Oznámení o omezení a přesunu 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Závěrečný účet města Žatce za rok 2016       USNESENÍ ZM 33/17 ze dne 27.3.2017

Závěrečný účet města Žatce za rok 2016, včetně zprávy auditora je v listinné podobě k nahlédnutí na

Finančním odboru Městského úřadu Žatec, ing. Naxerová Monika - rozpočet města

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ŽATCE ZA ROK 2017  USNESENÍ ZM č. 88/18 ze dne 21.6.2018

Závěrečný účet města Žatce za rok 2017, včetně zprávy auditora je v listinné podobě k nahlédnutí na

Finančním odboru Městského úřadu Žatec, ing. Naxerová Monika - rozpočet města

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽATCE 2018

ZPRÁVA AUDITORA

Návrh Závěrečného účtu Města Žatce 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, je vyvěšen v úplném znění na úřední desce ve vestibulu haly radnice města, nám Svobody č. p. 1, dále v úplném znění na internetových stránkách Města Žatec - úřední deska - Závěrečný účet 2018 a dále pod finančním odborem, popř. je k nahlédnutí v listinné podobě na finančním odboru Městského úřadu, ing. Sedláková Renata, vedoucí odboru.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu Města Žatce 2018 mohou občané dle odst. 6.), §17, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů uplatnit písemně k rukám vedoucí finančního odboru ing. Renatě Sedlákové ve lhůtě max. do 12 hodin dne 20. 6. 2019 nebo ústně při projednávání na zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 20. 6. 2019.