 12 Územního plánu Žatec (506.12 kB)

       Změna č. 12 Územního plánu Žatec - příloha (516.14 kB)

13. Změna č. 13 Územního plánu Žatec (486.12 kB)

       Změna č. 13 Územního plánu Žatec - příloha (556.43 kB)

14. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – K srdci klíč o.p.s. (3.2 MB)

15. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Vavřinec, z.s. (7.01 MB)

16. Žádost o finanční dar - Žatecký spolek Handicap (1.01 MB)

17. Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2021 (4.84 MB)

18. Rozpočtové opatření – vratka dotace – LPS 2021 (680.42 kB)

19. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2021 do rozpočtu r. 2022 (1.51 MB)

20. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.02.2022 (780.85 kB)

21. Rozpočtová opatření – uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce 2022 (156.61 kB)

22. Rozpočtové opaření- 5 stanovišť polopodzemních kontejnerů v Žatci (161.44 kB)

23. Rozpočtové opatření – „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“ (1.49 MB)

24. Výběrové řízení na zhotovitele uměleckého díla s názvem „Umělecké dílo na Nerudově náměstí v Žatci“ (188.78 kB)

25. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022 (3.72 MB)

26. Žádost nájemce č. p. 2791 ul. Stroupečská v Žatci (530.62 kB)

27. Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5580-221 v k. ú. Žatec (3.79 MB)

28. Nabytí pozemku p. p. č. 4640-25 v k. ú. Žatec do majetku města (1.57 MB)

29. Prodej pozemku p. p. č. 4221-7 v k. ú. Žatec (4.23 MB)

30. Prodej části pozemku 4221-1 v k. ú. Žatec (23.26 MB)

31. Prodej pozemku p. p. č. 6256-5 v k. ú. Žatec (7.06 MB)

32. Prodej části pozemku p. p. č. 6832-1 v k. ú. Žatec (2.79 MB)

33. Prodej částí pozemků p. p. č. 1402-10 a p. p. č. 1412-2 v k. ú. Žatec (3.63 MB)

34. Prodej části pozemku p. p. č. 5627-1 k. ú. Žatec (4.96 MB)

35. Obecně závazná vyhláška Města Žatce, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Žatcii (2.08 MB)

36. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (6.68 MB)

37. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

38. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz