město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení jednání

02. Určení ověřovatelů

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

obcan-ZM-1-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni-zastupitelstva-mesta-zatce

obcan-ZM-1-Bod-6-Priloha-1-ZM_priloha_ke_zverejneni

07. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

obcan-ZM-1-Bod-7-Kosilka-zprava-o-cinnosti-spolecnosti-zatecka-teplarenska-

obcan-ZM-1-Bod-7-Priloha-1-priloha_ZT_a.s.

08. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

obcan-ZM-1-Bod-8-Kosilka-zprava-o-cinnosti-technicke-spravy-mesta-zatce-s-r 

obcan-ZM-1-Bod-8-Priloha-1-Zprava_za_4Q_2022 

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

obcan-ZM-1-Bod-9-Kosilka-zprava-o-cinnosti-nemocnice-zatec-o-p-s 

obcan-ZM-1-Bod-9-Priloha-1-priloha_Nemocnice_Zatec_o.p.s. 

10. Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter T6.1

obcan-ZM-1-Bod-10-Kosilka-sanitni-vozidlo-volkswagen-transporter-t6-1 

obcan-ZM-1-Bod-10-Priloha-1-urednik_Vsechny_PDF1_ZM_Jednani_9_Bod 

11. Prodej bytových jednotek v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci

obcan-ZM-1-Bod-11-Kosilka-prodej-bytovych-jednotek-v-dome-c-p-2835-2836-2837 

obcan-ZM-1-Bod-11-Priloha-1-urednik_Vsechny_PDF1_ZM_Jednani_10_Bod_1_ 

12. Převod stavby na pozemku st. p. č. 345/2 v k. ú. Žatec

obcan-ZM-1-Bod-12-Kosilka-prevod-stavby-na-pozemku-st-p-c-345-2-v-k-u-zatec 

obcan-ZM-1-Bod-12-Priloha-1-urednik_Vsechny_PDF1_ZM_Jednani_11_Bod 

13. Žádost o prodloužení lhůty výstavby RD

obcan-ZM-1-Bod-13-Kosilka-zadost-o-prodlouzeni-lhuty-vystavby-rd 

obcan-ZM-1-Bod-13-Priloha-1-461_90_Vsechny_PDF1_ZM 

14. Dodatek č. 3 a Příloha č. 1 ke Smlouvě o provozování separovaného sběru komunálního odpadu mezi Městem Žatec a TSMŽ s.r.o.

obcan-ZM-1-Bod-14-Kosilka-dodatek-c-3-a-priloha-c-1-ke-smlouve-o-provozovani 

obcan-ZM-1-Bod-14-Priloha-1-Dodatek_c.3._SMLOUVY_O_PROVOZOVANI_SEPAROVANEHO_KOMUNALNIHO_ODPADU 

obcan-ZM-1-Bod-14-Priloha-2-SMLOUVA_O_PROVOZOVANI_SEPAROVANEHO_KOMUNALNIHO_ODPADU 

obcan-ZM-1-Bod-14-Priloha-3-Porovnani_ceniku_2022_vs._2023 

obcan-ZM-1-Bod-14-Priloha-4-Priloha_c._1_Cenik_2023 

15. Pravidla pro určování velikosti nádob a četnosti svozu SKO v Žatci

obcan-ZM-1-Bod-15-Kosilka-pravidla-pro-urcovani-velikosti-nadob-a-cetnosti-s 

obcan-ZM-1-Bod-15-Priloha-1-Pravidla_velikost_nadoby 

16. Ceník za odvoz a odstranění směsných komunálních odpadů pro rok 2023 v Žatci a jeho místních částech

obcan-ZM-1-Bod-16-Kosilka-cenik-za-odvoz-a-odstraneni-smesnych-komunalnich-o 

obcan-ZM-1-Bod-16-Priloha-1-Cena_svozu_komunalniho_odpadu_na_rok_2023 

17. Nabytí částí pozemku p. p. č. 6903/5 a pozemku p. p. č. 6903/10 vše v k. ú. Žatec, ul. Osvoboditelů v Žatci do majetku města

obcan-ZM-1-Bod-17-Kosilka-nabyti-casti-pozemku-p-p-c-6903-5-a-pozemku-p-p-c- 

obcan-ZM-1-Bod-17-Priloha-1-urednik_Vsechny_PDF1_ZM_Jednani_10_Bod.pdf_anonym 

18. Nabytí pozemků v k. ú. Žatec, lokalita "Mlynáře" do majetku města na základě výzvy SPÚ

obcan-ZM-1-Bod-18-Kosilka-nabyti-pozemku-v-k-u-zatec-lokalita-mlynare-do-maj 

obcan-ZM-1-Bod-18-Priloha-1-urednik_Vsechny_PDF1_ZM_Jednani_12_Bod_3_ 

19. Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví města Žatce

obcan-ZM-1-Bod-19-Kosilka-pravidla-pro-prevod-staveb-zakladni-technicke-vyba 

obcan-ZM-1-Bod-19-Priloha-1-urednik_Vsechny_PDF1_ZM_Jednani_20_Bod 

20. Vybudování kanalizace v obci Bezděkov - splašková kanalizace - podání žádosti o dotaci

obcan-ZM-1-Bod-20-Kosilka-vybudovani-kanalizace-v-obci-bezdekov-splaskova-ka 

21. Schválení dokumentu "Strategický plán rozvoje města Žatec 2023-2027"

obcan-ZM-1-Bod-21-Kosilka-schvaleni-dokumentu-strategicky-plan-rozvoje-mesta 

obcan-ZM-1-Bod-21-Priloha-1-Strategie_rozvoje_mesta_Zatec_2022_2027 

22. Dotace pro rok 2023 - podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit

obcan-ZM-1-Bod-22-Kosilka-dotace-pro-rok-2023-podpora-cilu-a-opatreni-komuni 

obcan-ZM-1-Bod-22-Priloha-1-Komunitni_plan_priloha_komplet 

23. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 1, 3-13 - p. p. č. 5890/2, 5890/7, 5890/30 k. ú. Žatec

obcan-ZM-1-Bod-23-Kosilka-navrh-na-zmenu-up-zatec-uplne-zneni-po-zmene-c-1-3 

ÚP příloha 

24. Dozorčí rada Nemocnice Žatec o.p.s.

obcan-ZM-1-Bod-24-Kosilka-dozorci-rada-nemocnice-zatec-o-p-s 

obcan-ZM-1-Bod-24-Priloha-1-DR_Nemocnice_o.p.s._2022 

obcan-ZM-1-Bod-24-Priloha-2-Odstoupeni_S._Kuna_k_31.01.2023 

25. Zápis z jednání kontrolního výboru

obcan-ZM-1-Bod-25-Kosilka-zapis-z-jednani-kontrolniho-vyboru 

obcan-ZM-1-Bod-25-Priloha-1-Zapis_KV_30.01.2023 

26. Zápisy z jednání finančního výboru

obcan-ZM-1-Bod-26-Kosilka-zapisy-z-jednani-financniho-vyboru 

obcan-ZM-1-Bod-26-Priloha-1-zapis_FV 

27. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-1-Bod-27-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce 

obcan-ZM-1-Bod-27-Priloha-1-kontrola_usneseni_RM_priloha_anonymizovana 

28. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

29. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křížova vila

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz