město Žatec
Královské město

Výsledky OH města Žatec za rok 2023

Výdaje za odpadové hospodářství se každým dalším rokem zvyšují. To je dáno rostoucími poplatky za ukládání na skládkách odpadů, rostoucími poplatky za recyklaci materiálů a dotřiďování, zlepšováním služeb a dostupnosti nádob obyvatelům města.

Ve městě Žatec je v současné době možné třídit tyto složky: 

plast, papír, sklo, bioodpad, oleje a jedlé tuky, kovy, drobné elektro, textil. 

Kontejnery na separovaný odpad jsou umístěny hojně po celém městě a neustále se rozšiřují.

Produkce odpadů města Žatec: Produkce odpadů za rok 2023 

 

Město Žatec má několik možností zpětného odběru od společností ECOBAT, Asekol, Ekolamp,...

Příjmy města v rámci odpadového hospodářství závisí na výši daného poplatku vybíraného od obyvatel a na míře vytřídění komunálních odpadů.

Každoročně výdaje za odpadové hospodářství města převyšují příjmy, a to vždy okolo 50 %. V loňském roce tak rozdíl ve výši 19.779.503,00 Kč hradilo město ze svého rozpočtu.

Přehled výdajů za odpadové hospodářství města Žatec:

SKO

Výše výdajů za rok 2023

 

Svoz a odstranění SKO

15 855 527,00 Kč

 

Úklid objemného odpadu okolo SKO

126 822,00 Kč

 

Rekultivační rezerva

152 468,00 Kč

 

Sběrové soboty

600 225,00 Kč

 

Sběrný dvůr

9 601 803,00 Kč

 

Separovaný odpad

 

Separovaný odpad_Marius Pedersen a.s.

5 814 115,00 Kč

 

Door to door + podzemní kontejnery:

 

door to door (svoz od domků)

3 309 000,00 Kč

 

podzemní a polopodzemní kontejnery

455 600,00 Kč

 

VOK zahrádkáři

437 453,00 Kč

 

Úklid okolo nádob na separovaný odpad

783 398,00 Kč

 

Svoz nádob na kovy

308 451,00 Kč

 

Svoz nádob na oleje

4 865,00 Kč

 

Celkem

37 449 727,00 Kč

 

 

Přehled příjmů za odpadové hospodářství města Žatec:

Separovaný odpad

Výše příjmů za rok 2023

Recyklace odpadů, zpětný odběr

3 937 271,00 Kč

Poplatek od občanů

13 732 953,00 Kč

Celkem

17 670 224,00 Kč

 

Město Žatec prostřednictvím svých stránek a Žateckého zpravodaje opakovaně informuje občany o možnostech třídění, uvádí informace o konání sběrových sobot, otevírací době sběrného dvora Žatec a upozorňuje na problémy, spojené s  neukázněností občanů v souvislosti s nádobami na komunální i separovaný odpad.

Pro své občany má město již několik let zaveden systém svozu Door to Door - svážení tříděného odpadu od jeho jednotlivých původců. V současné době jsou takto sváženy 3 složky separovaného odpadu, tj. plast, papír a bioodpad. 

I pro rok 2023 má město v úmyslu rozšiřovat množství zapůjčených nádob na separovaný odpad k rodinným domům, rozšiřování separačních hnízd v katastrálním území města Žatce, včetně míst pro sběr jedlých olejů a tuků.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz