město Žatec
Královské město

Komunitní plánování

Komunitní plán sociálních služeb Města Žatce

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny.

V letech 2020 – 2022 se díky Agentuře pro sociální začleňování podařilo v Žatci realizovat projekty v oblasti zadlužení, zaměstnanosti a prevence. Celkové náklady projektů činily 14.182.060,- Kč. Zhodnocení a dopad projektů je možné získat z Evaluační zprávy a přiložit zprávu, kterou přikládám zde.

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schválilo na základě usnesení 120/22 ze dne 23.6.2022 Strategický plán sociálního začleňování města Žatec na období 2022 - 2026 vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování. Díky tomuto plánu mají poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám možnost čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v ČR (ESF).


Jak se zapojit do komunitního plánování 

Zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování (tel.: 415 736 409, e-mail: koranova@mesto-zatec.cz), která zprostředkuje kontakt s tajemníkem příslušné pracovní skupiny.  
Koordinátor poskytne zájemci o členství ve skupině základní informace o procesu plánování, o činnosti skupiny a seznámí jej s organizačním a jednacím řádem skupiny. Zájemce o členství ve skupině je pozván na nejbližší jednání pracovní skupiny jako host. Následně může vyplnit přihlášku a dalších jednání se již účastní jako plnoprávný člen skupiny. 

Kdo se komunitního plánování účastní

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je, zapojit do tvorby komunitního plánu příslušníky dané komunity, kteří mají zájem na rozvoji sociálních služeb v daném regionu, mohou přispět ke zpracování plánu a/nebo se podílet na jeho naplňování. Zpravidla se plánování účastní následující skupiny lidí: 

  • Uživatelé soc. služeb – služby využívají, spotřebovávají, v procesu plánování vychází ze svých potřeb. 
  • Poskytovatelé soc. služeb – služby provozují poskytují; znají provozní podmínky služby, jsou odborníky ve své oblasti – nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace obce, kraje, státu apod. 
  • Zadavatelé soc. služeb – zodpovídají za poskytování služeb občanům na svém území; služby zadávají, podílí se na jejich financování – obce, kraje apod. 
  • Ostatní účastníci – instituce a orgány veřejné správy, organizace a odborníci působící v sociální oblasti nebo jiných souvisejících oblastech, veřejnost

Pracovní skupiny:

 

Aktuality:

Město Žatec vyhlašuje na rok 2023 na základě usnesení ZM 204/22 ze dne 24.11.2022 Dotační program pro naplňování cílů a opatření III. komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2020 -2023.

Harmonogram

Vyhlášení Dotačního programu

1.12.2022

2.1.2023

Lhůta pro podání Žádostí

3.1.2023

10.1.2023

Realizace projektů

1.1.2023

31.12.2023

Vyúčtování finančních příspěvků

-

15.1.2024


Potřebné dokumenty a formuláře najdete na radnice/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/. Další informace poskytne Ing. Lucie Kořánová na tel. 415 736 409 nebo e-mailu koranova@mesto-zatec.cz.

 

Projekty KP 2023:

1_Budik_Diskuskni_klub.pdf 22_Prometheus Effect_Nova_pracovni_mista.pdf
23_Prometheus_Effect_Terapeuticky_program.pdf
24_MSS_Putovani_za_novymi_zazitky.pdf
25_MSS_Plavecky_kurz_pro_Specinku.pdf
5_CCK_Zkvalitneni_podminek_AD.pdf 26_Sedmikraska_Pohodova_rodina.pdf
6_DPS_Reprezentacni_ples.pdf 27_Sedmikraska_Pohodovy_senior.pdf
7_DPS_Funny_forever.pdf 28_Sedmikraska_Tabor_pro_seniory.pdf
8_DPS_Zajezd_pro_seniory.pdf 29_Seniorcentrum_Co_jeste_nevime.pdf
9_Fokus Labe_Centrum_dusevniho_zdravi.pdf 30_Seniorcentrum_Poznavame_krasy_Cech.pdf
10_FOD_Psaci_stoly_a_zidle_pro_Klokanek.pdf 31_Seniorcentrum_Melodie_pro_nas.pdf
11_Charita_Most_Coolna.pdf 32_SCPR_Rodinky_ohrozene_dite_2023.pdf
12_Charita_Most_SAS_pro_rodiny.pdf 33_SCPR_Klic_k_psychicke_rovnovaze_2023.pdf
13_LORM_Hudba_v_dusi.pdf 34_SNN_socialne_aktivizacni_sluzby.pdf
14_LORM_Radost_bez_hranic.pdf 35_SNN_tlumocnicke_sluzby.pdf
15_LORM_Festival.pdf 36_SPCCH_Ozdravne_pobyty.pdf
16_LORM_Filmova_tradice_LORMu.pdf 37_Vavrinec_Zajisteni_provozu_AD.pdf
17_Maltezska_pomoc_Osobni_asistence_2023.pdf 38_Vavrinec_SAS.pdf
18_Nabytkova_banka_kordinator_NBUK.pdf 39_VCP_Pece_o_dusevni_a_fyzicke_zdravi_senioru.pdf
19_Nabytkova_banka_Zajisteni_provozu.pdf 40_VCP_Do_skoly_pripraven.pdf
20_Levandule_Dobrovolnictvi_jako_vitana_pomoc.pdf 41_VCP_Vzdelavani_tretiho_veku_2023.pdf
21_Prometheus_Effect_ECOBYT.pdf  

 
 

Projekty - II. kolo dotačního řízení na rok 2022

1. Sedmikráska – společně to zvládneme

2. EDA – Raná péče

3. NRUK – Podpora žadatelů o NRP

4. NRUK – Lásku dáš, lásku dostaneš

5. NRUK - Víkendový pobyt

 

Dokumenty DŘ 2022 II.kolo:

Upozornění – v žádosti jsou šedě označené buňky vyplňovány automaticky, nepřepisujte je!

 

Odkazy:


Koordinátor:
Ing. Lucie Kořánová, Městský úřad Žatec, Odbor sociálních věcí,
Najdete mě: budova Obránců Míru 295, 1. patro, dveře č. 115
Tel.: 415 736 409; e-mail: koranova@mesto-zatec.cz
 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žatecký orloj

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz