Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2017

 • MUZA 82/2017       - Zápis ze ZM
 • MUZA 494/2017     - Investiční plán města
 • MUZA 575/2017     - Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 1582/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - stacionární spalovací zdroj čp. 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 1591/2017   - Obnova budovy radnice - stavební povolení
 • MUZA 1983/2017   - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec
 • MUZA 2002/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec
 • MUZA 2016/2017   - VPN audit
 • MUZA 2233/2017   - Přečistěná voda z ČOV z budovy čp 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 3097/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - záznam audit ŽT, a.s.
 • MUZA 2016/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí inf VPN, z.s.
 • MUZA 3166/2017   - ORP vyjmutí ze ZPF
 • MUZA 3907/2017   - Prezenční listina a záznam z jednání ze dne 07.09.2015
 • MUZA 3850/2017   - Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva města Žatce
 • MUZA 4951/2017   - Znalecký posudek
 • MUZA 5704/2017   - HP Pelzer s.r.o. - konkrétní nápravná opatření
 • MUZA 4898/2017   - Imise HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 4837/2017   - Kemp u Ohře Žatec
 • MUZA 5182/2017   - Investiční plán města
 • MUZA 6284/2017   - Účast zastupitelů
 • MUZA 8126/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - délka řízení Renoenergie, a.s.
 • MUZA 8234/2017   - Změna využití území v areálu firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 7041/2017   - Investorské příspěvky
 • MUZA 9484/2017   - Kopie Žádosti o dotaci z IROP
 • MUZA 9679/2017   - Kopie Protokolu z otevírání obálek s nabídkami na zpracování forenzního auditu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 8127/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - zda nedochází k porušení právních předpisů v areálu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 9196/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - informace k provozům firmy HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec
 • MUZA 10333/2017 - Kopie Zápisů z jednaní Rady města Žatce ze dne 09.01.2017 a ze dne 20.03.2017
 • MST-inf./2017          - Žatecký zpravodaj - zveřejnění informací týkající se firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 10093/2017 - Kopie protokolu z místního šetření stavebního úřadu dne 31.03.2016 ve věci Ekologizace CZT, a.s.
 • MUZA 10094/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informaci o sankčním řízení ve věci nepovoleného provozu
 • MUZA 10828/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec, správné a věrohodné informace
 • MUZA 11865/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - zaslání dokladů ke stavbě Skladové hospodářství motorové nafty
 • MUZA 13819/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - kopie Rozhodnutí o přestupku ze dne 10.05.2017, číslo případu 070-2017
 • MUZA 14652/2017 - Firma HP Pelzer s.r.o. - neoprávněné užívání pozemku
 • MUZA 14685/2017 - Kopie protokolu z místního šetření v Žatecké teplárenské, a.s., které se konalo dne 02.05.2017
 • MUZA 16178/2017 - Seznam právnických osob zřízených či založených městem Žatec
 • MUZA 16405/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - jaké firmy (podnikatelské subjekty) podnikají v okolí rodinného domu
 • MUZA 19719/2017 - Daňové nedoplatky
 • MUZA 19786/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - zajišťování zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů
 • MUZA 20167/2017 - Informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec, U Oharky 624
 • MUZA 20239/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec
 • MUZA 20473/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - poskytnutí kopie uvedeného spisu
 • MUZA 20471/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - poskytnutí kopie uvedeného spisu
 • MUZA 16990/2017 - Kdy a na jakou stavbu bylo vydáno rozhodnutí nebo jiné opatření
 • MUZA 17587/2017 - Kopie všech rozhodnutí, sdělení, výzev atd., které město Žatec zaslalo společnosti HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 18100/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - jaké firmy (podnikatelské subjekty) podnikají v okolí rodinného domu
 • MUZA 18198/2017 - Honební společenstvo Žiželice
 • MUZA 18446/2017 - Honební společenstvo Žiželice - oprava poskytnuté informace
 • MUZA 19707/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - nepravdy a polopravdy o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 19748/2017 - Vyjádření Odboru rozvoje a majetku města
 • MUZA 20064/2017 - Informace o výtvarném díle umístěném na náměstí Poperinge v Žatci
 • MUZA 21720/2017 - Kopie materiálu, který byl projednáván Radou města 03.08.2017 a stanovisko ORMM
 • MUZA 22967/2017 - Poskytnutí informací o správním řízení vedeném pod spisovou značkou MUZAS 18556/2017 DOP
 • MUZA 21515/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - honitba Žiželice
 • MUZA 24902/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - výsledek forenzního auditu spol. Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 23351/2017 - Informace týkající se Opatření obecné povahy 1/2016
 • MUZA 22062/2017 - Výsledek hospodaření společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za ro 2016 (Usnesení 482/17)
 • MUZA 26242/2017 - Objekt na území bývalého areálu Šroubárna, ul. Purkyněho 1161, 438 01 Žatec
 • MUZA 24492/2017 - Čerpání závlahových vod ze soustavy vodních nádrží v Libočanech (závlaha budoucích chmelnic)
 • MUZA 22372/2017 - Problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky
 • MUZA 22344/2017 - Umístění náhradního zdroje vytápění na p.p.č. 5172/8, k.ú. Žatec společnosti ŽT, a.s.
 • MUZA 22229/2017 - Poskytnutí kopií všech dopisů, rozhodnutí, sdělení, výzvy, které jste zaslali spol. HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 20603/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - odkaliště Vysočany
 • MUZA 21689/2017 - Přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
 • MUZA 21520/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - stavba Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 21500/2017 - Honitba Žiželice
 • MUZA                        - Zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s.​​​​​
 • MUZA 31719/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - sdělení závazného termínu zjednání nápravy zajištěním nočního klidu ...
 • MUZA 31719/2017 - Dokumenty týkající se dopravní situace v dotčených lokalitách
 • MUZA 27144/2017 - Platné stavební povolení pro firmu Nexen Tire
 • MUZA 30562/2017 - Stanovy všech honebních společenstev v působnosti vašeho obecního úřadu ORP
 • MUZA 27829/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - rekonstrukce kotů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 30569/2017 - Informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec, U Oharky 624
 • MUZA 34466/2017 - Poskytnutí kopií všech dopisů, tzn. rozhodnutí, sdělení, výzvy atd. zaslané spol. HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 34965/2017 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR
 • MUZA 34964/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR
 • MUZA 35159/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - čj. MUZA 27944/2017
 • MUZA 19707/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - nepravdy a polopravdy o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 34046/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec

 

2018

 • MUZA 1387/2018    Poskytnutí kopie stavebního povolení na rekonstrukci budov čp. 945 a čp. 383 v k. ú. Žatec
 • MUZA 2326/2018    Porušení zákona o veřejných zakázkách
 • MUZA 2428/2018    Projednání forenzního auditu - písemná reklamace
 • MUZA 0092/2018    Žatecký zpravodaj
 • MUZA 1846/2018    Informace k forenznímu auditu Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 3540/2018    Dokumentace k Závěrečné zprávě o kontrolní činnosti provedené v ŽT, a.s.; přílohy
 • MUZA 3023/2018    Kopie požadovaného stavebního povolení ze dne 14.03.2012, čj. MUZASSU412502011Bi; přílohy
 • MUZA 3991/2018    Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - Žatecký zpravodaj
 • MUZA 4006/2018    Částečné poskytnutí informace - Žatecký zpravodaj
 • MUZA 5643/2018    Bytový fond města
 • MUZA 5610/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - redakční rada Žateckého zpravodaje
 • MUZA 5611/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR
 • MUZA 6101/2018    Zhoršené životní prostředí obyvatel; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 6019/2018    Kopie korespondence mezi městem Žatec a auditorskou společností; přílohy
 • MUZA 8341/2018    Kopie korespondence mezi městem Žatec a společností HP Pelzer s.r.o.; přílohy
 • MUZA 8778/2018    Poskytnutí správních rozhodnutí týkající se stavby ordinace; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 8121/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - právní předpis, určující postup při ohrožení energetickým zařízením
 • MUZA 7043/2018    Částečné poskytnutí informace - kontrolní prohlídka na p.p.č. 1190/5 v k.ú. Žatec
 • MUZA 9075/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - kopie spisového materiálu
 • MUZA 8796/2018    Částečné poskytnutí informace - řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 7800/2018    Informace k forenznímu auditu Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 9981/2018    Složení Rady města Žatce a bytové komise ke dni 06.05.2003
 • MUZA 4286/2018    Informace k nákupu horkovodu
 • MUZAX00ER98S      Řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZAX00ERA9G     Žádost o odstranění staré hlukové zátěže v ul. Rooseveltova v Žatci
 • MUZAX00DWBXL    Rekonstrukce komunikace v ul. Hájkova
 • MUZA 5337/2018    Záměr města Žatce prodat ze svého majetku nemovitosti - st.p.č. 938/2 a st.p.č. 901/2
 • MUZA 1481/2018    Investiční plán města Žatce
 • MUZA 7797/2018    Kopie úředních záznamů strážníků Městské policie Žatec v období od 01.03.2017 do 01.03.2018
 • MUZA 9166/2018    Řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 11203/2018  Řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 12689/2018  Poskytnutí rozhodnutí o odstranění nepovolených staveb; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 13235/2018  Kontrola provozoven v Žatci; příloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3
 • MUZA 13288/2018  Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 15216/2018  Bod č. 43 z jednání Rady města Žatce dne 09.04.2018
 • MUZA 16279/2018  Poskytnutí rozhodnutí vydané na zjednání nápravy na objekt HP Pelzer s.r.o.; příloha č. 1
 • MUZA 15309/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - oprávněnosti fakturace poplatku za distribuci el. energie
 • MUZA 16248/2018  HP Pelzer s.r.o. - plnění nařízení SÚ  
 • MUZA 17832/2018  Vybudování autobusových zastávek v PZ Triangle - ÚR
 • MUZA 20274/2018  Poskytnutí zápisů z jednání kontrolního výboru za rok 2018
 • MUZA 19311/2018  Poskytnutí kopie rozhodnutí stavebního úřadu čj. MUZA 18328/2017; příloha č. 1
 • MUZA 19566/2018  Veškerá stavební povolení na parcelu č. 1211(stavba č.3969); příloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3
 • MUZA 19565/2018  Námitky spolku Středohorské volání, z.s.; ÚR, projektová dokumentace NEXEN TIRE ČR
 • MUZA 19564/2018  Kopie Územního rozhodnutí pro čistírnu odpadních vod v PZ Triangle
 • MUZA 19563/2018  Kopie Územního rozhodnutí PZ Triangle
 • MUZA 9732/2018    Poskytnutí informace - užívání části pozemku p.č. 1993/2 v k.ú. Žatec, včetně příloh
 • MUZA/2018 RMM    Poskytnutí informace - kácení stromu na pozemkové parcele č. 7032/31 v Žatci, včetně příloh
 • MUZAP00FR0WA     Poskytnutí informace - HP Pelzer, účast ORMM na řízeních svolaných SÚ, ŽP Žatec od roku 2015
 • MUZA                         Poskytnutí informace - most v Roosveltově ulici
 • MUZA 19198/2018  Poskytnutí informace - výměna páteřního horkovodu pro lokalitu Podměstí - Známkovna
 • MUZA 23360/2018  Poskytnutí informace - přestupky zjištěné a šetřené na území SV části města Žatce
 • MUZA 26242/2018  Poskytnutí informace - počet bytů ve vlastnictví města Žatce
 • MUZA 28081/2018  Poskytnutí informace - závazná stanoviska pro stacionární zdroje
 • MUZA 29060/2018  Poskytnutí informace - kandidátní listiny pro komunální volby; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 31711/2018  Poskytnutí informace - přístupové cesty k RD č. 31 a k zahradnímu domku č. 5 ve Stroupči; příloha
 • MUZAX00FO674      Poskytnutí informace - změna povrchu mostu na mostě Belojanise
 • MUZA 35019/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli předešlé žádosti
 • MUZA 35026/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 11.2.2018
 • MUZA 35039/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 8.6.2018
 • MUZA 35037/2018  Poskytnutí informace - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 8.6.2018
 • MUZA 35040/2018  Poskytnutí informace - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne11.5.2018
 • MUZA 37281/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - plán konkrétních činností na ochranu obyvatel (havarijní plán)
 • MUZA 37305/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 31.3.2018
 • MUZA 35704/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - položkový seznam všech projekčních prací od 01.01.2008 do 15.10.2018
 • MUZA 39096/2018  Částečné poskytnutí informace - Honební společenstvo Žiželice
 • MUZA 39511/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - Honební společenstvo Žiželice
 • MUZA 40149/2018  Poskytnutí informace - Žatecká teplárenská, a.s. akce ekologizaci kotlů K1 a K2
 • MUZA 40018/2018  Poskytnutí informace - nepovolená stavba v ul. Studentská čp. 1850 v Žatci
 • MUZA 40591/2018  Poskytnutí informace - stavební povolení pro objekt čp. 359 v ul. Nákladní v Žatci; příloha
 • MUZA 40538/2018  Poskytnutí informace - stanoviska Stavebního úřadu
 • MUZA 38075/2018  Poskytnutí informace - řízení dle SZ, v kterém je stavebníkem Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 37986/2018  Poskytnutí informace - účastníci ústního jednání v rámci projednávání ÚR na stavbu Nexen Tire ČR
 • MUZA 34116/2018  Poskytnutí informace - účastníci ústního jednání v rámci projednávání ÚR na stavbu Nexen Tire ČR
 • MUZA 13305/2018  Poskytnutí informace - stavby bez souhlasu SÚ
 • MUZA 40609/2018  Poskytnutí informace - smlouvy s TS města Žatce s.r.o.; příloha č. 2příloha č. 3
 • MUZA 42839/2018  Poskytnutí informace - vyjádření k plánované stavbě čtyř řadových rodinných domků; příloha
 • MUZA 43326/2018  Poskytnutí informace - kastrační program (dotazník); příloha
 • MUZA 44635/2018  Poskytnutí informace - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 31.03.2018
 • MUZA 22477/2018  Poskytnutí informace - o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • MUZA 2474/2018    Poskytnutí informace - o odmítnutí stížnosti Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem
 • MUZA 44746/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli předešlé žádosti
 • MUZA 44706/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 11.2.2018

 

2019