město Žatec
Královské město

program

1. Zahájení jednání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Volba návrhové komise

5. Vystoupení veřejnosti

6. Kontrola usnesení

obcan-ZM-3-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni

obcan-ZM-3-Bod-6-Priloha-1-Report_vybranych_ukolu_ZM

7. Finanční dotace – sportovní organizace

obcan-ZM-3-Bod-7-Kosilka-financni-dotace-sportovni-organizace

obcan-ZM-3-Bod-7-Priloha-1-Priloha_ZM

8. Rozpočtové opatření – zapojení INV dotace MMR - "Páteřní cyklostezka Ohře, úsek č. 6"

obcan-ZM-3-Bod-8-Kosilka-rozpoctove-opatreni-zapojeni-inv-dotace-mmr-patern

obcan-ZM-3-Bod-8-Priloha-1-Zadost_o_platbu_Paterni_cyklostezka_usek_c.6

9. Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být dodržována doba nočního klidu

obcan-ZM-3-Bod-9-Kosilka-navrh-obecne-zavazne-vyhlasky-o-regulaci-hlucne-za

obcan-ZM-3-Bod-9-Priloha-1-Navrh_mesta

10. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

obcan-ZM-3-Bod-10-Kosilka-zprava-o-cinnosti-zatecke-teplarenske-a-s

obcan-ZM-3-Bod-10-Priloha-1-ZTAS_zprava_pro_mesto_Zatec_1_2_2024_anonym

obcan-ZM-3-Bod-10-Priloha-2-Rozvaha_plny_rozsah_2024_02

obcan-ZM-3-Bod-10-Priloha-3-Vykaz_zisku_a_ztraty_plny_rozsah_2024_02

11. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec s.r.o.

obcan-ZM-3-Bod-11-Kosilka-zprava-o-cinnosti-technicke-spravy-mesta-zatec-s-r

obcan-ZM-3-Bod-11-Priloha-1-Zprava_za_1Q_2024

12. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. - únor 2024

obcan-ZM-3-Bod-12-Kosilka-zprava-o-cinnosti-nemocnice-zatec-o-p-s-unor-2024

obcan-ZM-3-Bod-12-Priloha-1-Zprava_do_ZM_08_02_2024_anonym

13. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. - duben 2024

obcan-ZM-3-Bod-13-Kosilka-zprava-o-cinnosti-nemocnice-zatec-o-p-s-duben-2024

obcan-ZM-3-Bod-13-Priloha-1-Zprava_11_04_2024

14. Žádost o uznání vlastnického práva k pozemku p.p.č. 330/7 v k.ú. Žatec

obcan-ZM-3-Bod-14-Kosilka-zadost-o-uznani-vlastnickeho-prava-k-pozemku-p-p-c

obcan-ZM-3-Bod-14-Priloha-1-Zadost_p.p.c.3307

obcan-ZM-3-Bod-14-Priloha-2-Snimek_z_KN_3307

15. Nabytí pozemku st.p.č. 117/2 v k.ú. Žatec do majetku města darem

obcan-ZM-3-Bod-15-Kosilka-nabyti-pozemku-st-p-c-117-2-v-k-u-zatec-do-majetku

obcan-ZM-3-Bod-15-Priloha-1-Nabidka_st.p.c._1172_

obcan-ZM-3-Bod-15-Priloha-2-Snimek_z_KN_st.p.c._1172_v_k.u._Zatec

obcan-ZM-3-Bod-15-Priloha-3-Foto

16. Nabytí pozemku p.p.č.6990/2 v k.ú. Žatec do majetku města

obcan-ZM-3-Bod-16-Kosilka-nabyti-pozemku-p-p-c-6990-2-v-k-u-zatec-do-majetku

obcan-ZM-3-Bod-16-Priloha-1-Zadost_SPU_o_dolozeni_usneseni_ZM

obcan-ZM-3-Bod-16-Priloha-2-Snimek_z_KN_62902

obcan-ZM-3-Bod-16-Priloha-3-UP_vykres

17. Nabytí pozemků p.p.č. 5272/3, p.p.č. 5272/4, p.p.č. 5272/10 a ideální podíl ve výši 1/2 pozemků 5272/9 a p.p.č. 5272/11 v k.ú. Žatec za účelem cyklostezky Žatec – Holedeč

obcan-ZM-3-Bod-17-Kosilka-nabyti-pozemku-p-p-c-5272-3-p-p-c-5272-4-p-p-c-527

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-1-Sdeleni_Kupni_smlouva_Snimek_z_KN_anonymizovane

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-2-UP_cyklostezka_Zatec_Holedec

obcan-ZM-3-Bod-17-Priloha-3-Nabyti_pozemku_Cyklostezka_Zatec_Holedec_situace_sirsich_vztahu

18. Nabytí pozemků do majetku města v rámci realizace společných zařízení "Polní cesta VC3, svodný příkop OP1, tůně VN1 a VN2 v k.ú. Milčeves a Železná u Libořic"

obcan-ZM-3-Bod-18-Kosilka-nabyti-pozemku-do-majetku-mesta-v-ramci-realizace-

obcan-ZM-3-Bod-18-Priloha-1-Smlouva_o_bezplatnem_prevodu_mesto_Zatec

obcan-ZM-3-Bod-18-Priloha-2-Protokol_o_predani_mestu_Zatec

obcan-ZM-3-Bod-18-Priloha-3-foto_uprav_anonym

19. Předkupní právo na pozemek p.p.č. 5640/3 v k.ú. Žatec

obcan-ZM-3-Bod-19-Kosilka-predkupni-pravo-na-pozemek-p-p-c-5640-3-v-k-u-zate

obcan-ZM-3-Bod-19-Priloha-1-Predkupni_pravo_5604_3_anon

20. Optimalizační studie tříděného sběru odpadu

obcan-ZM-3-Bod-20-Kosilka-optimalizacni-studie-trideneho-sberu-odpadu

obcan-ZM-3-Bod-20-Priloha-1-podminky_a_cenove_nabidky_anonymizace

21. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 15 – st.p.č. 122 k.ú. Žatec

obcan-ZM-3-Bod-21-Kosilka-navrh-na-zmenu-up-zatec-uplne-zneni-po-zmene-c-15-

obcan-ZM-3-Bod-21-Priloha-1-zmena_UP_st.p.c._122

22. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 15 – část p.p.č. 254/2 k.ú. Velichov u Žatce

obcan-ZM-3-Bod-22-Kosilka-navrh-na-zmenu-up-zatec-uplne-zneni-po-zmene-c-15-

obcan-ZM-3-Bod-22-Priloha-1-zmena_UP_p.p.c._254_2

23. PARK MACERKA – podání projektové žádosti

obcan-ZM-3-Bod-23-Kosilka-park-macerka-podani-projektove-zadosti

24. Optimalizace sociálních služeb příspěvkové organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

obcan-ZM-3-Bod-24-Kosilka-optimalizace-socialnich-sluzeb-prispevkove-organiz

obcan-ZM-3-Bod-24-Priloha-1-Katastr_Schema

25. Zřizovací listina Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

obcan-ZM-3-Bod-25-Kosilka-zrizovaci-listina-domov-pro-seniory-a-pecovatelska

obcan-ZM-3-Bod-25-Priloha-1-Zriz._listina_DPS_a_PS_2024

obcan-ZM-3-Bod-25-Priloha-2-Priloha_c.1_ZL_DPS_a_PS_Zatec_soupis_majetku

26. Změna zřizovací listiny – PO Kamarád LORM

obcan-ZM-3-Bod-26-Kosilka-zmena-zrizovaci-listiny-po-kamarad-lorm

obcan-ZM-3-Bod-26-Priloha-1-ZL_Kamarad_LORM_upravy_LORM

obcan-ZM-3-Bod-26-Priloha-2-Priloha_c._1_ke_zrizovaci_listine

27. Informace manažera zapsaného statku Žatec a krajina žateckého chmele

obcan-ZM-3-Bod-27-Kosilka-informace-manazera-zapsaneho-statku-zatec-a-krajin

obcan-ZM-3-Bod-27-Priloha-1-ZM_2024_UNESCO

28. Zápis z jednání finančního výboru

obcan-ZM-3-Bod-28-Kosilka-zapis-z-jednani-financniho-vyboru

obcan-ZM-3-Bod-28-Priloha-1-Zapis_z_jednani_FV_13.3.2024

29. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-3-Bod-29-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-3-Bod-29-Priloha-1-SRadnice_VE24041710160

30. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

31. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chmelnička

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz