město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

obcan-ZM-2-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni-zastupitelstva-mesta-zatce

obcan-ZM-2-Bod-6-Priloha-1-Kontrola_usneseni_zastupitelstva_mesta

07. Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2022

obcan-ZM-2-Bod-7-Kosilka-rozpoctova-opatreni-od-01-10-do-31-12-2022

obcan-ZM-2-Bod-7-Priloha-1-ROZPOCTOVA_OPATRENI_ke_dni_31.12.2022_VLASTNI_ke_schvaleni

obcan-ZM-2-Bod-7-Priloha-2-ROZPOCTOVA_OPATRENI_ke_dni_31.12.2022_OSTATNI_ke_schvaleni

08. RK MPR Vladimír Martinovský - žádost o ponechání HV za rok 2022

obcan-ZM-2-Bod-8-Kosilka-rk-mpr-vladimir-martinovsky-zadost-o-ponechani-hv-

obcan-ZM-2-Bod-8-Priloha-1-Ponechani_HV_2022

09. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2022 do rozpočtu r. 2023, převod nedočerpaného úvěru z r. 2022 do r. 2023 a zapojení převodu vlastních účtů přes rok do rozpočtu města

obcan-ZM-2-Bod-9-Kosilka-navrh-na-zapojeni-financnich-prostredku-nevycerpan

obcan-ZM-2-Bod-9-Priloha-1-PREROZDELENI_HV_2022_navrh_c._2_ze_dne_22.3.2023

10. Dotace sportovním organizacím pro rok 2023

obcan-ZM-2-Bod-10-Kosilka-dotace-sportovnim-organizacim-pro-rok-2023

obcan-ZM-2-Bod-10-Priloha-1-Navrh_dotaci_c._2_na_jednani_ZM_3_

11. Dotace pro rok 2023 - ostatní organizace

obcan-ZM-2-Bod-11-Kosilka-dotace-pro-rok-2023-ostatni-organizace

obcan-ZM-2-Bod-11-Priloha-1-Rozdeleni_ostatni_ZM_1_

12. Návratná finanční výpomoc na projekt „Výzva č. 101– Kamarád LORM – Pořízení automobilů pro sociální služby

obcan-ZM-2-Bod-12-Kosilka-navratna-financni-vypomoc-na-projekt-vyzva-c-101-k 

obcan-ZM-2-Bod-12-Priloha-1-Rada_zadost_o_financni_vypomoc

obcan-ZM-2-Bod-12-Priloha-2-Registrace_akce_a_Rozhodnuti_o_poskytnuti_dotace_117D03U000294_2022_1_EP3

obcan-ZM-2-Bod-12-Priloha-3-Smlouva_o_poskytnuti_NFV_LORM

13. Návratná finanční výpomoc - Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

obcan-ZM-2-Bod-13-Kosilka-navratna-financni-vypomoc-domov-pro-seniory-a-peco

obcan-ZM-2-Bod-13-Priloha-1-zadost_ZM_brezen_2023_navrana_vypomoc

obcan-ZM-2-Bod-13-Priloha-2-Registrace_akce_aRozhodnuti_o_poskytnuti_dotace_117D03U000323_2022_1_EP3

obcan-ZM-2-Bod-13-Priloha-3-Navratna_financni_vypomoc_Domov_pro_seniory

14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora města Žatec uzavřené dne 7.3.2019

obcan-ZM-2-Bod-14-Kosilka-dodatek-c-2-ke-smlouve-o-provozovani-sberneho-dvor

obcan-ZM-2-Bod-14-Priloha-1-Cenik_SD_2023

obcan-ZM-2-Bod-14-Priloha-2-Porovnani_ceniku_2022_2023_SD

obcan-ZM-2-Bod-14-Priloha-3-Dodatek_c._2_smlouvy_o_provozovani_SD

obcan-ZM-2-Bod-14-Priloha-4-Smlouva_o_provozovani_SD

15. Dohoda o partnerství a spolupráci - EVO Komořany

obcan-ZM-2-Bod-15-Kosilka-dohoda-o-partnerstvi-a-spolupraci-evo-komorany

obcan-ZM-2-Bod-15-Priloha-1-Dohoda_Zatec_UE_EVO

16. Obecně závazná vyhláška Města Žatce, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Žatci

obcan-ZM-2-Bod-16-Kosilka-obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zatce-kterou-se-nari

obcan-ZM-2-Bod-16-Priloha-1-OZV_Zatec_specialni_ochranna_deratizace_2023

obcan-ZM-2-Bod-16-Priloha-2-plosna_deratizace_Zatec_metodicky_pokyn_2023

17. Prodej pozemku p. p. č. 957/2 v k. ú. Žatec

obcan-ZM-2-Bod-17-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-957-2-v-k-u-zatec

obcan-ZM-2-Bod-17-Priloha-1-zadost_anon_957_2

obcan-ZM-2-Bod-17-Priloha-2-957_2_UP

obcan-ZM-2-Bod-17-Priloha-3-snimky

obcan-ZM-2-Bod-17-Priloha-4-20230103_140754

18. Páteřní cyklostezka Ohře, úsek č. 6 - podání žádosti o dotaci

obcan-ZM-2-Bod-18-Kosilka-paterni-cyklostezka-ohre-usek-c-6-podani-zadosti-o

19. Rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků na investiční akce v roce 2023

obcan-ZM-2-Bod-19-Kosilka-rozpoctova-opatreni-uvolneni-financnich-prostredku

20. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2023

obcan-ZM-2-Bod-20-Kosilka-program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci

21. Jednací řád finančního a kontrolního výboru města Žatce

obcan-ZM-2-Bod-21-Kosilka-jednaci-rad-financniho-a-kontrolniho-vyboru-mesta-

obcan-ZM-2-Bod-21-Priloha-1-Jednaci_rad_financniho_a_kontrolniho_vyboru_mesta_Zatce

22. Pravidla pro odměňování členů komisí a výborů

obcan-ZM-2-Bod-22-Kosilka-pravidla-pro-odmenovani-clenu-komisi-a-vyboru

obcan-ZM-2-Bod-22-Priloha-1-Pravidla_pro_odmenovani_clenu_komisi_a_vyboru

23. Podpora provozu galerií, muzeí a expozic 2023

obcan-ZM-2-Bod-23-Kosilka-podpora-provozu-galerii-muzei-a-expozic-2023

obcan-ZM-2-Bod-23-Priloha-1-Podpora_provozu_galerii_muzeii_a_expozic_2023_anonymizovano

24. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-2-Bod-24-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-2-Bod-24-Priloha-1-Report_ukolu_rady_anonymizovany

25. Různé

26. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

27. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chmelnička

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz