město Žatec
Královské město

Zapojení OSVČ a PO

Na základě platné Obecně závazné vyhlášky č. 4/2020, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství ve městě Žatec a jeho místních částech, je možné zapojení přebírání určitých složek komunálního odpadu vznikajících při činnosti právnických a podnikajicích fyzických osob (původci odpadu). 

Drobní původci odpadu mohou na základě uzavřené smlouvy s městem Žatec využívat veřejné nádoby na tříděný odpad.

Smlouva se vztahuje na odkládání vytříditelných složek komunálního odpadu, a to:

  • papír a lepenka, papírové a lepenkové obaly,
  • sklo, skleněné obaly,
  • plasty, plastové obaly vč. nápojového kartonu,
  • jedlý olej a tuk,
  • kovové obaly,
  • biologicky rozložitelný odpad.

Smlouvu lze uzavřít na druh odpadu, který původce odpadu produkuje a na který bude využívat obecní systém zavedený městem Žatec. Smlouva se nevztahuje na zajištění svozu směsného komunálního odpadu.

Vzor smlouvy k nahlédnutí zde: Smlouva ke stažení 

Ceník za využívání kontejnerů na tříděný odpad

Druh odpadu Cena za měsíc
Papír

200,00 Kč

Plasty 200,00 Kč
Sklo 200,00 Kč
Jedlý olej a tuk 100,00 Kč
Kovové obaly 100,00 Kč
Biologicky rozložitelný odpad 150,00 Kč

Pro bližší informace kontaktujte referenta odpadů odboru Místního hospodářství a majetku na tel. č. 415 736 201.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz