město Žatec
Královské město

Příprava PD

Startovací byty pro mladé v bývalé věznici čp. 1925

Zpracovatel: Arcom Design, s.r.o., Ing. arch. Libor Habanec

vizualizace 1Projektová dokumentace se zabývá řešením budovy čp. 1925, která se nachází skryta před zraky na dvoře přístupném z úzké uličky kolmé na Obránců míru (naproti Komerční bance).
Stávající stav stavby je dosti zanedbaný, odpovídá tomu, že je již delší dobu bez využití. Nicméně stavba byla postavena s ohledem na funkční využití postavena velmi fortelně. Její současný vzhled je však dosti depresivní.
Návrh předpokládá využití stávajících šířek a rytmu okenních otvorů, které vychází z již zmíněného rytmu nosných prvků. Okenní otvory jsou protaženy dolů až po nízké parapety, aby propouštěly dostatek denního světla a fasády působily přívětivě. V přízemí na východní straně jsou vytvořeny větší otvíravé výkladce do kavárny, zásobovací vstup a vstup do domu. Na západní a jižní fasádě je použit v malém rozsahu prvek luxfer, který připomíná původní řešení fasád vězení. Zábradlí v okenních otvorech jsou tvořena nerezovými sítěmi. Střech je v hřebenové části doplněna ateliérovým oknem ve střešní rovině a malými vikýři opláštěnými plechem v barvě použité červené keramické krytiny. Výtahová šachta je symetricky přistavěna k severní fasádě a tvoří uzavřený blok s omítanou fasádou. Fasáda je omítaná v jedné světle šedé barvě s vápenným finálním nátěrem, aby bylo dosaženo autentického historického efektu. Okna budou dřevěná tmavé přírodní dřevo.

Zastavěná plocha 261,4 m2
Obestavený prostor 4 480 m3
Celková užitná plocha objektu 904,6 m2

Počet bytů:
1.NP              1 byt + 1 komerční prostor
2.NP              4 byty
3.NP              4 byty
Podkroví       2 byty
Celkem       11 bytů

vizualizace 2Situacevizualizace 3

Půdorys 1. NP         1NP

Půdorys 2. NP         2NP

Půdorys 3. NP         3NP

Půdorys podkroví   4NP

 

Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec

parkovištěJedná se výstavbu nového parkoviště pro 38 OA (z čehož 2 parkovací místa jsou vyhrazená) na travnaté ploše v ul. Černobýla. Sjezd parkoviště je situován do ul. Družstevní přes stávající chodník (nově přejezdný), parkoviště je navrženo s kolmými stáními délky 4,5m a šířky 2,5m (2,75m) a 3,5m (3,75) umístěnými po obou stranách navržené komunikace šířky 6,0m. Součástí projektu je rovněž úprava chodníku v místě sjezdu a podél parkoviště a propojovací chodník z parkoviště na stávající komunikace pro pěší

 

Oprava komunikací v ul. Klostermannova, Žatec

KlostermannovaJedná se o opravu zpevněných ploch v ulici Klostermannova v Žatci, předmětem opravy jsou zpevněné plochy vozovky s povrchem z AB, dále pak chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Součástí oprav bude rovněž osazení nových betonových obrubníků lemujících vozovku a chodníky. Dále se jedná o výměnu stožárů a svítidel veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení

 

Oprava komunikací v ul. R. Ungara, Žatec

ungaraJedná se o opravu obousměrné místní komunikace s povrchem z AB. Součástí stavby je vybudování parkovacích míst a výstavba manipulační plochy. Součástí opravy komunikací budou rovněž stávající sjezdy k přilehlým parcelám, objektům, garážím apod

 

 

Rekonstrukce komunikace  na p.p.č. 1205/1, k.ú. Bezděkov

BezděkovPředmětem stavby je oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací a rekonstrukce přilehlých chodníků. Součástí je i  úprava odstavné plochy u hřiště a zpevnění stávající plochy kontejnerového stání. 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz