město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (593.32 kB)

07. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s. (1.45 MB)

08. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o. (484.22 kB)

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. (569.45 kB)

10. Určený zastupitel (338.25 kB)

11. Dotační program pro naplňování cílů a opatření III. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2020-2023 (2.55 MB)

12. Rozpočtové opatření – odběrné místo Nemocnice Žatec, o.p.s. – voda (116.24 kB)

13. Dědictví po zemřelém (670.1 kB)

14. Prodej části pozemku p. p. č. 2716-1 v k. ú. Žatec (7.77 MB)

15. Prodej pozemku p. p. č. 6256-5 v k. ú. Žatec (9.33 MB)

16. Prodej části pozemku p. p. č. 3842-15 v k. ú. Žatec (19.22 MB)

17. Prodej pozemku st. p. č. 1378 v k. ú. Žatec (4.54 MB)

18. Prodej části pozemku p. p. č. 1946-15 v k. ú. Žatec (27.29 MB)

19. Prodej části pozemku p. p. č. 7161-1 v k. ú. Žatec (2.6 MB)

20. Prodej pozemku st. p. č. 6127, částí pozemků p. p. č. 5580-264 a p. p. č. 5580-267 v k. ú. Žatec (2.91 MB)

21. Žádost fyzických osob o prodej pozemků p. p. č. 4022, 4033, 4010-1 a 4004-3 v k. ú. Žatec (3.13 MB)

22. Žádost společnosti ES Reality s.r.o. (8.63 MB)

23. Rozpočtové opatření – navýšení výdajů kapitoly 739 údržba a úklid města (200.13 kB)

24. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na administraci VŘ – odpady (4.5 MB)

25. Pravidla pro určování velikosti nádob a četnosti svozu SKO v Žatci (173.56 kB)

26. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny (1.21 MB)

27. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny (2.64 MB)

28. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny (1.13 MB)

29. Podání žádosti do výzvy v rámci NS22 – Regiony SK-TJ – Tělovýchovná jednota Žatec, z.s. (1.17 MB)

30. Rozpočtové opatření – převod vodovodu a kanalizace Pod Kamenným vrškem 3. etapa část A (107.33 kB)

31. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2022 (4.39 MB)

32. Rozpočtové opatření na akci „Projektová dokumentace – Urgentní příjem Nemocnice Žatec“ (207.21 kB)

33. Rozpočtové opatření na akci „Výměna osvětlení v ul. Obránců míru čp. 295 v Žatci“ (48.86 kB)

34. Rozpočtové opatření – „Rekonstrukce chodníků ul. Pražská, Žatec – II. etapa“ (836.09 kB)

35. Darovací smlouva ev. č. ORM-2022-00849 (384.28 kB)

36. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků (1.98 MB)

37. Informace o aktivitách 2022 v rámci agendy nominace a světového dědictví UNESCO (865.9 kB)

38. Odměna neuvolněnému místostarostovi (1004.06 kB)

39. Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů (1.91 MB)

40. Odměny členům komisí a výborů města Žatec (307.35 kB)

41. Delegování zástupců města (33.56 kB)

42. Finanční výbor (159.79 kB)

43. Kontrolní výbor (151.98 kB)

44. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (3.81 MB)

45. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

46. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice sloup

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz