město Žatec
Královské město

Žatecká dočesná jinak zde

Příprava PD

Svatováclavská - úpravy povrchů

SvatováclavskáPůvodní asfaltový povrch komunikace bude odfrézován a nahrazen novým. Součástí oprav je částečná výměna betonových obrubníků, které byly počkozené, nebo opotřebené.

 

 

Ke stažení: Situace Svatováclavská

 

 

Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec

parkovištěJedná se výstavbu nového parkoviště pro 38 OA (z čehož 2 parkovací místa jsou vyhrazená) na travnaté ploše v ul. Černobýla. Sjezd parkoviště je situován do ul. Družstevní přes stávající chodník (nově přejezdný), parkoviště je navrženo s kolmými stáními délky 4,5m a šířky 2,5m (2,75m) a 3,5m (3,75) umístěnými po obou stranách navržené komunikace šířky 6,0m. Součástí projektu je rovněž úprava chodníku v místě sjezdu a podél parkoviště a propojovací chodník z parkoviště na stávající komunikace pro pěší
 

Památník obětem 2. světové války z Českého Malína v Žatci - Úprava ceremoniálních ploch a okolí

MalínPředmětem projektu je úprava ceremoniální plochy a okolí válečného hrobu – pietního místa pro důstojné provádění pietních akcí. 569 obětí německého fašismu v Českém Malíně na Volyni z 13.7.1943. Symbolizuje jej pískovcová socha ženy v nadživotní velikosti s pamětní deskou na podstavci s datem události, počtem obětí a datem kdy bylo pietní místo při 15 výročí události odhaleno – 13.7.1958.  V místě stavby se nachází starý živičný povrch, který je popraskaný a na několika místech zcela chybí. Další část zpevněné plochy je nevhodný pískovoantukový povrch, který je měkký a místy propadlý.

 

Oprava komunikací v ul. Klostermannova, Žatec

KlostermannovaJedná se o opravu zpevněných ploch v ulici Klostermannova v Žatci, předmětem opravy jsou zpevněné plochy vozovky s povrchem z AB, dále pak chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Součástí oprav bude rovněž osazení nových betonových obrubníků lemujících vozovku a chodníky. Dále se jedná o výměnu stožárů a svítidel veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení

 

Oprava komunikací v ul. R. Ungara, Žatec

ungaraJedná se o opravu obousměrné místní komunikace s povrchem z AB. Součástí stavby je vybudování parkovacích míst a výstavba manipulační plochy. Součástí opravy komunikací budou rovněž stávající sjezdy k přilehlým parcelám, objektům, garážím apod

 

 

Hošťálkovo náměstí

Hošťálkovo náměstí    Hošťálkovo náměstí

Cílem je vnést život na Hošťálkovo náměstí. Budou zde tři terasy pro posezení, které budou odděleny do parkovacích míst stromy v květináčích.

 

Rekonstrukce komunikace  na p.p.č. 1205/1, k.ú. Bezděkov

BezděkovPředmětem stavby je oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací a rekonstrukce přilehlých chodníků. Součástí je i  úprava odstavné plochy u hřiště a zpevnění stávající plochy kontejnerového stání. 

 

 

Nerudovo náměstí

Záměrem je zajistit opravu dnes zcela nevyhovujícího povrchu malebného historického náměstí včetně komunikací a chodníku. Projektovaný záměr se vztahuje na I. etapu v oblasti Nerudova náměstí. Další etapy budou navazovat. Současný stav je velice špatný a náměstí neplní funkci, pro kterou bylo historicky určeno. Rekonstrukce by měla pomoci k oživení lokality a příjemnějšímu propojení Smetanova náměstí s centrem města.

Situace    Etapy

 

Nákladní ulice - rekonstrukce povrchů

Nákladní ulProjektová dokumentace řeší opravu povrchu ulice Nákladní v Žatci. Součástí rekonstrukce jsou také odstavné plochy, rozšíření komunikace, nové chodníky a úprava stávajícíh přechodů pro chodce. Rekonstruovaný úsek má délku 793,66 m. Jeho začátek leží 52 m od kružní křižovatky na ulici Plzeňská a je ukončen u odbočky do ulice Karla IV.

 

Tribuna Slavoj

SituaceVybudování nové trinuny pro diváky pro FK Slavoj Žatec.

Vlastní stavební pozemek s tribunou je situován na  jižním svahu u meandru řeky Ohře. Převýšení svahu od travnaté plochy hřiště k jižní hranici resp. k oplocení areálu na hranici parcel č. 6619/7 a 6619/3 je cca 10 m.  Nová tribuna je postavena na již zastavěné ploše původní tribuny (p.p.č. 5360) a částečně zasahuje na vedlejší parcelu p.č. 6619/2, k.ú. Žatec. K této úpravě došlo kvůli sjednocení osy tribuny a osy hřiště. K tribuně bude nově vybudovana rampa pro bezbariérový přístup. V rámci akce dojde také k opravě oplocení areálu a vybudování nové travnaté plochy  hřiště.

 

Rekonstrukce evakuačního výtahu v objektu polikliniky

výtahPředmětem je výměna stávajícího výtahu a jeho modernizace pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti. Nový výtah oproti dnešnímu zastaralému výtahu splňuje nejen zákonné bezpečnostní předpisy, uživatelům přinese i vyšší komfort, lepší přístupnost a přívětivější vzhled.

 

 

Stávající stav

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křížova vila

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz