Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Seznam projektů I. kolo

 1. Roztančená kolečka
  Taneční kurzy pro vozíčkáře s alespoň jednou zdravou rukou
 2. Nemocnice o.p.s - Levandule – Čas jako dar
 3. Kamarád-LORM – Canisterapie
 4. Kamarád-LORM – Sociální automobil
 5. Most k naději – Kontaktní centrum Žatec
 6. Most k naději
  Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice, Louny
 7. ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec – Vidím, cítím a relaxuji
 8. Mosty, o.s. - sociálně-psychologické centrum
  Předškolní klub pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí
 9. Mosty, o.s. - sociálně-psychologické centrum – RADDAR
 10. Mosty, o.s. - sociálně-psychologické centrum – Pohoda
 11. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO ÚK, pracoviště Louny
  Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny
 12. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO ÚK, pracoviště Louny
  Tlumočnické služby Louny
 13. Sedmikráska Žatec – Sociální centrum Sedmikráska
 14. Sedmikráska Žatec – Rodinné konference
 15. Sedmikráska Žatec – Ta naše písnička česká
 16. Sedmikráska Žatec
  Přestavba a vybudování multifunkčního centra v Mateřském centru
 17. Sedmikráska Žatec
  Provozní náklady Mateřského centra Sedmikráska Žatec, z.s.
 18. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří – Vzdělávání třetího věku 2016
 19. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří – Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů
 20. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří – Do školy připraven 2016
 21. SRPŠ při MŠ speciální v Žatci – Společné místo
 22. SRPŠ při MŠ speciální v Žatci – Zdravá školka
 23. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Open Funny Club
 24. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Slovo léčí
 25. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Po sedmé zvesela
 26. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
  Poznáváme Českou republiku
 27. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Šlapu, šlapeš, šlapeme
 28. Seniorcentrum Žatec – Chceme vědět víc
 29. Seniorcentrum Žatec – Cvičíme pro radost
 30. Džbánsko – Technické vybavení skladu potravinové banky v Dobříčanech
 31. Oblastní charita Most – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Celkový přehled hodnocených projektů 1.kola 2016 

 

Seznam projektů II.kolo

 1. Maltézská pomoc – Osobní asistence
 2. Vavřinec z.s. – Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 3. Žatecký spolek Handicap z.s. – Půjčovna kompenzačních pomůcek
 4. Hospic v Mostě o.p.s. – Léčba bolesti a paliativní péče v Hospicu v Mostě
 5. Seniorcentrum Žatec,  z.s. – Pohyb a tvoření, seniorů koření
 6. Kamarád–LORM – Krátkometrážní film, pracovní název Chmelová brigáda
 7. Kamarád–LORM
  Vybavení zahrady chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny
 8. Budík, z.s. – Můj život v Žatci
 9. SRPŠ při MŠS Žatec – Sluníčko na houpačce
 10. SRPŠ při MŠS Žatec – Lepší jízda pro každého
 11. SRPŠ při MŠS Žatec – Měsíčník Specinka


Celkový přehled hodnocených projektů 2.kola 2016