město Žatec
Královské město

Územní plán Bitozeves

nabytí účinnosti dne 8.10.2015.

Zastupitelstvo obce Bitozeves, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 10.9.2015 formou opatření obecné povahy ÚP Bitozeves, který nabyl účinnosti dne 8.10.2015.

text - návrh

text - odůvodnění

základní členění území

hlavní výkres

VPS a VPO

TI - vodní hospodářství

TI - energetika a telekomunikace

koncepce dopravní infrastruktury

koncepce uspořádání krajiny

koordinační výkres

širší vztahy

ZPF

tabulka ZPF

Datum vložení: 5. 1. 2018 10:53
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 13:20
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz