město Žatec
Královské město

program

1. Zahájení jednání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Volba návrhové komise

5. Vystoupení veřejnosti

6. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

obcan-ZM-5-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni-zastupitelstva-mesta-zatce

obcan-ZM-5-Bod-6-Priloha-1-Report_vybranych_ukolu

7. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

obcan-ZM-5-Bod-7-Kosilka-zprava-o-cinnosti-spolecnosti-zatecka-teplarenska-

obcan-ZM-5-Bod-7-Priloha-1-Rozvaha_plny_rozsah_2023_07

obcan-ZM-5-Bod-7-Priloha-2-Vykaz_zisku_a_ztraty_plny_rozsah_2023_07

obcan-ZM-5-Bod-7-Priloha-3-ZTAS_zprava_pro_mesto_Zatec_1_7_2023_anonym

8. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

obcan-ZM-5-Bod-8-Kosilka-zprava-o-cinnosti-technicke-spravy-mesta-zatec-s-r

obcan-ZM-5-Bod-8-Priloha-1-Zprava_za_2Q_2023

9. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

obcan-ZM-5-Bod-9-Kosilka-zprava-o-cinnosti-nemocnice-zatec-o-p-s

obcan-ZM-5-Bod-9-Priloha-1-Zprava_8_09_2023_anonym

10. Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů

obcan-ZM-5-Bod-10-Kosilka-smlouva-o-zrizeni-mist-a-zpetneho-odberu-odpadnich

obcan-ZM-5-Bod-10-Priloha-1-ecobat_stara_smlouva_ZM

obcan-ZM-5-Bod-10-Priloha-2-ECO_F_016_Sberova_smlouva_Mesto_Zatec_ZM

obcan-ZM-5-Bod-10-Priloha-3-ECO_F_016_P1_Specifikace_Mesto_Zatec

obcan-ZM-5-Bod-10-Priloha-4-ECO_Z_055_SM_MZPO_Bezpecnostni_pokyny

obcan-ZM-5-Bod-10-Priloha-5-Mista_zpetneho_odberu

11. Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování separovaného sběru komunálního odpadu ze dne 25.2.2020

obcan-ZM-5-Bod-11-Kosilka-dodatek-c-4-ke-smlouve-o-provozovani-separovaneho-

obcan-ZM-5-Bod-11-Priloha-1-Dodatek_c.4_SMLOUVY_O_PROVOZOVANI_SEPAROVANEHO_KOMUNALNIHO_ODPADU_ZM

obcan-ZM-5-Bod-11-Priloha-2-SMLOUVA_O_PROVOZOVANI_SEPAROVANEHO_KOMUNALNIHO_ODPADU_ZM

obcan-ZM-5-Bod-11-Priloha-3-Dodatek_c._1_Smlouvy_o_provozovani_separovaneho_komunalniho_odpadu_ZM

obcan-ZM-5-Bod-11-Priloha-4-Dodatek_c.2_Smlouvy_o_provozovani_separovaneho_komunalniho_odpadu_ZM

obcan-ZM-5-Bod-11-Priloha-5-Dodatek_c.3._SMLOUVY_O_PROVOZOVANI_SEPAROVANEHO_KOMUNALNIHO_ODPADU_ZM

obcan-ZM-5-Bod-11-Priloha-6-Priloha_c.1_ke_smlouve_o_separaci_komunalniho_odpadu_TSMZ_2022_2

12. Prodej částí pozemku p.p.č. 744/1 v k.ú. Bezděkov u Žatce

obcan-ZM-5-Bod-12-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-p-c-744-1-v-k-u-bezdekov-u-

obcan-ZM-5-Bod-12-Priloha-1-zadost_Cbk_744_1

obcan-ZM-5-Bod-12-Priloha-2-zadost_F_744_1

obcan-ZM-5-Bod-12-Priloha-3-zadost_Kcz_744_1

obcan-ZM-5-Bod-12-Priloha-4-snimek

obcan-ZM-5-Bod-12-Priloha-5-GP_744_1_Bezdekov_anon

obcan-ZM-5-Bod-12-Priloha-6-744_1_UP

13. Prodej pozemku p.p.č. 282/22 v k.ú. Velichov u Žatce

obcan-ZM-5-Bod-13-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-282-22-v-k-u-velichov-u-zatce

obcan-ZM-5-Bod-13-Priloha-1-zadost_282_22

obcan-ZM-5-Bod-13-Priloha-2-plna_moc

obcan-ZM-5-Bod-13-Priloha-3-snimek_adamas

obcan-ZM-5-Bod-13-Priloha-4-ZP_castecny_282_22

obcan-ZM-5-Bod-13-Priloha-5-282_22_UP

14. Prodej pozemku p.p.č. 152/6 v k. ú. Trnovany u Žatce

obcan-ZM-5-Bod-14-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-152-6-v-k-u-trnovany-u-zatce

obcan-ZM-5-Bod-14-Priloha-1-zadost_152_6

obcan-ZM-5-Bod-14-Priloha-2-snimek

obcan-ZM-5-Bod-14-Priloha-3-usneseni_vlady_2020

obcan-ZM-5-Bod-14-Priloha-4-vyzva_c._3_MF_CR

obcan-ZM-5-Bod-14-Priloha-5-UP_152_6

15. Nabytí pozemku st.p.č. 151 v k.ú. Žatec do majetku města

obcan-ZM-5-Bod-15-Kosilka-nabyti-pozemku-st-p-c-151-v-k-u-zatec-do-majetku-m

obcan-ZM-5-Bod-15-Priloha-1-ZP_parc_st_151_Dlouha_Zatec_anonymizova

obcan-ZM-5-Bod-15-Priloha-2-snimek_z_mapy_2

16. Nabídka převodu pozemků p.p.č. 1702/ 55, p.p.č. 1702/58, st.p.č. 2221, st.p.č. 5262, st.p.č. 5722 a st.p.č. 5724 vše v k.ú. Žatec z majetku společnosti QUESTENBERK s.r.o. do majetku města

obcan-ZM-5-Bod-16-Kosilka-nabidka-prevodu-pozemku-p-p-c-1702-55-p-p-c-1702-5

obcan-ZM-5-Bod-16-Priloha-1-Nabidka_QUESTENBERK_s.r.o._anonymizavana

obcan-ZM-5-Bod-16-Priloha-2-Situace_nabidka_QUESTENBER

17. Změna č. 16 ÚP Žatec – zadání

obcan-ZM-5-Bod-17-Kosilka-zmena-c-16-up-zatec-zadani

obcan-ZM-5-Bod-17-Priloha-1-priloha_1_zadani_zmeny_UP

obcan-ZM-5-Bod-17-Priloha-2-priloha_2_stanoviska_a_pripominky

18. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Žatec

obcan-ZM-5-Bod-18-Kosilka-pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-z

obcan-ZM-5-Bod-18-Priloha-1-priloha_c_1_Pravidla_pro_poskytovani_dotaci

obcan-ZM-5-Bod-18-Priloha-2-priloha_c_2_Vzor_zadosti_rozpoctu_cestne_prohlaseni

obcan-ZM-5-Bod-18-Priloha-3-priloha_c_3_Vzor_verejnopravni_smlouvy (2.2 MB)

19. Rozpočtová opatření za 1. čtvrtletí roku 2023

obcan-ZM-5-Bod-19-Kosilka-rozpoctova-opatreni-za-1-ctvrtleti-roku-2023

obcan-ZM-5-Bod-19-Priloha-1-ROZPOCTOVA_OPATRENI_OSTATNI_za_1.Q.2023

obcan-ZM-5-Bod-19-Priloha-2-ROZPOCTOVA_OPATRENI_VLASTNI_za_1.Q.2023

20. Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2023

obcan-ZM-5-Bod-20-Kosilka-rozpoctova-opatreni-od-01-04-do-30-06-2023

obcan-ZM-5-Bod-20-Priloha-1-ROZPOCTOVA_OPATRENI_ke_dni_30.06.2023_VLASTNI

obcan-ZM-5-Bod-20-Priloha-2-Rozpoctova_opatreni_ke_dni_30.6.2023_OSTATNI

21. Rozpočtové opatření – daň z příjmu PO hrazená obcí

obcan-ZM-5-Bod-21-Kosilka-rozpoctove-opatreni-dan-z-prijmu-po-hrazena-obci

22. Žádost o navýšení provozního příspěvku na rok 2023 - Městské divadlo Žatec

obcan-ZM-5-Bod-22-Kosilka-zadost-o-navyseni-provozniho-prispevku-na-rok-2023

obcan-ZM-5-Bod-22-Priloha-1-Zadost_Mestske_divadlo_Docesna

23. Žádost o prodloužení návratné finanční výpomoci - ZŠ Komenského alej

obcan-ZM-5-Bod-23-Kosilka-zadost-o-prodlouzeni-navratne-financni-vypomoci-zs

obcan-ZM-5-Bod-23-Priloha-1-Zadost_o_prodlouzeni_terminy_ZS_Komenskeho

obcan-ZM-5-Bod-23-Priloha-2-Dodatek_c.2_ZS_Komenskeho_alej_Prirodni_zahrady_2019

24. Organizační složka JESLE

obcan-ZM-5-Bod-24-Kosilka-organizacni-slozka-jesle

25. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejných prostranství a veřejné zeleně

obcan-ZM-5-Bod-25-Kosilka-navrh-obecne-zavazne-vyhlasky-o-zakazu-pozivani-al

obcan-ZM-5-Bod-25-Priloha-1-Zatec_OZV_verejny_poradek_2023_finalni_uprava_plakatovani

obcan-ZM-5-Bod-25-Priloha-2-Mapa_priloha_c.2

obcan-ZM-5-Bod-25-Priloha-3-Mapy_namesti_a_ostatni

obcan-ZM-5-Bod-25-Priloha-4-Mapa_DH_nove

obcan-ZM-5-Bod-25-Priloha-5-Mapa_parky

obcan-ZM-5-Bod-25-Priloha-6-Mapa_skoly

obcan-ZM-5-Bod-25-Priloha-7-Mapa_park_Denisova

26. Návrh obecně závazné vyhlášky, požární řád

obcan-ZM-5-Bod-26-Kosilka-navrh-obecne-zavazne-vyhlasky-pozarni-rad

obcan-ZM-5-Bod-26-Priloha-1-Zatec_OZV_pozarni_rad_2023

27. Participativní rozpočet

obcan-ZM-5-Bod-27-Kosilka-participativni-rozpocet

obcan-ZM-5-Bod-27-Priloha-1-Pravidla_pro_rok_2024_vcetne_formulare_pro_predkladatele

obcan-ZM-5-Bod-27-Priloha-2-Harmonogram_participativniho_rozpoctu_2023_2024

obcan-ZM-5-Bod-27-Priloha-3-prubeh_realizace_prehled_zari_2023

28. Rozpočtové opatření - „Vybudování kanalizace v obci Bezděkov – I. etapa“

obcan-ZM-5-Bod-28-Kosilka-rozpoctove-opatreni-vybudovani-kanalizace-v-obci-b

29. Rozpočtové opatření - Parkování v lokalitě ul. Vrchlického, Žatec

obcan-ZM-5-Bod-29-Kosilka-rozpoctove-opatreni-parkovani-v-lokalite-ul-vrchli

obcan-ZM-5-Bod-29-Priloha-1-situace_parkovani_v_lokalite_ul._Vrchlickeho_Zatec

30. RO - Rekonstrukce bytových jednotek v čp. 137 v Žatci

obcan-ZM-5-Bod-30-Kosilka-ro-rekonstrukce-bytovych-jednotek-v-cp-137-v-zatci

31. Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji - Vodovod Trnovany

obcan-ZM-5-Bod-31-Kosilka-podani-zadosti-o-poskytnuti-podpory-z-programu-na-

32. Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“ – sml.č. 23/SML2529/SoPD/ZD

obcan-ZM-5-Bod-32-Kosilka-smlouva-o-poskytnuti-investicni-dotace-z-fondu-ust

obcan-ZM-5-Bod-32-Priloha-1-anonymizovano_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_nemocnice_Zatec_Navrh

33. Dodatek č. 4 - Archiv a Kuželna

obcan-ZM-5-Bod-33-Kosilka-ro-regenerace-objektu-byvalych-papiren-v-zatci-vyb (1.02 MB)

obcan-ZM-5-Bod-33-Priloha-1-Stanovisko_MMR_UOHS_ceny_material_2021_09_02_1_ (224.5 kB)

34. Fond regenerace - změna názvu a znění Programu, znění smlouvy a zásad pro poskytování příspěvků

obcan-ZM-5-Bod-34-Kosilka-fond-regenerace-zmena-nazvu-a-zneni-programu-zneni

obcan-ZM-5-Bod-34-Priloha-1-2023_Dotacni_program_parafa

obcan-ZM-5-Bod-34-Priloha-2-2023_Zasady_Fond_regeneraca_parafa

obcan-ZM-5-Bod-34-Priloha-3-S2023_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Fond_regenerace_parafa

35. Program regenerace historického jádra města Žatec

obcan-ZM-5-Bod-35-Kosilka-program-regenerace-historickeho-jadra-mesta-zatec

obcan-ZM-5-Bod-35-Priloha-1-1.Program_regenerace_mesta_Zatce_2023

obcan-ZM-5-Bod-35-Priloha-2-Doporuceni_Komise_architektury

36. Informace „Studie využití brownfieldu Dreherův pivovar“

obcan-ZM-5-Bod-36-Kosilka-informace-studie-vyuziti-brownfieldu-dreheruv-pivo

obcan-ZM-5-Bod-36-Priloha-1-Posudek_Dreheruv_pivovar_dotace

37. Změna zřizovací listiny - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

obcan-ZM-5-Bod-37-Kosilka-zmena-zrizovaci-listiny-po-domov-pro-seniory-a-pec

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-1-Zriz._listina_DPS_a_PS_2023

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-2-oznameni_o_provedeni_prace

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-3-pestebni_pece

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-4-Rozbor_vody_protokol_o_odberu

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-5-Rozbor_vody_protokol_o_rozboru

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-6-Zprava_o_Revizi_OM_Pisecna

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-7-Zprava_o_vychozi_revizi_Odpocinkova_zona_Zatec

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-8-sestava_OMHM_pozemek

obcan-ZM-5-Bod-37-Priloha-9-Kolaudacni_souhlas_DPS_Pisecna

38. Aktualizace přílohy Memoranda o spolupráci a průběžné vyhodnocení Plánu sociálního začleňování

obcan-ZM-5-Bod-38-Kosilka-aktualizace-prilohy-memoranda-o-spolupraci-a-prube

obcan-ZM-5-Bod-38-Priloha-1-Popis_spoluprace_revize

obcan-ZM-5-Bod-38-Priloha-2-Vyhodnoceni_cinnosti_spoluprace_2023

obcan-ZM-5-Bod-38-Priloha-3-Prubezne_hodnoceni

39. Zápis z jednání Kontrolního výboru a plán práce na II. pololetí rok 2023

obcan-ZM-5-Bod-39-Kosilka-zapis-z-jednani-kontrolniho-vyboru-a-plan-prace-na

obcan-ZM-5-Bod-39-Priloha-1-Zapis_z_jednani_21_06_2023

obcan-ZM-5-Bod-39-Priloha-2-Zapis_z_jednani_04_09_2023

obcan-ZM-5-Bod-39-Priloha-3-Zapis_z_kontroly_Odpocinkova_zona

obcan-ZM-5-Bod-39-Priloha-4-Zapis_z_provedene_kontroly_parkoviste_Pekarenska_Stavbaru

obcan-ZM-5-Bod-39-Priloha-5-Zapis_z_kontroly_Odpocinkova_zona

40. Nemocnice Žatec o.p.s. - správní a dozorčí rada

obcan-ZM-5-Bod-40-Kosilka-nemocnice-zatec-o-p-s-spravni-a-dozorci-rada

41. Osadní výbory

obcan-ZM-5-Bod-41-Kosilka-osadni-vybory

42. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-5-Bod-42-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-5-Bod-42-Priloha-1-Report_vybranych_ukolu

43. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

44. Usnesení a závěr

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz