Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Seznam projektů I. kolo

 1. Roztančená kolečka
  Taneční kurzy pro vozíčkáře s alespoň jednou zdravou rukou
 2. Nemocnice o.p.s - Levandule – Čas jako dar
 3. Kamarád-LORM – Canisterapie
 4. Kamarád-LORM – Sociální automobil
 5. Most k naději – Kontaktní centrum Žatec
 6. Most k naději
  Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice, Louny
 7. ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec – Vidím, cítím a relaxuji
 8. Mosty, o.s. - sociálně-psychologické centrum
  Předškolní klub pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí
 9. Mosty, o.s. - sociálně-psychologické centrum – RADDAR
 10. Mosty, o.s. - sociálně-psychologické centrum – Pohoda
 11. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO ÚK, pracoviště Louny
  Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny
 12. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO ÚK, pracoviště Louny
  Tlumočnické služby Louny
 13. Sedmikráska Žatec – Sociální centrum Sedmikráska
 14. Sedmikráska Žatec – Rodinné konference
 15. Sedmikráska Žatec – Ta naše písnička česká
 16. Sedmikráska Žatec
  Přestavba a vybudování multifunkčního centra v Mateřském centru
 17. Sedmikráska Žatec
  Provozní náklady Mateřského centra Sedmikráska Žatec, z.s.
 18. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří – Vzdělávání třetího věku 2016
 19. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří – Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů
 20. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří – Do školy připraven 2016
 21. SRPŠ při MŠ speciální v Žatci – Společné místo
 22. SRPŠ při MŠ speciální v Žatci – Zdravá školka
 23. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Open Funny Club
 24. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Slovo léčí
 25. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Po sedmé zvesela
 26. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
  Poznáváme Českou republiku
 27. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – Šlapu, šlapeš, šlapeme
 28. Seniorcentrum Žatec – Chceme vědět víc
 29. Seniorcentrum Žatec – Cvičíme pro radost
 30. Džbánsko – Technické vybavení skladu potravinové banky v Dobříčanech
 31. Oblastní charita Most – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Celkový přehled hodnocených projektů 1.kola 2016 

 

Seznam projektů II.kolo

 1. Maltézská pomoc – Osobní asistence
 2. Vavřinec z.s. – Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 3. Žatecký spolek Handicap z.s. – Půjčovna kompenzačních pomůcek
 4. Hospic v Mostě o.p.s. – Léčba bolesti a paliativní péče v Hospicu v Mostě
 5. Seniorcentrum Žatec,  z.s. – Pohyb a tvoření, seniorů koření
 6. Kamarád–LORM – Krátkometrážní film, pracovní název Chmelová brigáda
 7. Kamarád–LORM
  Vybavení zahrady chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny
 8. Budík, z.s. – Můj život v Žatci
 9. SRPŠ při MŠS Žatec – Sluníčko na houpačce
 10. SRPŠ při MŠS Žatec – Lepší jízda pro každého
 11. SRPŠ při MŠS Žatec – Měsíčník Specinka


Celkový přehled hodnocených projektů 2.kola 2016