Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nerudovo náměstí

Záměrem je zajistit opravu dnes zcela nevyhovujícího povrchu malebného historického náměstí včetně komunikací a chodníku. Projektovaný záměr se vztahuje na I. etapu v oblasti Nerudova náměstí. Další etapy budou navazovat. Současný stav je velice špatný a náměstí neplní funkci, pro kterou bylo historicky určeno. Rekonstrukce by měla pomoci k oživení lokality a příjemnějšímu propojení Smetanova náměstí s centrem města.

Situace    Etapy

Situace Nerudovo náměstí  zde ke stažení

 

 

Nákladní ulice - rekonstrukce povrchů

Nákladní ulProjektová dokumentace řeší opravu povrchu ulice Nákladní v Žatci. Součástí rekonstrukce jsou také odstavné plochy, rozšíření komunikace, nové chodníky a úprava stávajícíh přechodů pro chodce. Rekonstruovaný úsek má délku 793,66 m. Jeho začátek leží 52 m od kružní křižovatky na ulici Plzeňská a je ukončen u odbočky do ulice Karla IV.

 

 

 

 

Situace Nákladní ul.   zde ke stažení

 

 

Tribuna Slavoj

SituaceVybudování nové trinuny pro diváky pro FK Slavoj Žatec.

Vlastní stavební pozemek s tribunou je situován na  jižním svahu u meandru řeky Ohře. Převýšení svahu od travnaté plochy hřiště k jižní hranici resp. k oplocení areálu na hranici parcel č. 6619/7 a 6619/3 je cca 10 m.  Nová tribuna je postavena na již zastavěné ploše původní tribuny (p.p.č. 5360) a částečně zasahuje na vedlejší parcelu p.č. 6619/2, k.ú. Žatec. K této úpravě došlo kvůli sjednocení osy tribuny a osy hřiště. K tribuně bude nově vybudovana rampa pro bezbariérový přístup.

 

 

Situace   zde ke stažení

Půdorys  zde ke stažení

Pohled  zde ke stažení

 

 

 

Zprávy