Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

=> SMS zprávy - od května 2007 má k dispozici ObŽÚ Žatec možnost zaslání SMS zprávy, že požadovaný dokument je připraven k vyzvednutí, tato služba se velice osvědčila
=> Czech POINT - dne 12.12.2007 Obecní živnostenský úřad v Žatci rozšířil svou nabídku služeb určených podnikatelům díky systému Czech POINT který umožňuje získání výpisů z centrálních registrů. Podnikatel tak v jedné kanceláři, označené logem projektu, může ohlásit živnost a současně může získat výpis z trestního rejstříku, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či výpis z katastru nemovitostí. A to vše bez složitého ručního vyplňování kolonek v žádosti – to vše zajistí úřednice obecního živnostenského úřadu. Na ObŽÚ Žatec jsou nejvíce využívány registry – rejstřík trestů a obchodní rejstřík.
=> Platební terminál - od února 2008 nabízí Obecní živnostenský úřad Žatec možnost zaplacení správního poplatku prostřednictvím platebního terminálu, umístěného přímo v prostorách -kanceláři obecního živnostenského úřadu. Někteří podnikatelé této možnosti rádi využívají.
=> JRF - od 1.7.2008 mají obecní živnostenské úřady k dispozici elektronický formulář Jednotného registračního formuláře (JRF) , který je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a vede ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří podání na počítači a vytiskne je ve formě JRF, podnikatel údaje v podání zkontroluje a vlastnoručně podepíše a tím odpadává pro někoho stresující situace z vyplňování formulářů
=> Konzultační dny - Dále nabízíme možnost v neúřední dny, tj. úterý, čtvrtek, pátek od 09:00 do 13:00 na základě telefonického kontaktu 415736321 - 323 nebo na základě e-mailu zivnostensky@mesto-zatec.cz si sjednat schůzku, na které Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Žatci zajistí kompletní konzultační či poradenské služby, týkající se prvotního vstupu do podnikatelského prostředí či provedení změn v podnikatelské činnosti. Samozřejmostí je poskytování uvedených informací zdarma.

Zpracovala : P. Bednárová, vedoucí ObŽÚ