město Žatec
Královské město

Tříděný odpad

Třídění odpadů

Proč třídíme odpady? Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve škole jsem slyšel/a, že se to má dělat…Všechny tyto odpovědi jsou dobré.

 • odpadyTřídění odpadů je v současné době velmi populární téma. Málokdo však dokáže s jistotou říci, jak správně odpady třídit a jak s nimi po vytřídění nakládat. Třídit odpady se vyplatí jak z důvodu omezení negativního vlivu na životní prostředí, nebezpečné odpady do popelnice opravdu nepatří, neboť většina z nich jsou jedy a vážně narušují životní prostředí, tak z ekonomického hlediska.
 • Papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, případně železo pak zbytečně zabírají místo v kontejnerech na komunální odpad a následně na skládkách a přitom by se tyto suroviny mohly recyklovat. Na těchto „odpadářských“ stránkách se dozvíte, kam jednotlivé složky komunálního odpadu můžete odevzdat, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.

A také zde najdete odpovědi na svoje otázky, cenné rady a informace.
 

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme.
 2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech.
 3. Odstraňování odpadů – odpady, které již nemůžeme dále využít, se zneškodňují (např. skládkováním).

 

Zásady správného třídění odpadů

 1. Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud na nich nejsou, vyžadujte informace od obce, případně svozové firmy.
 2. Odkládejte odpad jen do příslušných nádob.
 3. Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin, nebo chemikáliemi.
 4. Zmenšujte objem odpadu.

 

INFORMACE, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY:

 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
 • Městský Úřad Žatec, odbor místního hospodářství a majetku, tel.: +420 415 736 201, email: filandova@mesto-zatec.cz 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz