Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušném obecním úřadu.

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, bez dokladové dokumentace, je možné nahlédnout na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

Zpráva o uplatňování ÚP Liběšice


ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Úplné znění po změně č. 1 ÚP Liběšice


ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Zpráva o uplatňování Územního plánu Liběšice


ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 1 Územního plánu Liběšice

nabytí účinnosti dne 16.8.2013 celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Liběšice

nabytí účinnosti dne 22.8.2010 celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová