město Žatec
Královské město

COVID - 19 info zde

MATRIKA uzavřena od 30.11. do odvolání

Rozpočet

Schválený rozpočet města Žatce na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 jsou v  listinné podobě k nahlédnutí na Finančním odboru Městského úřadu Žatec, ing. Naxerová Monika. 

Návrh ROZPOČTU Města Žatce na rok 2021

Rozpis návrhu ROZPOČTU Města Žatce na rok 2021

Připomínky k návrhu Rozpočtu Města Žatce na rok 2021 mohou občané dle odst. 3), §11, zákona č. 250/2000 Sb. "o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů", ve znění pozdějších dodatků, uplatnit buď písemně k rukám vedoucí finančního odboru, ing. Renatě Sedlákové, ve lhůtě max. do 12 hodin dne 17. 12. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 17. 12. 2020.

Úplné znění návrhu Rozpočtu Města Žatce na rok 2021 je zveřejněno na této úřední desce a na internetových stránkách města - finanční odbor. V listinné podobě je k nahlédnutí ve vestibulu radnice (nám. Svobody č.p. 1) nebo přímo na Finančním odboru MěÚ Žatec, ing. Naxerová Monika, tel. 415 736 202.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na roky 2022 - 2023

Připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2022 - 2023 mohou občané dle odst. 3), §3, zákona č. 250/2000 Sb. "o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů", ve znění pozdějších dodatků, uplatnit buď písemně k rukám vedoucí finančního odboru, ing. Renatě Sedlákové, ve lhůtě max. do 12 hodin dne 17. 12. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 17. 12. 2020.

Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2022 –2023 je zveřejněn na této úřední desce a na internetových stránkách města - finanční odbor. V listinné podobě je k nahlédnutí ve vestibulu radnice (nám. Svobody č.p. 1) nebo přímo na Finančním odboru MěÚ Žatec, ing. Naxerová Monika, tel. 415 736 202.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz