město Žatec
Královské město

Komunitní plánování

Komunitní plán sociálních služeb Města Žatce

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny.

V letech 2020 – 2022 se díky Agentuře pro sociální začleňování podařilo v Žatci realizovat projekty v oblasti zadlužení, zaměstnanosti a prevence. Celkové náklady projektů činily 14.182.060,- Kč. Zhodnocení a dopad projektů je možné získat z Evaluační zprávy a přiložit zprávu, kterou přikládám zde.

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schválilo na základě usnesení 120/22 ze dne 23.6.2022 Strategický plán sociálního začleňování města Žatec na období 2022 - 2026 vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování. Díky tomuto plánu mají poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám možnost čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v ČR (ESF).


Jak se zapojit do komunitního plánování 

Zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování (tel.: 415 736 409, e-mail: koranova@mesto-zatec.cz), která zprostředkuje kontakt s tajemníkem příslušné pracovní skupiny.  
Koordinátor poskytne zájemci o členství ve skupině základní informace o procesu plánování, o činnosti skupiny a seznámí jej s organizačním a jednacím řádem skupiny. Zájemce o členství ve skupině je pozván na nejbližší jednání pracovní skupiny jako host. Následně může vyplnit přihlášku a dalších jednání se již účastní jako plnoprávný člen skupiny. 

Kdo se komunitního plánování účastní

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je, zapojit do tvorby komunitního plánu příslušníky dané komunity, kteří mají zájem na rozvoji sociálních služeb v daném regionu, mohou přispět ke zpracování plánu a/nebo se podílet na jeho naplňování. Zpravidla se plánování účastní následující skupiny lidí: 

  • Uživatelé soc. služeb – služby využívají, spotřebovávají, v procesu plánování vychází ze svých potřeb. 
  • Poskytovatelé soc. služeb – služby provozují poskytují; znají provozní podmínky služby, jsou odborníky ve své oblasti – nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace obce, kraje, státu apod. 
  • Zadavatelé soc. služeb – zodpovídají za poskytování služeb občanům na svém území; služby zadávají, podílí se na jejich financování – obce, kraje apod. 
  • Ostatní účastníci – instituce a orgány veřejné správy, organizace a odborníci působící v sociální oblasti nebo jiných souvisejících oblastech, veřejnost

Pracovní skupiny:

 

Aktuality:

POŘADÍ PROJEKTŮ zde


Potřebné dokumenty a formuláře najdete na radnice/zadosti-a-formulare/. Další informace poskytne Ing. Lucie Kořánová na tel. 415 736 409 nebo e-mailu koranova@mesto-zatec.cz.


Projekty KP 2024:

1. Anděl Strážný popis pojektu.pdf 2. Anděl Strážný V bezpečí s Andělem Strážným.pdf 
3. ČČK Zkvalitnění podmínek AD pro muže.pdf  4. Fokus Labe Tým duševní zdraví.pdf
5. Charita Most SAS.pdf  6. Maltezska pomoc osobní asistence.pdf 
7. NBÚK Bezpečně v bance.pdf  8. NBÚK Koordinátor NBÚK.pdf 
9. NBÚK_Zajištění dopravy nábytku.pdf  10. NADĚJE_Centrum duševního zdraví pro děti a mládež.pdf 
11. Naděje M_Dluhové poradenství.pdf  12. Naděje M_Právní poradenství v Žatci.pdf 
13. Naděje M_Insolvence pro Žatec.pdf  14. NRÚK_Podpora žadatelů o NRP-pdf 
15. NRÚK_Lásku dáš, lásku dostaneš.pdf  16. Levandule_Sdílíme svůj čas.pdf 
17. Prometheus Zdravotní gramotnost.pdf  18. Prometheus To dáš.pdf 
19. Prometheus Rozvojové aktivity v sociální firmě.pdf  20. Sedmikráska_Tábor pro seniory.pdf 
21. Sedmikráska_Pohodová rodina.pdf  22. Sedmikráska_Pohodový senior.pdf 
23. Seniorcentrum_Poznáváme krásy Čech.pdf  24. Seniorcentrum_Melodie pro nás.pdf 
25. SNN_SAS pro sluchově postižené.pdf  26. SNN_Tlumočnické služby.pdf 
27. SCPR_Klíč k psychické rovnováze.pdf  28. SCPR_Muzikoterapie a vzpomínání.pdf 
29. SCPR_Rodina v kruhu_dluhové poradenství_2024.pdf  30. SCPR_Rodinky_ohrožené dítě.pdf 
31. SCPR_Zdravá rodina v Klíčence_2024.pdf  32. SPCCH_Rozchodíme civilky.pdf 
33. SPCCH_Ozdravné pobyty.pdf  34. Spirála_Linka pomoci.pdf 
35. Spirála_TRIANGL.pdf  36. Spirála_Centrum krizové intervence.pdf 
37. Spirála_Intervenční centrum Ústecký kraj.pdf  38. Vavřinec_Možnost vyprat si jako jedna ze základních činností AD.pdf 
39. Vavřinec_Energie v azylovém romě pro rodiny s dětmi.pdf  40. Vazka na niti_SAS_Najada.pdf 
41. VCP_Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2024.pdf  42. VCP_Vzdělávání třetího věku 2024.pdf 
   
 

Odkazy:


Koordinátor:
Ing. Lucie Kořánová, Městský úřad Žatec, Odbor sociálních věcí,
Najdete mě: budova Obránců Míru 295, 1. patro, dveře č. 115
Tel.: 415 736 409; e-mail: koranova@mesto-zatec.cz
 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz