město Žatec
Královské město

Poskytnuté informace

 

2021

MUZAS/24875/2022/USM Rozhodnutí o částeční odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/25771/2022 USM Poskytnutí informace

MUZAS/26001/2022 USM Poskytnutí informace 

MUZAS/27072/20222/USM Poskytnutí informace  příloha č.1

MUZAS/27354/2022 USM Poskytnutí informace 

MUZAS 28786/2022 USM (2.25 MB) Poskytnutí informace,  příloha č. 1 (379.5 kB)příloha č. 2 (427.91 kB), příloha č. 3 HMPIII usn._anon.pdf (413.88 kB)   kB),  příloha č. 4 (330.06 kB)příloha č. 5 (1.05 MB)

MUZAS/28786/2022 USM (3.18 MB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/28787/2022 USM (2.16 MB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (4.1 MB)příloha č. 2 (2.26 MB)

MUZAS/28787/2022 USM (3.24 MB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci

MUZAS/29505/2022 USM (188.42 kB)  Poskytnutí informace příloha č. 1 (408.89 kB)

MUZAS/30454/2022 USM (4.57 MB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (266.39 kB)příloha č. 2 (551.77 kB)příloha č. 3 (80.4 kB)příloha č. 4 (440.86 kB)příloha č. 5 (922.08 kB)příloha č. 6 (267.16 kB)příloha č. 7 (471.22 kB)příloha č. 8 (82.13 kB)příloha č. 9 (296.85 kB)příloha č. 10 (52.92 kB)příloha č. 11 (83.68 kB)příloha č. 12 (61.37 kB)příloha č. 13 (388.99 kB)příloha č. 14 (1.51 MB)příloha č. 15 (439.84 kB)

MUZAS/30454/2022 USM (5.1 MB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/25930/2022 USM (3.34 MB) Poskytnutí informace  příloha č. 1 (449.12 kB)příloha č. 2 (1.44 MB)příloha č. 3 (315.17 kB)příloha č. 4 (879.94 kB)příloha č. 5 (158.38 kB)příloha č. 6 (118.36 kB)příloha č. 7 (4.63 MB)příloha č. 8 (359.46 kB)příloha č. 9 (301.3 kB)příloha č. 10 (288.62 kB)příloha č. 11 (52.83 kB)

MUZAS 25961/2022 USM (4.16 MB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (868.28 kB)příloha č. 2 (830.07 kB)příloha č. 3 (655.93 kB)příloha č. 4 (773.96 kB)příloha č. 5 (207.85 kB)příloha č. 6 (224.57 kB)příloha č. 7 (408.22 kB)příloha č. 8 (454.71 kB)příloha č. 9 (365.35 kB)příloha č. 10 (1.27 MB)příloha č. 11 (1.27 MB)příloha č. 12 (198.47 kB)příloha č. 13 (333.51 kB)příloha č. 14 (176.92 kB)příloha č. 15 (627.18 kB)příloha č. 16 (644.37 kB)příloha č. 17 (780.31 kB)

MUZAS 25961/2022 USM (4.74 MB) Rohodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/32508/2022 USM (183.08 kB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (890.61 kB)příloha č. 2 (570.15 kB)příloha č. 3 (3.59 MB)

MUZAS/32508/2022 USM (186.78 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/34320/2022 USM (187.09 kB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (659.05 kB)příloha č. 2 (662.06 kB)příloha č. 3 (730.95 kB)příloha č. 4 (714.62 kB)příloha č. 5 (704.97 kB)

MUZAS/34320/2022 USM (192.73 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci

MUZAS/28578/2022 USM (715.49 kB) Rozhodnutí o odmítnutí z důvodu neupřesnění žádosti o poskytnutí onformace 

MUZAS/37321/2022 USM (168.1 kB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (1.26 MB)příloha č. 2 (1.79 MB)

MUZAS/37321/2022 USM (187.71 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci

MUZAS/37328/2022 USM (166.65 kB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (814.78 kB)příloha č. 2 (567.36 kB)příloha č. 3 (740.15 kB)příloha č. 4 (967.53 kB)příloha č. 5 (465.66 kB)příloha č. 6 (413.8 kB)příloha č. 7 (320.12 kB)příloha č. 8 (252.89 kB)příloha č. 9 (245.38 kB)příloha č. 10 (244.01 kB);příloha č. 11 (245.85 kB)příloha č. 12 (252.24 kB)příloha č. 13 (256.43 kB)

MUZAS/37328/2022 USM (185.82 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnutí informaci 

MUZAS 39692/2022 USM (194.05 kB) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

MUZAS 39692/2022 USM (192.44 kB) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

MUZAS 38015/2022 USM (165.01 kB) Poskytnutí informace Příloha č.1 (2.48 MB) Příloha č.2 (10.78 kB)

MUZAS 38015/2022 USM (186.24 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci

MUZAS 38015/2022 USM (196.27 kB) Rozhodnutí o odmítnutí

MUZAS 41627/2022 USM (180.91 kB) Poskytnutí informace Příloha č.1 (419.35 kB)

MUZAS 37514/2022 USM (189.35 kB) Rozhodnutí o odmítnutí

MUZAS 43214/2022 USM (221.69 kB) Rozhodnutí o odmítnutí -  vytváření nových informací

MUZAS/41181/2022 USM (178.68 kB) Rozhodnutí o odmítnutí - neupřesnění žádosti v zákonné lhůtě

MUZAS/45631/2022 USM (159.69 kB) Poskytnutí informace příloha č. 1 (430.64 kB)příloha č. 2 (80.6 kB)příloha č. 3 (127.75 kB)

MUZAS/43561/2022 USM (182.76 kB) Rozdhonutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnutí informaci 

MUZAS47418/2022 USM (185.16 kB) Poskytnutí informace 

MUZAS/50438/2022 USM (165.97 kB) Poskytnutí informace 

MUZAS/51010/2022 USM (162.91 kB) Poskytnutí informace - dokumetny SÚ  příloha č. 1 (3.43 MB)příloha č. 2 (869.19 kB)příloha č. 3 (1.66 MB)příloha č. 4 (3.39 MB)

MUZAS/51010/2022 USM (182.86 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci

2023

MUZAS 53244/2022 USM (203.43 kB) Poskytnutí informace - záměr k prodeji bytových jednotek  Příloha č.1 (429.78 kB)

MUZAS 53244/2022 USM (217.92 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci

MUZAS 629/2023 USM (189.46 kB) Odkaz na zveřejněnou informaci

MUZAS 424/2023 USM (180.78 kB) Poskytnutí informace - přehled dle zákona č. 183/2006 Sb.  příloha č. 1 (412.58 kB)

MUZAS 855/2023 USM (210.12 kB) Poskytnutí informace - silnice III.třídy 

MUZAS 855/2023 USM (236 kB) Rozhodnutí o odmítnutí

MUZAS/5725/2023 USM (177.59 kB) Poskytnutí informace - výše dávky za úřední úkony 

MUZAS/5755/2023 USM (198.83 kB) Poskytnutí informace  -  finanční podpora uprchlíkům z Ukrajiny příloha č. 1 (2.15 MB)příloha č. 2 (2.14 MB)

MUZAS/5755/2023 USM (216.38 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS 11560/2023 USM Poskytnutí informace.pdf (208.4 kB)  - platová třída tajemníka MěÚ  

MUZAS/11284/2023 USM (166.76 kB) Poskytnutí informace - poskytnutí dotace, příloha č. 1 (683.85 kB)příloha č. 2 (1.8 MB)

MUZAS/11284/2023 USM (154.09 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/16032/2023 USM (162.44 kB) Poskytnutí informace  - dokumenty SÚ  - vodoprávní úřad

MUZAS/17121/2023 USM (206.63 kB) Poskytnutí informace - přehled dle zákona č. 183/2006 Sb. příloha č. 1 (616.15 kB)

MUZAS/17269/2023/USM (176.22 kB)Poskytnutí informace  - dokumenty SÚ o odstranění stavby příloha č. 1 (541.13 kB)příloha č. 2 (528.81 kB)

MUZAS/17269/2023/USM (187.04 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/22861/2023/USM (193.81 kB) Poskytnutí informace - cyklostezka Ohře

MUZAS/24990/2023 USM (169.12 kB) Poskytnutí informace - znalecký posudek příloha č.1 (2.58 MB)

MUZAS/24990/2023/USM (191.79 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu osobních údajů v poskytnuté informaci 

MUZAS/26893/2023 USM (166.04 kB) Poskytnutí informace - přestupek za nedodržerní obecně závazné vyhlášky 

MUZAS/27164/2023/USM (181.83 kB) Poskytnutí informace -  ochrana oznamovatelů

MUZAS/30981/2023/USM (172.1 kB) Poskytnutí informace - parkovací místa 

MUZAS/31385/2023 USM (206.34 kB) Poskytnutí informace  -  přehled dle zákona č. 183/2006 Sb. příloha č. 1 (11.86 kB)

MUZAS/30218/2023 USM (220.27 kB) Rozhodnutí o odmítnutí - volební dokumenty

MUZAS/32737/2023 USM (167.17 kB) Poskytnutí informace  - účelnost pozemku příloha č. 1 (233.85 kB)příloha č. 2 (2.33 MB)příloha č. 3 (1.34 MB)příloha č. 4 (1.74 MB);příloha č. 5 (975.41 kB); příloha č. 6 (1.03 MB)příloha č. 7 (295.25 kB)příloha č. 8 (331.23 kB) 

MUZAS/32737/2023 USM (198.58 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí

MUZAS/38371/2023 USM (163.37 kB) Poskytnutí informace  - náplň práce zaměstanance MěÚ Žatec příloha č. 1 (927.79 kB)příloha č. 2 (1.27 MB)příloha č. 3 (1.1 MB)

MUZAS/41661/2023 USM (168.88 kB) Poskytnutí informace - dokument SÚ stavební povolení 

MUZAS/41714/2023 USM (167.41 kB) Poskytnutí informace - dokument SÚ odstranění stavby 

MUZAS 40955/2023 USM (186.72 kB) Poskytnutí informace - revizní zprávy  příloha č.1 (458.64 kB)příloha č. 2 (457.61 kB)příloha č. 3 (427.54 kB)

MUZAS 40955/2023 USM (210.87 kB) Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

MUZAS 40957/2023 USM (186.5 kB) Poskytnutí informace - využití pozemku

MUZAS 39959/2023 USM (161.2 kB) Poskytnutí informace  - vydání dokumentů SÚ ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.  příloha č. 1 (4.67 MB);příloha č. 2 (3.47 MB)

MUZAS 43075/2023 USM (165.48 kB) Poskytnutí informace  - přehled dle zákona č. 183/2006 Sb. příloha č. 1 (631.36 kB)

MUZAS 42904/2023 USM (153.78 kB) Poskytnutí informace - doložení dokadů k záboru pozemku

MUZAS/42902/2023 USM (172.78 kB) Poskytnutí informace - náplň práce zaměstnance MěÚ Žatec příloha č.1 (21.79 kB)příloha č. 2 (44 kB)

MUZAS/49146/2023/USM (156.83 kB) Poskytnutí informace - bytové jednotky ve vlastnictví města Žatec + výše nájemného 

MUZAS/51376/2023 USM Poskytnutí informace - parkovací místa, náklady v sezóně 2022/2023 za kluziště, adventní kašnu 

MUZAS 51582/2023 USM  Poskytnutí informace - užívání pozemku; příloha č. 1 ; příloha č. 2 ;příloha č. 3 ; příloha č. 4 ; příloha č. 5 ;příloha č. 6 ;příloha č. 7

ROK 2024

MUZAS 19/2024 USM  Poskytnutí informace -  odkaz na zveřejněnou informaci

MUZAS/1240/2024 USM Poskytnutí informace - samostatné stavby výroben elektřiny

MUZAS/18/2024 USM Poskytnutí informace  -  přehled dle zákona č. 183/2006 Sb příloha č. 1 

MUZAS/2705/2024/ USM  Poskytnutí informace - realizace budování parkovacích míst

MUZAS 3490/2024 USM Poskytnutí informace - obrana České republiky

MUZAS 4984/2024 USM Poskytnutí informace - přiznání dotace

MUZAS/5052/2024 USM Poskytnutí informace - užívání předzahrádky

MUZAS/5203/2024 USM  Poskytnutí informace - nebezpečný sesuv

MUZAS/6775/2024 USM  Poskytnutí informace - řízení o odstranění stavby dle stavebního zákona

MUZAS/6775/2024 USM  Rozhodnutí o odmítnutí  co do sdělení osobních údajů fyzických osob

MUZAS/10022/2024 USM  Poskytnutí informace - řízení na pozemcích dle zákona č. 183/2006 Sb. nebo zákona č. 283/2021 Sb. 

MUZAS 10748/2024 USM Poskytnutí informace -  dokončení městského archivu

MUZAS/12975/2024 USM Poskytnutí informace  -  whistleblowing příloha č. 1 

MUZAS/12833/2024 USM Poskytnutí informace - pořádání Dočesné v Žatci 

MUZAS/14604/2024 USM Poskytnutí informace - areál býv. Šroubárny Žatec

MUZAS 15521/2024 USM  Poskytnutí informace  - přehled dle zákona č. 183/2006 Sb. příloha č. 1 

MUZAS 17994/2024 USM  Poskytnutí informace - realizace výstavby parkovacího prostoru

MUZAS 20256/2024 USM Poskytnutí informace - správní řízení související s úhynem ptáků/zvířat

MUZAS 21182/2024 USM Poskytnutí informace - souhlasné/nesouhlasné postoje

MUZAS/20453/2024 USM Poskytnutí informace - rozhodnutí,povolení o odstranění stavby příloha č. 1příloha č. 2 příloha č. 3příloha č. 4 

MUZAS16584/2024 USM  Poskytnutí informace - poskytnutí dokumentů - usnesení Zastupitelstva a Rady města Žatec, zápisů z jednání a podkladů k jednání za období od září 1997 do prosince 1999 týkající se výstavby, nakládání s bytovými jednotkami v bytovém domě Dr. Václava Kůrky 2835, 2836 a 2837 Žatec, na pozemku par.č. 5089/1 katastrální území Žatec ( listopadu 1997 pozemky označeny par.č. 5089, 5090, 5091, na kterých probíhala dostavba nájemních bytů Sídliště Jih III/2 dle stavebního povolení z 23.08.1990). 

MUZAS/24410/2024 USM Poskytnutí informace - Městský archiv 

MUZAS/23623/2024 USM Poskytnutí informace - právní služby 

MUZAS/24923/2024 USM Poskytnutí informace -  odkaz na zveřejněnou informaci 

MUZAS/24847/2024 USM Poskytnutí informace - audiovizuální záznam Městské policie

MUZAS/24699/2024 USM Poskytnutí informace - dokumenty k opravě komunikace p.č. 6290/2 KÚ Žatec příloha č. 1 ; příloha č. 2 ; příloha č. 3 ; příloha č. 4 , příloha č. 5 ;     příloha č. 6 

MUZAS/24699/2024 USM Rozhodnutí o odmítnutí - neexistující dokumenty k opravě komunikace p.č. 6290/2 KÚ Žatec 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz