Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Památník obětem 2. světové války z Českého Malína v Žatci - Úprava ceremoniálních ploch a okolí

MalínPředmětem projektu je úprava ceremoniální plochy a okolí válečného hrobu – pietního místa pro důstojné provádění pietních akcí. 569 obětí německého fašismu v Českém Malíně na Volyni z 13.7.1943. Symbolizuje jej pískovcová socha ženy v nadživotní velikosti s pamětní deskou na podstavci s datem události, počtem obětí a datem kdy bylo pietní místo při 15 výročí události odhaleno – 13.7.1958.  V místě stavby se nachází starý živičný povrch, který je popraskaný a na několika místech zcela chybí. Další část zpevněné plochy je nevhodný pískovoantukový povrch, který je měkký a místy propadlý.

 

 

Stávající stav památníku

Situace Památník Malín

 

Oprava komunikací v ul. Klostermannova, Žatec

KlostermannovaJedná se o opravu zpevněných ploch v ulici Klostermannova v Žatci, předmětem opravy jsou zpevněné plochy vozovky s povrchem z AB, dále pak chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Součástí oprav bude rovněž osazení nových betonových obrubníků lemujících vozovku a chodníky. Dále se jedná o výměnu stožárů a svítidel veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení

 

 

 

 

 

Situace ke stažení situace Klostermannova

 

Oprava komunikací v ul. R. Ungara, Žatec

ungaraJedná se o opravu obousměrné místní komunikace s povrchem z AB. Součástí stavby je vybudování parkovacích míst a výstavba manipulační plochy. Součástí opravy komunikací budou rovněž stávající sjezdy k přilehlým parcelám, objektům, garážím apod

 

 

 

 

 

 

 Situace ke stažení   Ul R. Ungara

 

Hošťálkovo náměstí

Hošťálkovo náměstí    Hošťálkovo náměstí

Cílem je vnést život na Hošťálkovo náměstí. Budou zde tři terasy pro posezení, které budou odděleny do parkovacích míst stromy v květináčích.

 

Rekonstrukce komunikace  na p.p.č. 1205/1, k.ú. Bezděkov

BezděkovPředmětem stavby je oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací a rekonstrukce přilehlých chodníků. Součástí je i  úprava odstavné plochy u hřiště a zpevnění stávající plochy kontejnerového stání. 

 

 

 

 

 

Situace ke stažení  Koordinační situace

 

Nerudovo náměstí

Záměrem je zajistit opravu dnes zcela nevyhovujícího povrchu malebného historického náměstí včetně komunikací a chodníku. Projektovaný záměr se vztahuje na I. etapu v oblasti Nerudova náměstí. Další etapy budou navazovat. Současný stav je velice špatný a náměstí neplní funkci, pro kterou bylo historicky určeno. Rekonstrukce by měla pomoci k oživení lokality a příjemnějšímu propojení Smetanova náměstí s centrem města.

Situace    Etapy

Situace Nerudovo náměstí  zde ke stažení

 

Nákladní ulice - rekonstrukce povrchů

Nákladní ulProjektová dokumentace řeší opravu povrchu ulice Nákladní v Žatci. Součástí rekonstrukce jsou také odstavné plochy, rozšíření komunikace, nové chodníky a úprava stávajícíh přechodů pro chodce. Rekonstruovaný úsek má délku 793,66 m. Jeho začátek leží 52 m od kružní křižovatky na ulici Plzeňská a je ukončen u odbočky do ulice Karla IV.

 

 

 

 

Situace Nákladní ul.   zde ke stažení

 

Tribuna Slavoj

SituaceVybudování nové trinuny pro diváky pro FK Slavoj Žatec.

Vlastní stavební pozemek s tribunou je situován na  jižním svahu u meandru řeky Ohře. Převýšení svahu od travnaté plochy hřiště k jižní hranici resp. k oplocení areálu na hranici parcel č. 6619/7 a 6619/3 je cca 10 m.  Nová tribuna je postavena na již zastavěné ploše původní tribuny (p.p.č. 5360) a částečně zasahuje na vedlejší parcelu p.č. 6619/2, k.ú. Žatec. K této úpravě došlo kvůli sjednocení osy tribuny a osy hřiště. K tribuně bude nově vybudovana rampa pro bezbariérový přístup.

 

 

Situace   zde ke stažení

Půdorys  zde ke stažení

Pohled  zde ke stažení

 

Rekonstrukce evakuačního výtahu v objektu polikliniky

výtahPředmětem je výměna stávajícího výtahu a jeho modernizace pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti. Nový výtah oproti dnešnímu zastaralému výtahu splňuje nejen zákonné bezpečnostní předpisy, uživatelům přinese i vyšší komfort, lepší přístupnost a přívětivější vzhled.

 

 

 

 

 

 

 

Stávající stav

Zprávy