město Žatec
Královské město

Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu Města Žatec

Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu Města Žatec

V listopadu 2010 zahájilo Město Žatec nový projekt k vybudování technologického centra a zajištění vnitřní integrace úřadu. Projekt vychází ze zásadních strategických dokumentů týkajících se realizace eGovernmentu v ČR, respektive ve veřejné správě. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Město Žatec na tento projekt získalo dotaci cca 4 100 000,- Kč. Doba trvání projektu je 18 měsíců.
Zpráva o aktuálním stavu projektu
Integrovaný operační program

V listopadu 2010 zahájilo Město Žatec nový projekt k vybudování technologického centra a zajištění vnitřní integrace úřadu. První část projektu, vybudování technologického centra (dále pouze TC) v hodnotě 2 100 000,- Kč, byla úspěšně dokončena. V rámci této části bylo TC instalováno, otestováno a uvedeno do ostrého provozu. To zahrnuje instalaci nových serverů a datového úložiště, převod veškerých dat a aplikací MěÚ a zřízení negarantovaného úložiště pro obce v rámci správního obvodu města Žatec.
V současné době probíhá druhá závěrečná část projektu. Tato část řeší analýzu, optimalizaci a následnou integraci vnitřních procesů MěÚ. Analýza a systematizace procesů byla úspěšně dokončena. Na základě výsledků této analýzy jsou procesy postupně začleňovány do nového integrovaného systému.
Integrace vnitřních procesů úřadu přispěje ke zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy města Žatec.

V březnu 2012 dokončilo Město Žatec projekt vybudování technologického centra a zajištění vnitřní integrace úřadu.Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Po završení první části projektu, vybudování technologického centra v hodnotě 2 100 000,- Kč, o které jsme vás již informovali v minulém roce, bylo přikročeno k druhé části projektu. Tato část řeší vlastní optimalizaci a následnou integraci vnitřních procesů MěÚ. Výsledný informační systém je složen z centrálního systému správy identit (elektronická evidence organizační struktury) a webového „Portálu úředníka“, který realizuje vlastní elektronizaci procesů. Přestože se jedná o projekt integrace vnitřní a portál není určen k přímému přístupu občanů, věříme, že jeho nasazení povede k snadnějšímu a rychlejšímu přenosu informace uvnitř úřadu a tím i k zefektivnění chodu celého úřadu jako celku a ke zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy města Žatec.


Ing. Bc. Petr Vajda
Tajemník Městského úřadu Žatec


Integrovaný operační program

Datum vložení: 16. 4. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2023 15:47

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz