město Žatec
Královské město

Dotační projekty

Zobrazeno 1-30 ze 56
Ústecký kraj

Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 – druhá etapa Nemocnice Žatec

Datum: 2. 2. 2024

Projekt podpoří rozvoj zdravotních služeb v podobě pokrytí nezbytných investičních nákladů do infrastruktury poskytování zdravotních služeb

Veřejné osvětlení

Doplnění veřejného osvětlení v rámci regenerace pravého břehu řeky Ohře v Žatci 2023

Datum: 7. 12. 2023

Dotace na akci byla poskytnuta Ministerstvem vnitra České republiky v rámci programu: „Prevence kriminality na místní úrovni 2023“.

Kanalizace Bezděkov

Vybudování kanalizace v obci Bezděkov 1. etapa

Datum: 29. 11. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Polyfunkční centrum

Polyfunkční a spolkové centrum v objektu Kláštera kapucínů v Žatci

Datum: 17. 10. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita Klášter

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ROBOTIKY V OBJEKTU KLÁŠTERA KAPUCÍNŮ V ŽATCI

Datum: 16. 10. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je zvýšit odborné kompetence i praktické dovednosti dětí a mládeže.

Publicita cyklostezka

Páteřní cyklostezka Ohře, úsek č. 6

Datum: 10. 10. 2023

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Ministerstvo vnitra

Barevný Žatec

Datum: 10. 10. 2023

Účelem akce bylo představit kulturu a začlenit cizince, kteří dlouhodobě žijí v Žatci.

Publicita

Standardizace územního plánu Žatec

Datum: 10. 10. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ústecký kraj

Dotační titul č. 2: Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

Datum: 2. 8. 2023

Pořízení štěpkovače

Ústecký kraj

JSDH Žatec vybavení a ochranné pomůcky pro boj s lesními požáry

Datum: 12. 7. 2023

Projekt řeší dovybavení jednotky JSDH Žatec pro mimořádné události.

Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci 1

Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci

Datum: 17. 2. 2023

byla spolufinancována Státním fondem podpory investic v rámci výzvy č. 1/496/2021 programu Brownfieldy.

MMR

Studie využití brownfieldu Dreherův pivovar

Datum: 17. 2. 2023

Program 11708 - Podpora revitalizace území – podprogram Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů.

NSÚ

Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu ul. Studentská v Žatci!

Datum: 17. 2. 2023

Program 16252 - Regionální a sportovní infrastruktura

Ústecký kraj

Vybavení JSDH o prostředky pro řešení mimořádných událostí způsobených silným větrem.

Datum: 15. 2. 2023

Dovybavení jednotky JSDH Žatec.

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví 1

Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

Datum: 6. 1. 2023

„Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“

Ústecký kraj

Rekonstrukce a dostavba budovy č.p.1181 Nemocnice Žatec

Datum: 6. 1. 2023

Rekonstrukce a dostavba budovy č.p.1181 Nemocnice Žatec

MVČR

Město Žatec- Veřejné osvětlení Libočanská cesta

Datum: 7. 12. 2022

Účelem projektu je instalace veřejného osvětlení v rizikové lokalitě ulice Libočanská cesta.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dovybavení přírodovědného centra v Žatci

Datum: 9. 6. 2022

Zajištění expozice v plném rozsahu.

Ústecký kraj

Pořízení sběrových nádob na separovaný odpad v Žatci

Datum: 9. 6. 2022

Pořízení sběrových nádob na separovaný odpad v Žatci

Ústecký kraj

Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště Jih Žatec

Datum: 9. 6. 2022

Vybudování 5 polopodzemních kontejnerových stání.

Modernizace sociálních zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu v objektu Kamarád LORM

Bezbariérové úpravy hygienického zázemí objektu Kamarád LORM

Datum: 19. 1. 2022

Modernizace sociálních zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu v objektu Kamarád LORM, Zeyerova 927, Žatec

zajištění zdravotní péče a udržení standardního provozu Nemocnice Žatce, o.p.s. 1

Zajištění zdravotní péče a udržení standardního provozu Nemocnice Žatce, o.p.s.

Datum: 19. 1. 2022

Podpora uspokojování potřeb občanů - oblast zdraví

Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem 1

Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem

Datum: 18. 8. 2021

Projekt "Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem" řeší nedostatečné vybavení jednotky SDH Žatec pro řešení mimořádných událostí vzniklých z extrémního sucha.

Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec 1

Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec

Datum: 12. 3. 2021

Obnova povrchu frekventované místní komunikace.

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec 1

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec

Datum: 12. 3. 2021

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v ul. Pražská podél silnice II/225 v úseku mezi křižovatkami s ul. Šafaříkova a O. Ševčíka, střídavě po obou stranách ulice.

Úprava ceremoniálních ploch a pietního místa 1

Úprava ceremoniálních ploch a pietního místa

Datum: 12. 3. 2021

Pomník, umístěný v parku před městským hřbitovem v Žatci, je věnován památce obyvatel Českého Malína ve Volyni, kteří padli za oběť německé protipartyzánské operaci v době 2. světové války.

Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci – zvýšení uživatelského komfortu  1

Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci – zvýšení uživatelského komfortu

Datum: 8. 3. 2021

Předmětem projektu je realizace doprovodných prvků na vybraném úseku cyklostezky u řeky Ohře, v intravilánu města Žatec.

Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci 1

Zajištění udržitelného nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Pořízením vlastních nádob o velikosti 1100 litrů za účelem třídění směsného papírového odpadu bude cíleno na snížení nákladů na odpadové hospodářství města, a to v podobě zrušení měsíčních poplatků za pronájem těchto nádob svozové společnosti. Nádoby budou vyměněny za stávající nádoby na separačních místech.

Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci 1

Snížení nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Pořízením žlutých kontejnerů o velikosti 1100 litrů za účelem třídění směsného plastu a kartonového obalu bude cíleno na snížení nákladů na odpadové hospodářství města, a to v podobě zrušení měsíčních poplatků za pronájem těchto nádob svozové společnosti. Nádoby budou vyměněny za stávající nádoby na separačních místech.

Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci 1

Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci

Datum: 15. 10. 2020

Záměrem projektu je pořízení vlastních odpadních nádob na směsné sklo a nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Zobrazeno 1-30 ze 56

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz