město Žatec
Královské město

Vybrané povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů - povinnost kontroly a plnění emisních limitů

Vybrané povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů - povinnost kontroly a plnění emisních limitů

Vybrané povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů - povinnost kontroly a plnění emisních limitů

Provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou mimo jiné povinni:

 

  1. Podle ust. § 17 odst. 1 písm. h)

 

  • provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím tzv. odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu takového zdroje,

 

  • zároveň také předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana ovzduší), a to v případě jeho vyžádání ze strany tohoto orgánu ochrany ovzduší.

 

Podle § 41 odst. 15 je splnění této povinnosti odloženo nejpozději do 
31. 12. 2016.

 

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 20 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč.

 

  1. Podle ust. § 17 odst. 1 písm. g)

 

  • provozovat tento zdroj s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 (alespoň 3 emisní třída)

 

Podle § 41 odst. 16 je splnění této povinnosti odloženo nejpozději do 
01. 09. 2022.

 

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 50 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve stejné výši.

 

V dlouhodobějším časovém horizontu může tato povinnost významně přispět k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Ministerstvo životního prostředí proto s EU dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové ekologičtější. První 3 miliardy Kč teď kraje dostaly, aby je rozdělily svým občanům.

 

Bližší informace o kotlíkových dotacích můžete získat zde popř. zde. Zároveň Město Žatec ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje pořádá dne 13. 1. 2016 na téma „Kotlíková dotace“ seminář, pozvánku na tuto akci naleznete zde.

Kotlíková dotace I.
Kotlíková dotace II.

 

Datum vložení: 7. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2017 23:31
Autor: Správce Webu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz