město Žatec
Královské město

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

Registrační číslo akce: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003995

Logo FS

Stručný popis akce: Předmětem projektu je pořízení podzemních, polopodzemních i nadzemních kontejnerů, inteligentních nádob a velkoobjemových kontejnerů. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Žatec a snaha zvýšit podíl materiálového využití odpadů. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení nových kontejnerů pro více složek odpadu (plast, papír, sklo a bioodpad). Kontejnery budou rozmístěny po městě a jeho místních částech takovým způsobem, aby byly dostupné co největšímu počtu obyvatel

Cíle akce: Cílem projektu je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se město Žatec bude podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň se bude podílet na dosažení cílů plánu odpadového hospodářství ČR a kraje.

Výsledky akce: Indikátor 40103: Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů – 609,920 t/rok (Definice indikátoru: Kapacita nově vybudovaných a navýšení kapacity stávajících systémů na třídění a svoz všech odpadů uvedená v tunách (množství) vytříděných a svezených odpadů v daném roce.              

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Datum vložení: 16. 7. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2023 15:47
Autor: Správce Webu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žatecký orloj

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz