město Žatec
Královské město

EVVO

EVVO neboli environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se snaží vést k myšlení a k jednání, které je v souladu s životním prostředím bez ohledu na věk, pohlaví nebo vzdělání.

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří. Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.

Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí. Tak, aby lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou, bylo vráceno povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují a aby se začali chovat šetrně a předvídavě.

Rouzloučení se školou 2014Kontík a Třídílek – Tento projekt je pořádán MěÚ Žatec, stavebním a vyvlastňovacím úřadem, životním prostředím ve spolupráci s Městskou policií Žatec a Prevencí kriminality. Kontík a Třídílek zábavnou a hravou formou seznamuje žáky 3. tříd s problematikou odpadového hospodářství. Každý měsíc se studenti zapojují do aktivit, o nově získaných vědomostech pak diskutují s příslušníky městské policie a referentem odpadového hospodářství. Na konci školního roku mohou žáci testem prověřit, jak si dokáží s touto problematikou poradit a porovnat své vědomosti s ostatními žáky všech zúčastněných škol. Vyhlášení výsledků probíhá na K500 v rámci akce „Rozloučení se školou“.