město Žatec
Královské město

COVID - 19 info ZDE

Žatecká Dočesná jinak - logoplakát ke stažení

Žatec

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování.

Uvedený územní plán a jeho změny, bez dokladové dokumentace jsou dále uloženy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Územní plán Žatec - úplné znění

Datum: 22. 6. 2020

.

změna č. 8 Územního plánu Žatec

Datum: 22. 6. 2020

nabytí právní moci 20.6.2020

změna č. 7 Územního plánu Žatec

Datum: 22. 6. 2020

nabytí právní moci 20.6.2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec 2015-2019

Datum: 2. 12. 2019

usn.č. 191/19

Územní studie veřejných prostranství

Datum: 4. 11. 2019

Navrhuje řešení vybraných problémů, a případně úpravy nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (například veřejné infrastruktury – parkování, sjednocení povrchů komunikací, cyklistickou dopravu, dále zastavění proluk, doplnění zeleně apod.), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Jedná se o lokalitu od Kruhového nám. (od sudu) přes nám. Svobody, Žižkovo nám., Husitské nám. až k bývalému areálu pivovaru Dreher.

změna č. 6 ÚP Žatec

Datum: 13. 6. 2019

nabytí právní moci 13.6.2019

pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec

Datum: 8. 1. 2018

.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

.

změna č. 5 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 28.10.2015

změna č. 4 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 31.7.2014

změna č. 3 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 22.11.2012

změna č. 1 Územního plánu Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 19.1.2011

Územní plán Žatec

Datum: 8. 1. 2018

nabytí účinnosti dne 13.7.2008

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dreherův pivovar

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 24 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz