Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování.

Uvedený územní plán a jeho změny, bez dokladové dokumentace jsou dále uloženy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

Územní studie veřejných prostranství

Navrhuje řešení vybraných problémů, a případně úpravy nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (například veřejné infrastruktury – parkování, sjednocení povrchů komunikací, cyklistickou dopravu, dále zastavění proluk, doplnění zeleně apod.), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Jedná se o lokalitu od Kruhového nám. (od sudu) přes nám. Svobody, Žižkovo nám., Husitské nám. až k bývalému areálu pivovaru Dreher. celý text

ostatní | 4. 11. 2019 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Úplné znění Územního plánu Žatec


ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 6 ÚP Žatec

nabytí právní moci 13.6.2019 celý text

ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Bc. Martina Oppelová

pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 5 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 28.10.2015 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 4 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 31.7.2014 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 3 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 22.11.2012 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 1 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 19.1.2011 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Žatec

nabytí účinnosti dne 13.7.2008 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová