Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kontakty

Městský úřad Žatec             detašované pracoviště

náměstí Svobody 1                        Obránců míru 295
438 24 Žatec                                           438 24 Žatec

tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace

Městský úřad Žatec (radnice)
nám. Svobody 1,
CZ - 438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz

Datum a čas

Dnes je pátek, 15. 11. 2019, 8:49:07

Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Odpadové hospodářství

Seznam zařízení určených k nakládání s odpady v působnosti ORP Žatec
(online databáze Krajského úřadu Ústeckého kraje)

Plán odpadového hospodářství Města Žatec
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 330/17 ze dne 15. 05. 2017)

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec „2008“
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 182/08 ze dne 25. 2. 2008)

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2019. 

Sběrové soboty 2019 - POZOR!!!! V NÁVAZNOSTI NA OTEVŘENÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA, DOŠLO KE SNÍŽENÍ POČTU KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ.

VZOR zplnomocnění k zastupování a právnímu jednání ve věcech smlouvy o zajištění shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů uzavírané s městem Žatec.

Původci odpadů, kterým vznikla povinnost ročního hlášení k 15. 2. 2019 jsou povinni toto hlášení podat v elektronickém standardu MŽP prostřednictvím systému ISPOP.

Hlášení doposud podávaná na ORP Žatec nebudou akceptována.

Odpady

(přehledný návod ke třídění a správnému nakládání s odpady pro obyvatele)

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů - důležité termíny

 Informace k ELEKTRONICKÉMU OHLAŠOVÁNÍ přepravy nebezpečných odpadů od 01. 01. 2018 naleznete zde.

Oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen dne 2.května 2018. Ministerstvo životního prostředí umožní přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů povinným osobám již 1.února 2018. Od tohoto data do 1.května 2018 je možné se důkladně seznámit s fungováním systému a v testovacím režimu provést ohlášení či potvrzení přepravy. Bližší informace naleznete zde: https://www.sepno.cz/

Projekt: „Podpora domácího kompostování města Žatec“.

Projekt „Rozšíření sběrné sítě odpadů ve městě Žatec“.

Seznam prodejen/míst zpětného odběru:

ASEKOL

ELEKTROWIN

EKOLAMP

ECOBAT

ELTMA

Co s nepotřebným textilem:

Kontejnery na textil

 

Pamatujte na to, že i opětovné využití textilu, respektive jeho recyklace má smysl. V rámci třídění lze textil odnést do second handu, speciálního kontejneru, na sběrný dvůr a pokud se jedná o 100% přírodní surovinu dokonce i do kompostu.  

 

 

 

Seznam kontejnerových stání pro odložení nepotřebného textilu pod záštitou města Žatec:

ulice Fibichova

1 ks

ulice nám. Svobody

1 ks

ulice Jižní 

1 ks

ulice Stavbařů

1 ks

ulice Bří Čapků

1 ks

ulice Písečná

1 ks

Kaufland

1 ks  velký

 

 

 

 

 

Černé skládky

„Černé skládky odpadů“, tedy lokality, na kterých jsou po určitou dobu (většinou však dlouhodobě) nezákonně uloženy odpady různých druhů, zpravidla bez znalosti osoby, která zde odpady uložila, mohou být problémem v mnoha obcích České republiky.

K zamezení vzniku popř. rozšíření těchto "černých skládek" je možné předejít  jejich včasným identifikováním. Proto Vás žádáme o součinnost při jejich identifikace. A to pomocí:

a) portálu Odpady - Helpdesk, v sekci Podněty (nutná registrace)

b) anonymně (zde je nutné upozornit na omezenou možnost zpětné reakce)

c) webového portálu/mobilní aplikace ZmapujTo.cz

Uveďte prosím:

- přesnou lokaci

- velikost skládky

- typ odpadu

- fotodokumentaci

Sdělení a metodický pokyn MŽP i přidělování IČP a IČZ

Odkaz naleznete zde.

Národní rekord ve sběru vybitých spotřebních baterií
Z rekordního souboje tří měst vyšel vítězně Žatec (celý článek; Certifikát o rekordu);