město Žatec
Královské město

program

1. Zahájení jednání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Volba návrhové komise

5. Vystoupení veřejnosti

6. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

obcan-ZM-3-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni-zastupitelstva-mesta-zatce

obcan-ZM-3-Bod-6-Priloha-1-SRadnice_VE23051808440

7. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

obcan-ZM-3-Bod-7-Kosilka-zprava-o-cinnosti-spolecnosti-zatecka-teplarenska-

obcan-ZM-3-Bod-7-Priloha-1-ZTAS_zprava_pro_mesto_Zatec_1_3_2023_anonym

obcan-ZM-3-Bod-7-Priloha-2-Vykaz_zisku_a_ztraty_plny_rozsah_2023_03

obcan-ZM-3-Bod-7-Priloha-3-Rozvaha_plny_rozsah_2022_12_pred_auditem

8. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec s.r.o.

obcan-ZM-3-Bod-8-Kosilka-zprava-o-cinnosti-technicke-spravy-mesta-zatec-s-r

obcan-ZM-3-Bod-8-Priloha-1-Zprava_za_1Q_2023

9. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec o.p.s.

obcan-ZM-3-Bod-9-Kosilka-zprava-o-cinnosti-nemocnice-zatec-o-p-s

obcan-ZM-3-Bod-9-Priloha-1-Zprava_3_05_2023_anonym

10. Nabídka převodu ¼ vlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 6824/52, p.p.č. 6824/53, p.p.č. 6824/55 , p.p.č. 6824/124 a p.p.č. 6824/16 v k.ú. Žatec z majetku fyzické osoby do majetku města

obcan-ZM-3-Bod-10-Kosilka-nabidka-prevodu-1-4-vlastnickeho-podilu-na-pozemci (1.01 MB)

obcan-ZM-3-Bod-10-Priloha-1-Nabidka

obcan-ZM-3-Bod-10-Priloha-2-Nabidka_prevodu_snimek_z_KN

11. Změna zřizovací listiny MŠ Bratří Čapků Žatec

obcan-ZM-3-Bod-11-Kosilka-zmena-zrizovaci-listiny-ms-bratri-capku-zatec

obcan-ZM-3-Bod-11-Priloha-1-ZMENA_ZRIZOVACI_LISTINY_MS_Bri._Capku_od_1.6.2023

12. Standardy členů Zastupitelstva města Žatce

obcan-ZM-3-Bod-12-Kosilka-standardy-clenu-zastupitelstva-mesta-zatce

obcan-ZM-3-Bod-12-Priloha-1-Standardy_zastupitele

13. BAREVNÝ ŽATEC - podání žádosti o dotaci

obcan-ZM-3-Bod-13-Kosilka-barevny-zatec-podani-zadosti-o-dotaci

14. "Podpora vytváření podmínek - oblast rozvoje zdraví" - podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace

obcan-ZM-3-Bod-14-Kosilka-podpora-vytvareni-podminek-oblast-rozvoje-zdravi-p

15. Rozdělení finančních příspěvků Fondu regenerace města Žatce na rok 2023

obcan-ZM-3-Bod-15-Kosilka-rozdeleni-financnich-prispevku-fondu-regenerace-me

16. Rozpočtové opatření na akci: „Mateřská škola Žatec, U jezu 2903 – stavební úpravy sociálních zařízení“

obcan-ZM-3-Bod-16-Kosilka-rozpoctove-opatreni-na-akci-materska-skola-zatec-u

17. Podpora provozu dluhové poradny organizace Sociální centrum pro rodinu,z.ú.

obcan-ZM-3-Bod-17-Kosilka-podpora-provozu-dluhove-poradny-organizace-socialn

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-1-Zatec_bez_dluhu_vyzva_zamitnuti_dotace

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-2-vstupni_analyza_stavu_Zivot_bez_dluhu

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-3-22_SCPR_Socialni_centrum_poradna

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-4-Kraceni_rozpoctu

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-5-Zadost_o_podporu_dluhove_poradny

18. Změna ÚP Žatec – standardizace

obcan-ZM-3-Bod-18-Kosilka-zmena-up-zatec-standardizace

19. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1,3-13 - p.p.č. 4646/23, 4646/1 k.ú. Žatec

obcan-ZM-3-Bod-19-Kosilka-navrh-na-zmenu-up-zatec-uplne-zneni-po-zmene-c-1-3

obcan-ZM-3-Bod-19-Priloha-1-priloha_zm.UP_sport

20. Vznik organizační složky Technický klub Žatec

obcan-ZM-3-Bod-20-Kosilka-vznik-organizacni-slozky-technicky-klub-zatec

obcan-ZM-3-Bod-20-Priloha-1-Soupis_majetku

obcan-ZM-3-Bod-20-Priloha-2-Zrizovaci_listina

21. Zápis z jednání kontrolního výboru

obcan-ZM-3-Bod-21-Kosilka-zapis-z-jednani-kontrolniho-vyboru

obcan-ZM-3-Bod-21-Priloha-1-Zapis_KV_27_02_2023

obcan-ZM-3-Bod-21-Priloha-2-Zapis_KV_27_03_2023

obcan-ZM-3-Bod-21-Priloha-3-Kontrola_usneseni_KV_27_02_2023

22. Zápisy z jednání finančního výboru

obcan-ZM-3-Bod-22-Kosilka-zapisy-z-jednani-financniho-vyboru

obcan-ZM-3-Bod-22-Priloha-1-Zapis_z_jednani_FV_ze_dne_22.3.2023

obcan-ZM-3-Bod-22-Priloha-2-Zapis_z_jednani_FV_ze_dne_26.4.2023

23. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-3-Bod-23-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-3-Bod-23-Priloha-1-SRadnice_VE23051808540

24. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

25. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz