město Žatec
Královské město

Změny rozpočtu města Žatce

Změny rozpočtu - vlastní
Změny rozpočtu - ostatní
Úpravy rozpisu rozpočtu

Veškerá rozpočtová opatření včetně veškerých úprav rozpisu rozpočtu jsou v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním odboru Městského úřadu Žatec, ing. Naxerová Monika - rozpočet města