Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování.

Uvedený územní plán a jeho změny, bez dokladové dokumentace jsou dále uloženy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

Úplné znění Územního plánu Žatec


ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 6 ÚP Žatec

nabytí právní moci 13.6.2019 celý text

ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Bc. Martina Oppelová

pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 5 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 28.10.2015 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 4 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 31.7.2014 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 3 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 22.11.2012 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 1 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 19.1.2011 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Žatec

nabytí účinnosti dne 13.7.2008 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová