město Žatec
Královské město

Žatecký zpravodaj

Aktuální vydání

Žatecký zpravodaj červenec

Mimořádné vydání - k výročí žateckého divadla

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽATEC

Vychází v měsíčních cyklech. 

Redakce a příjem inzerce:

Městský úřad Žatec
Turistické a informační centrum
náměstí Svobody 149
438 01 Žatec

Kontaktní osoba: Tomáš Kassal
Vaše náměty a připomínky zasílejte na: zpravodaj@mesto-zatec.cz
Osobní kontakt: úterý 9:00 - 11:00

Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ Žatec
tel. 415 736 156 
Příjem inzerce probíhá od pondělí do pátku v úředních hodinách Infocentra MěÚ

 

Ceník inzerce (platný od 18. 2. 2019)

 

Žatecký zpravodaj – tištěný

 

Soukromá řádková inzerce

150 Kč + 50 Kč foto (text do 150 znaků)

každých 25 znaků navíc (1 řádek): 30 Kč

 

Komerční řádková inzerce

do 150 znaků: 250 Kč

každých 25 znaků navíc (1 řádek): 50 Kč

foto: 100 Kč

sleva za opakování:    2x  - 3x sleva 10 %

                                         4x – 6x sleva 15 %

                                         7x – 12x sleva 20 %

Plošná inzerce

28 Kč/cm2

sleva za opakování:    2x  - 3x sleva 10 %

                                         4x – 6x sleva 15 %

                                         7x – 12x sleva 20 %

 

Žatecký e-zpravodaj – strukturovaný e-mail

 

Plošná komerční inzerce

(inzerát v podobě obrázku, případně i s proklikem na web inzerenta)

na šířku e-mailu:                    1500 Kč za vydání

sleva za opakování:               3x a více – 1200 Kč za vydání


ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH!


 

číslo ŽZ: Uzávěrka: Termín vydání - v domácnostech:
1 21. 12. 2023 4. 1. 2024
2 25. 1. 2024 1. 2. 2024
3 29. 2. 2024 7. 3. 2024
4 21. 3. 2024 4. 4. 2024
5 18. 4. 2024 2. 5. 2024
6 23. 5. 2024 6. 6. 2024
7 20. 6. 2024 4. 7. 2024
8 18. 7. 2024 1. 8. 2024
9 22. 8. 2024 5. 9. 2024
10 19. 9. 2024 3. 10. 2024
11 24. 10. 2024 7. 11. 2024
12 21. 11. 2024 5. 12. 2024

 

Výtisky Žateckého zpravodaje dostávají občané bezplatně do svých poštovních schránek, distribuci od dubna 2024 zajišťuje Česká pošta. K dostání jsou další výtiky v budově radnice na náměstí Svobody a v Turistickém informačním centru na náměstí Svobody.


Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec. Tisk: Tiskárna K & B, Most. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12. Kontaktní údaje: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec.

 

Zásady Žateckého zpravodaje

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz