Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

krizová a branná legislativa
přehled zákonů

zákon č. 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb.
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

zákon č. 241/2000 Sb.
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 222/1999 Sb.
o zajišťování obrany České republiky

zákon č. 585/2004 Sb.
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

zákon č. 219/1999 Sb.
o ozbrojených silách České republiky

zákon č. 189/1999 Sb.
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy

nařízení vlády č. 11/1999 Sb.
o zóně havarijního plánování

směrnice č.4 MV ČR
kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti

vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb.
o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

nařízení vlády č. 463/2000 Sb.
o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

vyhláška MV č. 380/2002 Sb.
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

vyhláška MV č. 328/2001 Sb.
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

vyhláška č. 319/2002 Sb. (státního úřadu pro jadernou bezpečnost)
o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

zákon ČNR č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně

ústavní zákon č. 110/1998 Sb.
o bezpečnosti České republiky

zákon č. 412/2005
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

zákon č. 413/2005
o změně zákonu v souvislosti s přijetím zákona o ochrane utajovaných informací a o bezpecnostní zpusobilosti

nařízení vlády č.240/2008 Sb.
kterým se mění narízení vlády c. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

nařízení vlády 522/2005 Sb.
kterým se stanoví seznam utajovaných informací

přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
kterým se stanoví seznam utajovaných informací,

523 vyhláška.zip
o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

524 vyhláška.zip
o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

525 vyhláška.zip
o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

526 vyhláška.zip
o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti), ve znění vyhlášky č. 11/2008 Sb

527 vyhláška.zip
o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

528 vyhláška.zip
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.

529 vyhláška.zip
o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.