město Žatec
Královské město

Žatecká Dočesná jinak - logo ke stažení ZDE

Odbory úřadu

V této sekci naleznete informace o jednotlivých odborech a kontakty na ně.
Z levého sloupce si zvolte odbor, o kterém informace žádáte.
 

Sídlo odborů

náměstí Svobody 1:
Útvar tajemníka úřadu
Kancelář úřadu
Finanční odbor
Odbor rozvoje města
Odbor místního hospodářství a majetku
V přímé podřízenosti starostky města (Interní audit, veřejnosprávní kontroly)

náměstí Svobody 123, Žatec (vchod dvorem domu č.p. 144):
Odbor správních činností, obecní živnostenský úřad

tř. Obránců míru 295:
Odbor dopravně správních agend
Odbor sociálních věcí
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

náměstí Svobody 149:
Informační centrum


Důležité upozornění:
E-mailové adresy odborů Městského úřadu Žatec a jednotlivých pracovníků Městského úřadu Žatec nejsou adresami elektronické podatelny dle Nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronické zprávy zaslané na tyto e-mailové adresy nejsou podáním ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nejsou evidovány spisovou službou Městského úřadu Žatec.
 

Adresy elektronické podatelny (pro elektronická podání):