město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení jednání

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

obcan-ZM-4-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni-zastupitelstva-mesta-zatce

obcan-ZM-4-Bod-6-Priloha-1-SRadnice_VE23061406280

obcan-ZM-4-Bod-6-Priloha-2-Report_vybranych_ukolu_1_ 

07. Závěrečný účet města Žatce za rok 2022 a Roční závěrka

obcan-ZM-4-Bod-7-Kosilka-zaverecny-ucet-mesta-zatce-za-rok-2022-a-rocni-zav

obcan-ZM-4-Bod-7-Priloha-1-Zaverecny_ucet_mesta_Zatec_za_rok_2022

obcan-ZM-4-Bod-7-Priloha-2-Zprava_nezavisleho_auditora

08. Rozpočtové opatření DPH

obcan-ZM-4-Bod-8-Kosilka-rozpoctove-opatreni-dph

09. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.6.2023

obcan-ZM-4-Bod-9-Kosilka-zapis-z-jednani-financniho-vyboru-ze-dne-5-6-2023

obcan-ZM-4-Bod-9-Priloha-1-Zapis_z_jednani_FV_ze_dne_5.6.2023

10. Dědictví po zemřelé

obcan-ZM-4-Bod-10-Kosilka-dedictvi-po-zemrele

obcan-ZM-4-Bod-10-Priloha-1-Stanovisko_Odbor_mistniho_hospodarstvi_a_majetku_Loket

obcan-ZM-4-Bod-10-Priloha-2-sdeleni_notare

11. Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2022

obcan-ZM-4-Bod-11-Kosilka-vyrocni-zprava-nemocnice-zatec-o-p-s-za-rok-2022

obcan-ZM-4-Bod-11-Priloha-1-Vyrocni_zprava_2022_ZM_anonym

12. Nabytí pozemku p.p.č. 7147/2 ostatní plocha v k.ú. Žatec do majetku města

obcan-ZM-4-Bod-12-Kosilka-nabyti-pozemku-p-p-c-7147-2-ostatni-plocha-v-k-u-z

obcan-ZM-4-Bod-12-Priloha-1-Snimek_z_KN_71472

obcan-ZM-4-Bod-12-Priloha-2-Smlouva_ULN502023_p.c._71472_kopie

13. Nabytí pozemku p.p.č. 7004/14 ostatní plocha v k.ú. Žatec do majetku města

obcan-ZM-4-Bod-13-Kosilka-nabyti-pozemku-p-p-c-7004-14-ostatni-plocha-v-k-u-

obcan-ZM-4-Bod-13-Priloha-1-Snimek_z_KN_700414

obcan-ZM-4-Bod-13-Priloha-2-Smlouva_ULN342023_p.c._700414_kopie

14. Smlouva o podmínkách uzavření budoucí smlouvy - "Polní cesta VC3, svodný příkop OP1, tůně VN1 a VN2 v k.ú. Milčeves a Železná u Libořic"

obcan-ZM-4-Bod-14-Kosilka-smlouva-o-podminkach-uzavreni-budouci-smlouvy-poln

obcan-ZM-4-Bod-14-Priloha-1-Projektova_dokumentace_vedlejsi_podni_cesta_svodny_prikop_kopie

obcan-ZM-4-Bod-14-Priloha-2-Smlouva_o_podminkach_uzavreni_budouci_smlouvy_Milceves_paraf

15. Rozpočtové opatření – Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - 1. etapa

obcan-ZM-4-Bod-15-Kosilka-rozpoctove-opatreni-stavebni-upravy-ul-studentska-

16. Zápis z jednání kontrolního výboru

obcan-ZM-4-Bod-16-Kosilka-zapis-z-jednani-kontrolniho-vyboru

obcan-ZM-4-Bod-16-Priloha-1-Zapis_z_jednani_KV_15_05_2023

17. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-4-Bod-17-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-4-Bod-17-Priloha-1-Report_vybranych_ukolu

18. Různé

19. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

20. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz