město Žatec
Královské město

COVID - 19 info ZDE

Žatecká Dočesná jinak - logoplakát ke stažení

Odpady

Plán odpadového hospodářství Města Žatec
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 330/17 ze dne 15. 05. 2017)

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec „2008“
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 182/08 ze dne 25. 2. 2008)

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2020. 

Sběrové soboty 2020 - POZOR!!!! V NÁVAZNOSTI NA OTEVŘENÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA, DOŠLO KE SNÍŽENÍ POČTU KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ.

VZOR zplnomocnění k zastupování a právnímu jednání ve věcech smlouvy o zajištění shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů uzavírané s městem Žatec.

Odpady

(přehledný návod ke třídění a správnému nakládání s odpady pro obyvatele)

Projekt: „Podpora domácího kompostování města Žatec“.

Projekt „Rozšíření sběrné sítě odpadů ve městě Žatec“.

Seznam prodejen/míst zpětného odběru:

ASEKOL

ELEKTROWIN

EKOLAMP

ECOBAT

ELTMA

Co s nepotřebným textilem:

odpadní kontejner na textil

 

Pamatujte na to, že i opětovné využití textilu, respektive jeho recyklace má smysl. V rámci třídění lze textil odnést do second handu, speciálního kontejneru, na sběrný dvůr a pokud se jedná o 100% přírodní surovinu dokonce i do kompostu.  

 

 

 

Seznam kontejnerových stání pro odložení nepotřebného textilu pod záštitou města Žatec:

ulice Fibichova

1 ks

ulice nám. Svobody

1 ks

ulice Jižní 

1 ks

ulice Stavbařů

1 ks

ulice Bří Čapků

1 ks

ulice Písečná

1 ks

Kaufland

1 ks  velký

 

 

 

 

 

Černé skládky

„Černé skládky odpadů“, tedy lokality, na kterých jsou po určitou dobu (většinou však dlouhodobě) nezákonně uloženy odpady různých druhů, zpravidla bez znalosti osoby, která zde odpady uložila, mohou být problémem v mnoha obcích České republiky.

K zamezení vzniku popř. rozšíření těchto "černých skládek" je možné předejít  jejich včasným identifikováním. Proto Vás žádáme o součinnost při jejich identifikace. A to pomocí:

a) portálu Odpady - Helpdesk, v sekci Podněty (nutná registrace)

b) anonymně (zde je nutné upozornit na omezenou možnost zpětné reakce)

c) webového portálu/mobilní aplikace ZmapujTo.cz

Uveďte prosím:

- přesnou lokaci

- velikost skládky

- typ odpadu

- fotodokumentaci

Sdělení a metodický pokyn MŽP i přidělování IČP a IČZ

Odkaz naleznete zde.