Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbory úřadu

V této sekci naleznete informace o jednotlivých odborech a kontakty na ně.
Z levého sloupce si zvolte odbor, o kterém informace žádáte.
 

Sídlo odborů:

náměstí Svobody 1:
Útvar starosty města
Útvar tajemníka úřadu
Kancelář úřadu
Finanční odbor
Odbor rozvoje a majetku města
Odbor správních činností
Živnostenský úřad

Obránců míru 295:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor sociálních věcí
Stavební a vyvlastňovací úřad


Důležité upozornění:
E-mailové adresy odborů Městského úřadu Žatec a jednotlivých pracovníků Městského úřadu Žatec nejsou adresami elektronické podatelny dle Nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronické zprávy zaslané na tyto e-mailové adresy nejsou podáním ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nejsou evidovány spisovou službou Městského úřadu Žatec.
 

Adresy elektronické podatelny (pro elektronická podání):
epodatelna@mesto-zatec.cz
posta@mesto-zatec.cz (alias)