Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum v termínu 23. 9. - 25. 9. 2019 uzavřeno - z důvodu stěhování do nových prostor

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

krizová a branná legislativa
přehled zákonů

zákon č. 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb.
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

zákon č. 241/2000 Sb.
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 222/1999 Sb.
o zajišťování obrany České republiky

zákon č. 585/2004 Sb.
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

zákon č. 219/1999 Sb.
o ozbrojených silách České republiky

zákon č. 189/1999 Sb.
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy

nařízení vlády č. 11/1999 Sb.
o zóně havarijního plánování

směrnice č.4 MV ČR
kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti

vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb.
o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

nařízení vlády č. 463/2000 Sb.
o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

vyhláška MV č. 380/2002 Sb.
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

vyhláška MV č. 328/2001 Sb.
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

vyhláška č. 319/2002 Sb. (státního úřadu pro jadernou bezpečnost)
o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

zákon ČNR č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně

ústavní zákon č. 110/1998 Sb.
o bezpečnosti České republiky

zákon č. 412/2005
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

zákon č. 413/2005
o změně zákonu v souvislosti s přijetím zákona o ochrane utajovaných informací a o bezpecnostní zpusobilosti

nařízení vlády č.240/2008 Sb.
kterým se mění narízení vlády c. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

nařízení vlády 522/2005 Sb.
kterým se stanoví seznam utajovaných informací

přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
kterým se stanoví seznam utajovaných informací,

523 vyhláška.zip
o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

524 vyhláška.zip
o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

525 vyhláška.zip
o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

526 vyhláška.zip
o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti), ve znění vyhlášky č. 11/2008 Sb

527 vyhláška.zip
o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

528 vyhláška.zip
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.

529 vyhláška.zip
o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.