město Žatec
Královské město

Prominutí

Prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za komunální odpad“) podle § 16a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

O prominutí poplatku za komunální odpad může žádat fyzická osoba mající trvalý pobyt na území města Žatec a jeho přilehlých místních částech, nikoli vlastník nemovitosti bez osob hlášených k trvalému pobytu na území města Žatec a jeho přilehlých místních částech.

Ospravedlnitelný důvod  k podání prominutí může spočívat například ve specifické sociální situaci poplatníka či ve specifickém zdravotním stavu. Naopak nelze bez dalšího považovat jako ospravedlnitelný důvod povinnost hradit poplatek za komunální odpad vícekrát, z titulu trvalého pobytu a vlastnictví nemovitosti v jedné obci.

Pro žadatele o prominutí je důležité vědět, že na prominutí poplatku nebo jeho části není právní nárok. Poplatník musí o prominutí požádat a uvést důvody pro prominutí.

 

Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad - pdf

Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad - docx ("vyplnitelná" verze)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz