město Žatec
Královské město

Krizová a branná legislativa

 • krizová a branná legislativa 
  přehled zákonů
 • zákon č. 239/2000 Sb. 
  o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • zákon č. 240/2000 Sb. 
  o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 241/2000 Sb.
  o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 222/1999 Sb.
  o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 585/2004 Sb.
  o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • zákon č. 219/1999 Sb.
  o ozbrojených silách České republiky
 • zákon č. 189/1999 Sb.
  o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy
 • nařízení vlády č. 11/1999 Sb.
  o zóně havarijního plánování
 • směrnice č.4 MV ČR
  kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti
 • vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb.
  o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
 • nařízení vlády č. 463/2000 Sb.
  o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
 • vyhláška MV č. 380/2002 Sb.
  k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • vyhláška MV č. 328/2001 Sb.
  o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • vyhláška č. 319/2002 Sb.
  (státního úřadu pro jadernou bezpečnost) o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
 • zákon ČNR č. 133/1985 Sb.
  o požární ochraně
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb.
  o bezpečnosti České republiky
 • zákon č. 412/2005
  o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zákon č. 413/2005
  o změně zákonu v souvislosti s přijetím zákona o ochrane utajovaných informací a o bezpecnostní zpusobilosti
 • nařízení vlády č.240/2008 Sb.
  kterým se mění narízení vlády c. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • nařízení vlády 522/2005 Sb.
  kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
  kterým se stanoví seznam utajovaných informací,
 • 523 vyhláška.zip
  o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
 • 524 vyhláška.zip
  o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 • 525 vyhláška.zip
  o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
 • 526 vyhláška.zip
  o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti), ve znění vyhlášky č. 11/2008 Sb
 • 527 vyhláška.zip
  o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)
 • 528 vyhláška.zip
  o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
 • 529 vyhláška.zip
  o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz